Republika Slovenija
Iskanje:

Zakonodajna podlaga

Urad deluje na podlagi ustrezne nacionalne in mednarodne zakonodaje s področja intelektualne lastnine.

Temeljni predpisi, ki urejajo področje intelektualne lastnine v Sloveniji in za katere je pristojen urad, so:

 • Zakon o industrijski lastnini,
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah,
 • Zakon o topografiji polprevodniških vezij in
 • Zakon o izumih iz delovnega razmerja.

>> Seznam veljavnih predpisov s področja intelektualne lastnine v Sloveniji

 

Odkar je Slovenija članica Evropske unije, velja zanjo tudi sprejeta evropska zakonodaja.

V evropskem okviru sodeluje urad tudi z Evropsko patentno organizacijo,in sicer že vse od leta 1993, ko je Slovenija z njo sklenila sporazum osodelovanju na področju patentov in t.i. razširitveni sporazum, ki jeomogočil razširitev veljavnosti evropskih patentov na Slovenijo.

>> Seznam veljavnih predpisov s področja intelektualne lastnine v EU

 

Področje intelektualne lastnine urejajo tudi številne mednarodne pogodbe, predvsem:

 • Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPs),
 • Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine,
 • Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del,
 • Pogodba o sodelovanju na področju patentov,
 • Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk in Protokol k temu sporazumu,
 • Haaški sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih vzorcev in modelov in
 • Konvencija o podeljevanju evropskih patentov.

>> Seznam mednarodnih pogodb s področja intelektualne lastnine

 

Strani poglavja Zakonodaja nudijo pregled vseh veljavnih predpisov, ki urejajo to področje, in povezave nanje.

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki