Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

23.04.2020

Strokovni izpiti za zastopnike za pravice industrijske lastnine

JESENSKI izpitni rok 2020

Izpiti za zastopnike za patente in zastopnike za znamke in modele bodo pri Uradu RS za intelektualno lastnino (urad) v jesenskem izpitnem roku potekali po naslednjem razporedu:

izpiti za patentne zastopnike in zastopnike za znamke in modele:

  • 14. september 2020: od 9. ure pisni izpit s področja patentov, ki ga opravljajo kandidati za patentne zastopnike, traja lahko največ 8 ur.
  • 15. september 2020: od 9. ure pisni izpit s področja znamk, modelov in geografskih označb, ki ga opravljajo kandidati za zastopnike za znamke in modele kot tudi kandidati za patentne zastopnike, traja lahko največ 8 ur.

Med 16. in 21. septembrom 2020 bodo potekali ustni izpiti po naknadno določenem vrstnem redu. Ustni izpit opravljajo kandidati, ki so uspešno opravili pisni del izpita.

Pisni in ustni del izpita obsega za patentne zastopnike področje patentov, znamk, modelov in geografskih označb, za zastopnike za znamke in modele pa samo področje znamk, modelov in geografskih označb. Ustni del poleg navedenega obsega za obe vrsti zastopnikov še splošno področje prava intelektualne lastnine in uveljavljanje pravic industrijske lastnine. Pri pristopu k izpitu potrebujete osebni dokument za verifikacijo identitete kandidata.

Več o vsebini izpita je na voljo na spletni strani urada.

Urad ne organizira seminarjev za pripravo na izpit.

Na izpitu ni dovoljena uporaba literature (gradiva, viri, zakoni) in elektronskih naprav (telefoni, prenosniki).

Rok za prijavo je najkasneje do 20. avgusta 2020. Pisna prijava vključuje osebne podatke (priimek, ime, naslov, izobrazba), dokazilo o izobrazbi (kopija univerzitetne oziroma ustrezne diplome) in dokazilo o vplačilu upravne takse, ki znaša 163,10 EUR. Taksa se plača na račun 01100-1000352594, sklic (11) 21318-7111240-00002017. (IBAN: SI56011001000352594, SWIFT/BIC: BSLJSI2X, UPN koda namena: GOVT).

Za dodatne informacije lahko pokličete na številko 01 620 3100 oziroma pošljete vprašanje na elektronski naslov: sipo(at)uil-sipo.si


<< <- Nazaj na: Novice

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki