Republika Slovenija
Iskanje:

Statistični podatki

1. Patenti

1.1  Patentne prijave

Leto

Nacionalne prijave (*)

Nacionalna faza PCT

Razširitve EP (**)

2000

333 (307)

98

4.525

2001

330 (301)

78

4.677

2002

322 (300)

79

5.362

2003

322 (310)

48

5.111

2004

360 (342)

24

2.961

2005

362 (344)

2

289

2006

299 (287)

-

236

2007

346 (331)

-

200

2008

327 (318)

-

161

2009

399 (387)

-

109

2010

468 (455)

-

n.p.

2011

481 (470)

-

n.p.

2012

388 (369)

-

n.p.

2013

454 (434)

-

n.p.

2014

459 (453)

-

n.p.

2015

311 (297)

-

n.p.

2016

315 (300)

-

n.p.

(*) Pri nacionalnih prijavah so v oklepaju podani podatki o prijavah slovenskih prijaviteljev.
(**) Patentno varstvo v Sloveniji je mogoče pridobiti tudi na podlagi pri EPU vložene evropske patentne prijave, v kateri je Slovenija imenovana. Ta možnost obstaja od 1.12.2002, ko je Slovenija postala polnopravna članica EPO, vendar pa URSIL s temi podatki žal ne razpolaga. Pred tem je bilo mogoče razširiti veljavnost evropskih patentov na Slovenijo na podlagi sporazuma o razširitvi. Število upada, saj prijavitelji vlagajo le še izločene prijave iz prijav, vloženih pred 1.12.2002.1.2  Evropske patentne prijave slovenskih prijaviteljev

Leto 

Prijave EP
vložene pri URSIL

Evropske prijave
skupaj

2000

-

-

2001

-

-

2002

1

-

2003

13

-

2004

27

-

2005

19

-

2006

7

-

2007

12

115

2008

13

129

2009

13

119

2010

3

134

2011

6

131

2012

6

109

2013

4

135

2014

8

123

2015

8

118

2016

2

V prvem stolpcu so upoštevane prijave, ki so jih vložili slovenski prijavitelji pri URSIL kot prejemnem uradu, v drugem pa je podatek o skupnem številu vseh evropskih prijav slovenskih prijaviteljev (spremljamo od 2007, vir: letna poročila EPU).

 


1.3  PCT prijave slovenskih prijaviteljev

Leto 

PCT prijave
vložene pri URSIL

PCT prijave
skupaj

2000

31

-

2001

38

-

2002

29

-

2003

48

-

2004

49

-

2005

40

-

2006

40

80

2007

47

87

2008

71

108

2009

68

137

2010

76

126

2011

80

125

2012

67

115

2013

87

124

2014

88

156

2015

37

84

2016

29

69

V prvem stolpcu so upoštevane prijave, ki so jih vložili slovenski prijavitelji pri URSIL kot prejemnem uradu, v drugem pa je podatek o skupnem številu vseh PCT slovenskih prijaviteljev (spremljamo od 2006, vir: letne statistike WIPO).

 


1.4  Podeljeni patenti

Leto

A

A1

A2

A8

T1

Skupaj

2000

262

1

41

-

368

672

2001

282

1

27

-

396

706

2002

294

2

42

-

833

1.171

2003

270

5

37

-

1.138

1.450

2004

260

-

20

-

1.066

1.346

2005

285

-

13

-

1.116

1.414

2006

229

-

14

-

1.367

1.610

2007

231

-

16

-

1.490

1.737

2008

232

-

10

-

1.687

1.929

2009

246

-

13

-

1.641

1.900

2010

241

-

9

-

1.699

1.949

2011

298

-

10

-

1.873

2.184

2012

366

-

13

-

1.976

2.355

2013

336

-

6

-

2.052

2.394

2014

274

-

13

-

1.884

2.171

2015

333

-

3

-

1.957

2.293

2016

266

-

-

2.383

2.649

Legenda:
A - patent, A1 - dopolnilni patent , A2 - patent s skrajšanim trajanjem, A8 - patent, prenešen iz YU;
T1 - razširjeni evropski patent
Opomba: Dopolnilni patenti (A1) in patenti, preneseni iz bivše Jugoslavije (A8), ki so bili v statistikah do leta 2004 prikazani samostojno, so odtlej prišteti k patentom (stolpec A)
.

 


2. Modeli

2.1  Prijave modelov

Leto

Nacionalne prijave

2000

142

2001

96

2002

138 (233)

2003

124 (253)

2004

169 (253)

2005

101 (155)

2006

86 (132)

2007

72 (118)

2008

58 (119)

2009

63 (87)

2010

107 (138)

2011

120 (158)

2012

104 (149)

2013

92 (108)

2014

75 (93)

2015

62 (72)

2016

80

V oklepaju je podatek za videz izdelkov - prijava za model lahko namreč vključuje en sam videz izdelka ali več videzov izdelkov, če slednji sodijo v isti razred mednarodne klasifikacije za modele (spremljamo od 2002).

 

2.2  Mednarodne prijave slovenskih prijaviteljev po Haaškem sporazumu

Leto

Število prijav

Število videzov
v prijavah

2000

22

56

2001

24

69

2002

16

59

2003

14

18

2004

6

11

2005

3

6

2006

3

4

2007

7

15

2008

6

14

2009

7

15

2010

11

37

2011

15

33

2012

14

66

2013

17

39

2014

8

17

2015

23

63

2016

107

Podatki so iz letnih statistik WIPO.

 


2.3  Registrirani modeli

Leto

Nacionalne registracije

Mednarodna pot
(Haaški sporazum)

Evropska pot
(model Skupnosti)

Skupaj

registrirani

videzi

registrirani

videzi

videzi

videzi

2000

96

164

1.078

5.346

-

-

2001

132

229

1.073

5.286

-

-

2002

148

300

1.059

4.644

-

-

2003

109

203

776

3.732

20.504

24.439

2004

158

259

478

2.331

53.567

56.157

2005

53

85

370

1.784

64.029

65.898

2006

75

110

325

1.536

66.290

67.936

2007

53

86

242

1.358

71.551

72.995

2008

61

83

108

586

76.494

77.163

2009

47

64

59

293

69.662

70.019

2010

91

122

69

433

72.862

73.417

2011

101

130

64

422

73.718

74.270

2012

73

91

88

581

76.177

76.849

2013

69

n.p.

76

670

62.074

2014

66

n.p.

80

519

63.269

2015

55

n.p.

76

402

61.652

2016

53

n.p.

152

n.p.

86.444

Podatki o registriranem številu videzov po mednarodni poti so iz letnih statistik WIPO; podatke za evropsko pot spremljamo od 2004 in so iz letnih statistik OHIM, po mednarodnem zgledu pa tudi URSIL od 2003 spremlja število videzov.

 

 

3. Znamke

3.1  Prijave znamk

Leto

Nacionalne prijave

2000

2.019

2001

1.949

2002

1.858

2003

1.967

2004

2.291

2005

1.834

2006

1.911

2007

1.896

2008

1.971

2009

1.637

2010

1.862

2011

1.714

2012

1.682

2013

1.485

2014

1.517

2015

1.491

2016

1.559

 


3.2  Mednarodne prijave registriranih znamk slovenskih prijaviteljev po Madridskem sporazumu

Leto

Število registracij

2000

94

2001

88

2002

137

2003

156

2004

189

2005

186

2006

184

2007

196

2008

333

2009

255

2010

322

2011

193

2012

192

2013

144

2014

180

2015

166

2016

164

Prijave, ki so jih vložili slovenski prijavitelji pri URSIL kot prejemnem uradu.

 

3.3  Registrirane znamke

Leto

Nacionalne

Mednarodna pot
(Madridski sporazum)

Evropska pot
(znamka Skupnosti)

Skupaj

2000

1.610

6.503

34.782

42.895

2001

1.584

6.577

38.566

46.727

2002

1.650

6.809

35.908

44.367

2003

1.414

7.776

34.338

43.528

2004

2.060

4.613

34.465

41.138

2005

1.558

4.641

59.780

65.979

2006

1.608

3.989

61.617

67.214

2007

1.577

3.628

68.040

73.245

2008

1.746

3.199

81.517

86.462

2009

1.441

2.410

89.966

93.817

2010

1.547

2.003

100.824

104.374

2011

1.352

1.882

93.835

97.069

2012

1.410

1.821

95.629

98.860

2013

1.336

1.696

98.092

101.124

2014

1.216

1.400

103.775

106.391

2015

1.250

1.450

109.333

112.033

2016

1.150

1.032

125.991

128.173

Podatki o registriranem številu znamk po mednarodni poti so iz letnih statistik WIPO, podatke za evropsko pot pa spremljamo od 2004 in so iz letnih statistik OHIM.

 


4. Informacijske storitve - poizvedbe po vrstah pravic

Leto

Patenti

Modeli

Znamke

Skupaj

2000

523

16

274

813

2001

457

13

239

709

2002

388

11

176

575

2003

314

10

121

445

2004

249

6

110

365

2005

228

4

87

319

2006

333

3

55

391

2007

108

4

49

161

2008

70

-

31

101

2009

58

-

26

84

2010

59

1

24

84

2011

63

10

16

99

2012

n.p.

n.p.

n.p.

71

2013

n.p.

n.p.

n.p.

46

2014

n.p.

n.p.

n.p.

46

2015

n.p.

n.p.

n.p.

116

2016

n.p.

n.p.

n.p.

194

Število naročil poizvedb upada, saj se vse več strank odloča za samostojne poizvedbe po podatkovnih zbirkah, ki so prosto in brezplačno dostopne na spletu.

 


5. Registri

Leto

Vpisi prenosov pravic in vpisi licenc

Vpisi sprememb

Izdaja potrdil iz registrov

2000

366

540

540

2001

506

474

474

2002

485

552

552

2003

685

607

607

2004

474

573

573

2005

538

530

530

2006

542

715

623

2007

640

579

388

2008

635

879

157

2009

720

568

190

2010

771

828

210

2011

1.363

577

573

2012

839

704

275

2013

731

847

309

2014

577

1.315

287

2015

487

1.556

486

2016

464

1.608

170

 Podrobnejše letne statistike so objavljene v elektronski obliki letnih poročil urada (od leta 2001 dalje).

Za starejše podatke glej spodaj Statistika 1991-1999.

To top

STATISTIKA 1991-1999

1. Patenti

1. Patenti

1.1  Patentne prijave

Leto

Nacionalne prijave (*)

Nacionalna faza PCT

Razširitve EP (**)

1991

22 (21)

-

-

1992

597 (188)

-

-

1993

1.061 (277)

-

-

1994

687 (286)

3

1.032

1995

385 (314)

45

1.544

1996

373 (288)

116

2.004

1997

330 (266)

174

2.332

1998

325 (288)

90

2.616

1999

289 (261)

110

3.699


(*) Pri nacionalnih prijavah so v oklepaju podani podatki o prijavah slovenskih prijaviteljev.
(**) Patentno varstvo v Sloveniji je mogoče pridobiti tudi na podlagi pri EPU vložene evropske patentne prijave, v kateri je Slovenija imenovana. Ta možnost obstaja od 1.12.2002, ko je Slovenija postala polnopravna članica EPO, vendar pa URSIL s temi podatki žal ne razpolaga. Pred tem je bilo mogoče razširiti veljavnost evropskih patentov na Slovenijo na podlagi sporazuma o razširitvi. Število upada, saj prijavitelji vlagajo le še izločene prijave iz prijav, vloženih pred 1.12.2002.


1.2  Evropske patentne prijave slovenskih prijaviteljev

Leto 

Prijave EP
vložene pri URSIL

Evropske prijave
skupaj

1994

-

-

1995

-

-

1996

-

-

1997

-

-

1998

-

-

1999

-

-

V prvem stolpcu so upoštevane prijave, ki so jih vložili slovenski prijavitelji pri URSIL kot prejemnem uradu, v drugem pa je podatek o skupnem številu vseh evropskih prijav slovenskih prijaviteljev (spremljamo od 2007, vir: letna poročila EPU).


1.3  PCT prijave slovenskih prijaviteljev

Leto 

PCT prijave
vložene pri URSIL

PCT prijave
skupaj

1994

21

-

1995

29

-

1996

33

-

1997

36

-

1998

21

-

1999

28

-


V prvem stolpcu so upoštevane prijave, ki so jih vložili slovenski prijavitelji pri URSIL kot prejemnem uradu, v drugem pa je podatek o skupnem številu vseh PCT slovenskih prijaviteljev (spremljamo od 2006, vir: letne statistike WIPO).


1.4  Podeljeni patenti

Leto

A

A1

A2

A8

T1

Skupaj

1992

32

-

1

-

-

33

1993

355

1

23

-

-

379

1994

586

4

27

106

-

723

1995

315

4

61

86

-

466

1996

423

7

69

218

16

706

1997

564

5

54

92

95

810

1998

405

4

57

4

253

723

1999

267

-

54

-

389

710


Legenda:
A - patent, A1 - dopolnilni patent , A2 - patent s skrajšanim trajanjem, A8 - patent, prenešen iz YU;
T1 - razširjeni evropski patent
Opomba: Dopolnilni patenti (A1) in patenti, preneseni iz bivše Jugoslavije (A8), ki so bili v statistikah do leta 2004 prikazani samostojno, so odtlej prišteti k patentom (stolpec A).


2. Modeli

2.1  Prijave modelov

Leto

Nacionalne prijave

1992

147

1993

173

1994

190

1995

157

1996

146

1997

115

1998

127

1999

138


V oklepaju je podatek za videz izdelkov - prijava za model lahko namreč vključuje en sam videz izdelka ali več videzov izdelkov, če slednji sodijo v isti razred mednarodne klasifikacije za modele (spremljamo od 2002).


2.2  Mednarodne prijave slovenskih prijaviteljev po Haaškem sporazumu

Leto

Število prijav

Število videzov

1994

-

1995

4

1996

6

1997

11

1998

11

1999

12


Podatki so iz letnih statistik WIPO.


2.3  Registrirani modeli

Leto

Nacionalne registracije

Mednarodna pot
(Haaški sporazum)

Evropska pot
(model Skupnosti)

Skupaj

prijave

videzi

videzi

videzi

videzi

1992

24

-

-

-

-

1993

53

-

-

-

-

1994

221

-

-

-

-

1995

214

-

307

-

-

1996

139

-

533

-

-

1997

87

-

808

-

-

1998

71

-

836

-

-

1999

110

-

946

-

-


Podatki o registriranem številu videzov po mednarodni poti so iz letnih statistik WIPO; podatke za evropsko pot spremljamo od 2004 in so iz letnih statistik OHIM, po mednarodnem zgledu pa tudi URSIL od 2003 spremlja število videzov.


3. Znamke

3.1  Prijave znamk

Leto

Nacionalne prijave

1992

833

1993

1.189

1994

1.753

1995

1.641

1996

1.743

1997

1.960

1998

1.833

1999

1.823

 

3.2  Mednarodne prijave registriranih znamk slovenskih prijaviteljev po Madridskem sporazumu

Leto

Število registracij

1993

25

1994

79

1995

125

1996

79

1997

77

1998

72

1999

64

Prijave, ki so jih vložili slovenski prijavitelji pri URSIL kot prejemnem uradu.


3.3  Registrirane znamke

Leto

Nacionalne

Mednarodna pot
(Madridski sporazum)

Evropska pot
(znamka Skupnosti)

Skupaj

1993

259

4.230

4.489

1994

1.028

4.647

5.675

1995

2.405

5.014

7.419

1996

4.491

5.343

9.834

1997

2.527

6.085

8.612

1998

2.405

5.815

8.220

1999

1.642

5.684

7.326

Podatki o registriranem številu znamk po mednarodni poti so iz letnih statistik WIPO, podatke za evropsko pot pa spremljamo od 2004 in so iz letnih statistik OHIM.


4. Informacijske storitve - poizvedbe po vrstah pravic

Leto

Patenti

Modeli

Znamke

Skupaj

1993

549

11

142

702

1994

-

-

-

468

1995

664

14

452

1.130

1996

703

21

538

1.262

1997

631

25

407

1.063

1998

669

17

339

1.025

1999

585

21

263

869


Število naročil poizvedb upada, saj se vse več strank odloča za samostojne poizvedbe po podatkovnih zbirkah, ki so prosto in brezplačno dostopne na spletu.

To top

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki