Republika Slovenija
Iskanje:

6. Varstvo zamisli

Patentna strategija

Patentirati izum je nekaj več kot le izpolniti formalne zahteve patentnega urada. Patentno prijavo skušajte umestiti v širši okvir razvoja izuma. S patentnim zastopnikom se pogovorite o naslednjem:

Kdaj vložiti patentno prijavo

Zaradi formalnosti patentnega postopka je čas vložitve prijave zelo pomemben, saj je lahko prav od njega odvisno, pod kakšnimi pritiski se boste pozneje znašli. Ali je prijavo bolje vložiti prej ali pozneje?

Odgovor na to vprašanje ni enostaven. Veliko izumiteljev želi patentno prijavo vložiti čim prej, toda številna uspešna podjetja čakajo z njo, vse dokler izdelki niso že skoraj pripravljeni za trg.

Slaba stran zgodnje prijave je, da utegnejo nastati precejšnji stroški, še preden sploh veste, ali bo zamisel poslovno uspešna. (Prijavitelji imajo po prijavi sicer še dve leti, da plačajo nemajhne patentne pristojbine, vendar je to pogosto prekratek čas za sklenitev licenčnega sporazuma z nekim podjetjem in morda tudi za ugotovitev tržnih možnosti izuma.)

Slaba stran pozne prijave je, da lahko nekdo drug pred vami vloži patentno prijavo za podobno zamisel.

Za številne zasebne izumitelje so stroški glavni dejavnik. Poznejša prijava pomeni daljšo odložitev stroškov. Toda kako dolgo čakati? Če je vaš patentni zastopnik seznanjen z vsemi dejstvi, bo lahko določil najprimernejši čas za prijavo in vam svetoval, kako lahko zamisel medtem zavarujete.

Patentiranje zaradi pritiskov

Eden od razlogov za prezgodnjo vložitev prijave so lahko tudi prepričevanja vaših poslovnih svetovalcev ali podjetij, ki so potencialni pridobitelji licence, da bi to morali storiti. Vedno razmislite, čigavim interesom taki nasveti najbolj ustrezajo. Pogosto je v njih le malo koristnega za vas.

Nadaljevanje poizvedb o znanem stanju tehnike

Zavedajte se, da se z vložitvijo patentne prijave svet ni ustavil. S poizvedbami o patentih in izdelkih morate nadaljevati, saj se utegne tudi po vložitvi zgoditi še kaj takega, kar lahko vpliva na vašo odločitev, ali s prijavo nadaljevati ali ne.

Licencirati ali ustanoviti podjetje

Obdobje med vložitvijo prijave in zahtevnim vsebinskim preizkusom uporabite za razmišljanje o možnem izkoriščanju izuma. Tudi če se nagibate k licenčnemu sporazumu, si je morda pametno postaviti datum, po katerem boste namesto sporazuma začeli načrtovati ustanovitev podjetja. To pa zato, da se ne bi znašli v fazi vsebinskega preizkusa brez vsake druge možnosti, če nobeno podjetje ne bo pokazalo zanimanja za vašo zamisel.

Ponovna vložitev prijave

Nekaj dodatnega manevrskega časa za sklenitev licenčnega sporazuma lahko pridobite tudi z umikom in ponovno vložitvijo prijave. To je taktika, o kateri se morate pogovoriti s patentnim zastopnikom, sicer lahko več izgubite kakor pridobite.

Začasna ugodnost

Patentno prijavo lahko vložite tudi zgolj zato, da pridobite čas in se tako izognete vsebinskemu preizkusu. Tako lahko, denimo, zagotovite varstvo zamisli, vse dokler ne uresničite ciljev v zvezi z njenim izkoriščanjem. Tudi o tem se morate pogovoriti s patentnim zastopnikom, saj morda obstajajo tveganja, ki jih ne poznate. Zavedajte pa se, da boste po opustitvi prijave precej težje – verjetno celo nemogoče – našli koga, ki bi želel licenco za vaš izum.

Morda bo zadoščala že samo objava patentne prijave. Potencialni odjemalci ali poslovni partnerji bodo tako lahko izvedeli za izum in, če jih bo zanimal, navezali stik z vami. Objavljena patentna prijava že tudi šteje za znano stanje tehnike in lahko tekmecem prepreči patentiranje enake ali podobne zamisli. Tako boste lahko nemoteno delovali na trgu, četudi vam patenta potem ne podelijo. Pozneje se lahko odločite, da postopka patentiranja ne boste nadaljevali, če to ustreza vaši poslovni strategiji, zlasti če si ne bi mogli privoščiti stroškov za pridobitev ali poznejše uveljavljanje patenta.

Financiranje

Podeljeni patent vam lahko pomaga pri prepričevanju vlagateljev, da je zamisel vredno podpreti, s čimer boste morda lahko pokrili stroške patentiranja. Zato je o patentu treba razmišljati ne samo kot o načinu varstva zamisli, temveč tudi kot o načinu zbiranja denarnih sredstev.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki