Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

Sporočila za javnost WIPO

WIPO Press Releases

WIPO member states closed their Assemblies meetings late Tuesday after working through a full slate of activities including confirmation of a new senior management team and inauguration of a recently constructed conference hall.

WIPO member states endorsed on Friday proposals by Director General Francis Gurry for a new senior management team, consisting of four deputy directors general and four assistant directors general.

WIPO Director General Francis Gurry, high-level members of the Swiss and Geneva governments, and the international intellectual property (IP) community inaugurated WIPO’s new conference hall Monday evening in a celebration that transformed the speakers’ dais into a soundstage featuring globally renowned musicians.

Zadnje novice EPO in EPU

News from the European Patent Office

Two past European Inventor Award finalists have been awarded the 2014 Nobel Prize by the Royal Swedish Academy of Sciences. European Inventor Award 2007 finalist Shuji Nakamura (US) has been awarded the Nobel Prize in Physics, and European Inventor Award 2008 finalist Stefan Hell (Germany) the Nobel Prize in Chemistry.

In order to continue to improve the quality of services to its users by establishing a one-stop shop for applicants, the European Patent Office (EPO) today launched a new system for the online filing of patent applications.

In an effort to boost innovation and trade, the EPO has signed Patent Prosecution Highway (PPH) pilot programmes with the patent offices of Canada, Mexico and Singapore to launch accelerated treatment of patent applications, starting in January 2015.

Zadnje novice Direktorata za notranji trg EK – področje intelektualne lastnine

Zadnje novice Sveta EU – Konkurenčnost (notranji trg, industrija in raziskave)

Ta RSS-vir prikaže najnovejše dokumente v izbranem viru in jeziku. Če dokument še ni na voljo v izbranem jeziku, se bo samodejno prikazala angleška ali francoska različica.

Sklep Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (program Copernicus)

SKLEP SVETA o spremembi Sklepa 2012/389/SZVP o misiji Evropske unije za krepitev regionalnih pomorskih zmogljivosti v državah Afriškega roga (EUCAP NESTOR)

PRILOGE k DELEGIRANI UREDBI KOMISIJE (EU) št. …/… z dne XXX o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema kmetijskih in gozdarskih vozil

Zadnje novice IP Watch

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki