Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

Sporočila za javnost WIPO

WIPO Press Releases

The United States of America has joined WIPO’s fast-growing Marrakesh Treaty as its 50th member, adding a major global publishing center to the Treaty that promotes the increased worldwide availability of texts specially adapted for use by persons with visual or print impairments.

A new WIPO flagship study has documented a massive recent surge in artificial intelligence-based inventions, with U.S.-based companies IBM and Microsoft leading the pack as AI has moved from the theoretical realm toward the global marketplace in recent years.

Worldwide demand for intellectual property (IP) tools reached record heights in 2017, with China driving the growth in filings for patents, trademarks, industrial designs and other IP rights that are at the heart of the global economy.

Zadnje novice EPO in EPU

News from the European Patent Office

In the meeting of the Committee on Patent Law, the Office and the representatives of the 38 EPO Contracting States, together with the European Commission as observer, had a first exchange of views on possible next steps following the recent decision T 1063/18 of an EPO Board of Appeal on plant patentability.

A work on loan from the EPO's art collection is being featured in an exhibition at the Center for Art and Media (ZKM) in Karlsruhe, Germany.

The European Patent Office (EPO) and the Licensing Executives Society International (LESI) have signed a Memorandum of Understanding on bilateral co-operation to help innovators make better use of the European patent system.

Zadnje novice Sveta EU – Konkurenčnost (notranji trg, industrija in raziskave)

Ta RSS-vir prikaže najnovejše dokumente v izbranem viru in jeziku. Če dokument še ni na voljo v izbranem jeziku, se bo samodejno prikazala angleška ali francoska različica.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe – izid prve obravnave v Evropskem parlamentu (Strasbourg, 11.–14. februar 2019)

Priporočilo sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o pregledu Sporazuma Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabljajo na njih, in o pogojih za vzajemno priznanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („revidiran sporazum iz leta 1958“).

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov in Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu – kompromisni predlog predsedstva

Zadnje novice IP Watch

Original news and analysis on international IP policy

Brainbase, a California tech startup with a team in Estonia, has received US$1M in seed funding to build an "end-to-end product ecosystem for intellectual property licensing" that could change the way businesses manage and licence their brands worldwide. The investment is an indication of dynamic evolution in the IP sector as it takes advantage of latest technologies and the talents of innovators.

The European Council of member states has adopted an all-encompassing plan to make Europe a global leader in artificial intelligence and integrate AI into all aspects of regional life. The plan, which comes as Europe has been identified as lagging in AI research and investment behind the United States and China, includes strong calls to ramp up investment while carefully considering AI's impact on labour and ethics.

The national intellectual property offices of the 10-member Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) this week advanced work on developing a regional trademark registration system, according to European Union sources working with them.
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki