Republika Slovenija
Iskanje:

6. Varstvo zamisli

Zavarovanje zamisli

V nekem trenutku boste vašo intelektualno lastnino morali pravno zavarovati, sicer:

  • je ne boste mogli varno razkriti,
  • ne boste mogli biti njen zakoniti lastnik,
  • ne boste imeli koristi od njenega tržnega izkoriščanja,
  • drugim ne boste mogli preprečiti ali jih odvrniti od tega, da bi jo nepooblaščeno  uporabljali.

Obstaja več oblik varstva, ki jih poznamo pod izrazom pravice intelektualne lastnine. Izum je med razvojem običajno najbolje zavarovati s strateško kombinacijo teh pravic. 

Mnogi izumitelji mislijo, da je patentiranje edini način varstva za njihovo zamisel. Čeprav je patentiranje vsekakor najpomembnejše (gl. Postopek patentiranja v nadaljevanju), ne prezrite tudi drugih oblik pravic intelektualne lastnine, ki utegnejo imeti pomembno vlogo pri varstvu zamisli.

Patentni zastopniki

Pri tem bo imel pomembno vlogo vaš patentni zastopnik. Pravice intelektualne lastnine so zapleteno pravno področje s številnimi nevarnostmi, ki prežijo na neizkušene izumitelje. Nasvet patentnega zastopnika vam bo v veliko pomoč pri načrtovanju strategije učinkovitega varstva intelektualne lastnine, prav gotovo pa ključen, če se boste odločili zamisel patentirali.

Patentni zastopniki so ne glede na naziv običajno strokovnjaki za vsa področja pravic intelektualne lastnine. Lahko vam izboljšajo možnosti za uspešno pridobitev varstva za vašo zamisel in ob morebitnih težavah nastopajo v vašem imenu.

Od patentnega zastopnika se pričakuje ustrezno znanje glede vseh zadev v zvezi z intelektualno lastnino tako doma kot v drugih evropskih državah. V neevropskih državah pa vas bo večina patentnih zastopnikov sposobna zastopati ali pa urediti zastopanje.

Pomembno je vedeti, da vam noben patentni zastopnik ne more zagotoviti, da boste imeli od pravic intelektualne lastnine finančno korist. Njihovo strokovno znanje in izkušnje so omejeni na pravo intelektualne lastnine. Vi sami z morebitno ekipo drugih strokovnjakov morate prevzeti odgovornost za poslovni uspeh izuma.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki