Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

29.03.2020

Poslovanje urada v času ukrepov proti širitvi Covid-19

Urad do preklica uvaja posebne ukrepe na področju poslovanja s strankami

Zaradi omejitve možnosti širjenja korona virusom SARS-CoV-2 (Covid-19) urad v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) (Uradni list RS, št. 36/2020, v nadaljevanju: ZZUSUDJZ) uvaja posebne ukrepe na področju poslovanja s strankami:

 • Na podlagi 6. člena ZZUSUDJZ materialni in procesni roki v času veljavnosti tega zakona ne tečejo, vključno z roki za ugovore in vzdrževanje pravic, razen v nujnih primerih.
 • Urad je kot nujne zadeve opredelil:
  • pozive za dopolnitev vlog za podelitev patenta z najnujnejšimi sestavinami iz prvega odstavka 82. člena ZIL-1,
  • izdajo potrdil o prednostni pravici pri patentih, znamkah in modelih,
  • pozive za dopolnitev vloge za registracijo znamke z najnujnejšimi sestavinami iz prvega odstavka 82. člena ZIL-1,
  • pozive za dopolnitev vloge za registracijo modela z najnujnejšimi sestavinami iz prvega odstavka 82. člena ZIL-1.
 • Pri vseh zgoraj navedenih postopkih roki tečejo in osebno vročanje po 87. členu ZUP se izvaja še naprej.
 • Če stranka izrecno sama želi, da se njena zahteva kljub ZZUSUDJZ obravnavava kot nujna, mora ob vložitvi zahteve navesti razloge iz tretjega odstavka 6. člena ZZUSUDJZ. V tem primeru roki tečejo.
 • Vlaganje prijav in ostalih vlog:
  • urad ne omogoča vlaganja pisnih in ustnih vlog,
  • v tem času se vloge lahko vlagajo prek sistema e-vlog, kjer je ta vzpostavljen, in po elektronski pošti na naslov prijave@uil-sipo.si tudi brez varnega elektronskega podpisa, če je mogoče ugotoviti identiteto vložnika; vse priloge vlog naj bodo v obliki PDF/A dokumentov, pri čemer je velikost sporočila z vsemi prilogami lahko največ 35 Mb,
  • zaradi zagotavljanja varovanja pravic strank, bo urad s povratnim sporočilom, v katerem bo celotna datoteka, ki jo je prejel, potrdil prejem elektronske prijave,
  • dokumenti urada (pozivi, sklepi, odločbe, itd.) se bodo osebno vročali na naslov zastopnika, pravne ali fizične osebe po prenehanju ZZUSUDJZ, razen v nujnih zadevah.
 • Kljub pretrganju teka rokov urad priporoča imetnikom pravic, da pristojbine za vzdrževanje pravic sproti poravnavajo.


<< <- Nazaj na: Novice

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki