Republika Slovenija
Iskanje:

8. Poslovno načrtovanje

Izdelava poslovnega načrta

Strogih pravil za izdelavo poslovnega načrta ni, potrebno pa je približno nekaj takega, kot je navedeno v nadaljevanju:

1. Povzetek

Kratek pregled na eni strani formata A4:

 • kdo ste: poklicna pot, usposobljenost, izkušnje;
 • kaj želite narediti;
 • zakaj bosta vaš posel ali zamisel uspela;
 • prodaja in možnosti dobička;
 • viri, ki so vam trenutno na voljo;
 • dodatna sredstva, ki jih potrebujete.

2. Poslovni predlog

 • Razložite, kaj želite narediti. Če zadevni posel že obstaja, opišite njegovo zgodovino in trenutno stanje.
 • Navedite položaj, kakršnega si želite za vaše podjetje v treh do petih letih. (Le malo vlagateljev bi hotelo sodelovati dlje.)

3. Vaša zamisel oziroma izdelek

 • Z razumljivimi izrazi pojasnite, za kaj gre, zlasti pri zelo tehničnih zadevah.
 • Opišite konkurenco in naštejete primerjalne prednosti izdelka.
 • Vključite dokazilo o izvirnosti in lastništvu (poizvedbe o patentu, patentno prijavo itd).
 • Natančno opišite potrebni nadaljnji razvoj za pripravo izdelka za trg.

4. Podatki o trgu

 • Vključite podrobnosti tržne raziskave, ki ste jo opravili zaradi ugotavljanja prodajnih možnosti. Navedite na primer velikost trga za izdelek in podrobnosti o konkurenčnih izdelkih (njihove prodajne cene, obseg prodaje itd.).
 • Naštejte vse nezaupne vire podatkov.
 • Celo visoko strokovna tržna raziskava se o novih izdelkih lahko zmoti, zato, če je le mogoče, vključite (kot prilogo) pisma o nameri, dejanska naročila ali dokazila o prodaji prototipov.

5. Načini trženja

 • Kako boste oglaševali in tržili izdelek?
 • Kdo ga bo kupoval in po kakšni ceni?
 • Napovejte prodajo in jo utemeljite. Vaša napoved denarnega toka (gl. Finance v nadaljevanju) bo pokazala, ali si lahko privoščite, kar nameravate.

6. Proizvodnja in distribucija

 • Kako se bo izdelek proizvajal – kdo ga bo proizvajal in kje?
 • Če ga nameravate izdelovati sami, navedite vse ustrezne podatke: potrebna oprema in sredstva, dobavitelji, delovna sila, prostori, prevoz, skladiščenje itd.
 • V kolikšnem času boste lahko izpolnili naročilo?
 • Kako boste nadzorovali kakovost in storitve?
 • Kako boste zavarovali sporazume o distribuciji, sklenjene s trgovci na debelo in drobno?

7. Upravljanje

 • Navedite svoja znanja.
 • Navedite znanja drugih članov ekipe. (V prilogi naj bodo življenjepisi vas in članov ekipe.)
 • Navedite znanja, ki jih z vašo ekipo nimate, in kako jih nameravate zagotoviti.
 • Katere dodatne človeške vire boste potrebovali?

8. Finance

(Tu boste morda potrebovali pomoč računovodje.)

 • Navedite in v celoti utemeljite sredstva, ki jih potrebujete za začetek poslovanja.
 • Napovejte denarni tok. Vključiti morate vse stroške – seznam je lahko zelo dolg!
 • Kolikšna sredstva lahko zagotovite sami – na primer iz zasebnih in drugih virov, vključno z državnimi donacijami?
 • Naredite seznam hipotetičnih vprašanj. Z odgovori nanje boste preizkusili stabilnost vaših načrtov. Na primer: kakšen vpliv na vaš denarni tok bi imel štirimesečni plačilni rok namesto dvomesečnega; ali če bi bile vaše prve prodaje 50 % nižje od napovedanih. Upoštevajte vse mogoče neugodne okoliščine – če jih ne boste vi, jih bodo vaši vlagatelji!
 • Navedite, kako lahko vlagatelji po treh do petih letih z dobičkom izstopijo iz posla.

9. Obvladovanje tveganja

 • Navedite, kako boste čim bolj zmanjšali tveganje. Če je v igri več trgov, predlagajte na primer, da se boste sprva usmerili na tistega, na katerem je tveganje najmanjše, četudi je stopnja dobička nižja.
 • Kako boste obvladovali hitro rast? Številna podjetja so najbolj ranljiva, kadar hitro rastejo, saj lahko stroški na začetku naraščajo hitreje kakor priteka denar.

10. Priloge

Priložite vso dokumentacijo, navedeno v prejšnjih točkah: poročila o patentnih poizvedbah, življenjepise, tehnična poročila, pisma o nameri itd. Na začetku naj bo kazalo, tako da je dokumente mogoče hitro najti.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki