Republika Slovenija
Iskanje:

6. Varstvo zamisli

Postopek patentiranja

Izum je mogoče patentirati, če:

 • je nov in še ni bil razkrit;
 • njegov inventivni vidik ni očiten strokovnjaku v zadevni tehnologiji;
 • je industrijsko uporabljiv, kar pomeni, da ga je mogoče fizično izdelati.

Računalniško programsko opremo samo po sebi je v Evropi mogoče varovati le z avtorsko pravico, ne pa s patentom. Mogoče pa je patentirati izum, izveden s tako programsko opremo – na primer izboljšani sistem za obdelavo podatkov. Pri patentiranju računalniško izvedenih izumov boste nedvomno potrebovali nasvet patentnega zastopnika, ker sta praksi v Evropi in ZDA glede tega lahko različni.

Poslovne metode je v ZDA mogoče patentirati, povsod drugod pa je to precej težje.

Če ne veste, ali je vašo zamisel mogoče patentirati, se vedno posvetujete s patentnim zastopnikom.

Nekatera vprašanja, o katerih je treba razmisliti pred prijavo patenta

(Glej tudi Patentna strategija v nadaljevanju.)

 • Ali resnično potrebujete patent? Ali bi lahko vašo zamisel primerno varovala kakšna kombinacija drugih oblik pravic intelektualne lastnine? Bodite iskreni – ali vas morda bolj spodbuja domišljavost (pričakovanje patenta z vašim imenom) kakor poslovna potreba?
 • Ali ste preučili celotne stroške patentiranja (vključno z letnimi pristojbinami za vzdrževanje patenta v vseh državah, kjer želite varstvo)? Ali izum obeta finančno korist, ki opravičuje stroške? Ne vlagajte prijave za patent, dokler dobro ne preučite poslovnih in finančnih možnosti zamisli.
 • Ali je pravi trenutek za vložitev patentne prijave? Slednja namreč sproži zaporedje dogodkov, ki jih ni mogoče preložiti. Bi kazalo vložiti prijavo že na začetku ali šele potem, ko je izum že pripravljen za trg in se vam bodo stroški za pridobitev pravic intelektualne lastnine hitreje povrnili? Pozneje je lahko bolje kakor prezgodaj, vendar se razmere spreminjajo, zato se vedno posvetujte s patentnim zastopnikom.
 • Ali ima vaš izum kratko življenjsko dobo? Postopek patentiranja običajno traja od tri do štiri leta. Če nameravate z izumom na visoko konkurenčni trg, kjer se izdelki hitro menjajo ali izboljšujejo, morda vaš patent ob podelitvi ne bo več dosti vreden.
 • Kdo bo plačal stroške uveljavljanja patenta? Nacionalni uradi za intelektualno lastnino ne uveljavljajo patentov, prav tako ne spremljajo njihovih kršitev. Za to je odgovoren lastnik patenta ali pridobitelj licence. Dokler nimate sredstev za uveljavljanje patenta – iz licenčnin ali prihodka od prodaje – bo morda v praksi užival le omejeno varstvo.
 • Kako učinkovito bi se vaš patent lahko upiral pravnemu izpodbijanju? Nedvomno boste potrebovali nasvet patentnega zastopnika glede trdnosti patentnih zahtevkov. Njihovo veljavnost namreč dokaj pogosto izpodbijajo tekmeci, ki želijo kopirati uspešen izdelek. Če jim uspe, vam utegne ostati v rokah le patent brez vrednosti in nalog za plačilo pravnih stroškov zmagovite stranke.

Prijava patenta

Prijava patenta je pravni postopek, kjer veljajo strogi, običajno nepodaljšljivi roki. S tem ne hitimo! Da bi imeli čim večjo možnost pridobiti patent, ki bo upravičil vloženi trud:
podrobno preučite postopek prijave;
ne hitite z vlaganjem prijave, ampak se zadeve lotite strateško – v času in iz razloga, ki najbolj koristita vašim načrtom izkoriščanja (glej tudi Patentna strategija v nadaljevanju);
najemite patentnega zastopnika. Ne prijavljajte patenta sami, saj je tveganje, da boste naredili napako, preveliko.

Kratka navodila za postopek prijave evropskega patenta po Evropski patentni konvenciji (EPK) so na voljo na www.epo.org/patents/One-Stop-Page.html, v slovenščini pa na http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/uil_informacija_EP.pdf.

Postopek pridobitve patenta pri nacionalnem uradu za intelektualno lastnino je precej podoben v nadaljevanju opisanim šestim fazam, le da poteka v jeziku zadevne države.

Postopek mednarodne prijave po Pogodbi o sodelovanju na področju patentov (PCT) poteka, kot je opisano v prvih štirih fazah, 5. in 6. faza pa se izvedeta 30 mesecev po vložitvi prijave, in sicer pri vsakem nacionalnem ali regionalnem uradu za intelektualno lastnino, kjer želite pridobiti varstvo. Več informacij o PCT je na voljo na www.wipo.int/pct in v slovenščini na www.uil-sipo.si/uploads/media/uil_informacija_PCT.pdf.

Izbira poti za patentno prijavo (EPK, PCT, nacionalna, regionalna ali kombinacija teh) je odvisna od:

 • izuma,
 • poslovnega načrta,
 • razpoložljivih sredstev,
 • predvidenega trga,
 • najverjetnejših virov kršitev vaših pravic.

Patentni zastopnik bo znal svetovati, katera pot je za vas in vaš izum najboljša.

1. faza: začetek postopka

Patentni zastopnik mora predložiti dokumentacijo, ki vključuje:

 • zahtevo za patent,
 • podatke o prijavitelju (o vas),
 • opis izuma,
 • patentne zahtevke,
 • skice (če obstajajo),
 • povzetek.

Plačana mora biti tudi pristojbina. Bistveno je, da celotna dokumentacija v vseh podrobnostih ustreza uradnim zahtevam, če se želite izogniti zamudam. Za to bo poskrbel patentni zastopnik. Evropski patentni urad (EPU) sprejema prijave v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Za pripravo vseh podatkov o izumu bo moral patentni zastopnik z vami tesno sodelovati. Ne domišljajte si, da vse najbolje veste, ker gre za vaš izum. Zaupati morate znanju in presoji patentnega zastopnika, saj je podelitev patenta zapletena mešanica prava in tehnologije. Zlasti patentne zahtevke je treba pripraviti nadvse spretno, saj so najpomembnejši del patenta.

2. faza: datum vložitve in formalni preizkus

Če se vaša dokumentacija zdi ustrezna, dobi prijava datum vložitve – imenovan tudi prednostni datum. Vložitvi sledi formalni preizkus, s katerim se preverja, ali je dokumentacija zares ustrezna in popolna.
Kadar koli v naslednjih 12 mesecih lahko vložite prijavo za varstvo patenta tudi v drugih državah, s tem da bo vsaka taka prijava obravnavana, kakor da bi bila vložena na že dodeljeni prednostni datum. Tako imate leto dni časa, da se odločite, v koliko državah želite zavarovati svoj patent.

3. faza: poizvedba

Prejeli boste poročilo o poizvedbi, ki bo vključevalo seznam in kopije vseh dokumentov o znanem stanju tehnike, ki jih je našel izkušeni preizkuševalec in so relevantni za vaš izum. Poizvedba v glavnem zadeva novost izuma, upoštevajo pa se tudi opis izuma in morebitne skice. Poročilo pogosto vsebuje že prvo mnenje o patentibilnosti izuma.

4. faza: objava

Prijava se objavi 18 mesecev po datumu vložitve. Vaš izum se bo pojavil v podatkovnih zbirkah, javno dostopnih po vsem svetu. Veljal bo za znano stanje tehnike za vse prihodnje patentne prijave za podobne izume drugih izumiteljev ali podjetij.

Nato imate še šest mesecev,

 • da se odločite, ali želite s prijavo nadaljevati. Označite ''da'', s čimer zahtevate natančnejši (''vsebinski'') preizkus;
 • da plačate pristojbino za imenovanje.

Ko vam bo patent podeljen, boste lahko zahtevali odškodnino za kršitve pravic vse od datuma objave patentne prijave. Za uživanje te pravice pa je v nekaterih državah treba pri njihovih nacionalnih uradih za intelektualno lastnino vložiti prevod patentnih zahtevkov, da jih ti objavijo.

5. faza: vsebinski preizkus

Če zahtevate vsebinski preizkus, se mora EPU odločiti, ali izum in prijava izpolnjujeta zahteve Evropske patentne konvencije. Pri sprejemanju odločitve so zaradi čim večje nepristranskosti običajno navzoči trije preizkuševalci, od katerih je eden v stiku z vašim patentnim zastopnikom. V tej fazi pogosto potekajo razgovori med preizkuševalci in patentnim zastopnikom, ki utegnejo vplivati na spremembo ključnih delov prijave. Patentni zastopnik bo branil vašo prijavo in to je še en razlog več, zakaj je tako pomembno, da imate strokovnega zastopnika.

6. faza: odločitev o podelitvi patenta

Če se preizkuševalci odločijo, da vam podelijo patent, in so bile plačane vse pristojbine in vloženi morebitni prevodi patentnih zahtevkov, se odločitev objavi v Evropskem patentnem biltenu. Odločitev o podelitvi patenta začne veljati na dan objave.

7. faza: potrditev

Zdaj imate ''sveženj'' posameznih nacionalnih patentov. Ko EPU objavi odločitev o podelitvi patenta, ga mora v določenem roku potrditi vsaka imenovana država. Če katera tega ne stori, ga v tej državi ne morete uveljavljati. V nekaterih državah boste morali za potrditev predložiti (in plačati) prevod celotnega patenta ali pa samo patentnih zahtevkov podeljenega patenta.

8. faza: ugovor

Tretje stranke lahko ugovarjajo podeljenemu patentu – običajno so to prijaviteljevi tekmeci – če menijo, da ne bi smel biti podeljen. Ugovor se lahko vloži v devetih mesecih od objave o podelitvi v Evropskem patentnem biltenu. Najpogostejša obtožba je, da izum ni nov ali da ni na inventivni ravni. Take primere preučuje skupina treh preizkuševalcev EPU.

Ugovor je zadnja možnost za izpodbijanje evropskega patenta pri enem samem organu. Pozneje ga je mogoče izpodbijati pri nacionalnih sodiščih, vendar odločitev sodišča v eni državi nima učinka na patente za isti izum v drugih državah. To tekmece močno spodbuja k izpodbijanju izuma v ugovornem roku, saj je izpodbijanje patentov pri posameznih nacionalnih sodiščih lahko veliko dražje.

9. faza: pritožba

Zoper vse odločitve EPU je mogoča pritožba. O pritožbah odločajo neodvisni pritožbeni senati.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki