Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

01.10.2021

Minka Skabernè

Slovenske ustvarjalke ter avtorska in sorodne pravice

Urad RS za intelektualno lastnino je za leto 2021 izdal koledar z naslovom Slovenske ustvarjalke ter avtorska in sorodne pravice. Predstavlja dvanajst pomembnih ustvarjalk 19. in 20. stoletja, ki so delovale na področju literature, likovne umetnosti, gledališča, plesa, publicistike, prevajalstva in pedagogike. Preko predstavitve njihovega življenja in dela hkrati javnosti na poljuden način odgovarja na najpogostejša vprašanja o avtorski in sorodnih pravicah.

MINKA SKABERNÈ (1882–1965), učiteljica in ustanoviteljica knjižnice za slepe

Rodila se je v Kranju. Po končanem šolanju na ljubljanskem učiteljišču je najprej poučevala v dekliškem učiteljišču, v letu 1911 je na Dunaju opravila tečaj za pouk slepih. Leta 1917 je v Gradcu v zavodu za slepe obiskala slovenske vojake in se seznanila s tamkajšnjo Braillovo knjižnico ter jo po enakem vzoru ustanovila v Ljubljani. Še naprej je poučevala, a skrb za slepe je bila bistvo njenega življenja. Najprej je organizirala tečaj za pisanje in branje Braillove pisave, na katerega se je prijavilo sto prostovoljk, ki so na svojih domovih delale pod njenim nadzorstvom. Pisale so na Braillovo tablico s kovinsko iglo na trd papir. V enem letu so prepisale 60 del slovenskih pisateljev. Ohranjeno je tudi njeno pismo Cankarju, v katerem ga prosi za dovoljenje za prepis njegovih del. Tako je bil postavljen temelj slovenske knjižnice slepih. Pozneje je ustanavljala nove tečaje za prepisovalke, nadzorovala delo in pouk slepih ter skrbela za Braillovo knjižnico. Do smrti je prepisala na stotine knjig, ki danes tvorijo osrednjo knjižnico za slepe v Sloveniji.

Ali lahko knjigo predelam zato, da slepim omogočim branje?

Zakon dopušča, da se za potrebe slepih in slabovidnih in oseb, ki zaradi drugih okvar ali motenj težko berejo ali ne morejo brati, prilagodi ali pretvori avtorska dela v obliko, ki jim omogoči učinkovito branje. To je dovoljeno le v obsegu, ki ga zahteva posamična oblika invalidnosti, in pod pogojem, da se pri tem ne dosega gospodarska korist.

Več informacij o avtorski in sorodnih pravicah je na voljo na spletni strani urada na tej in tej povezavi.

Opozorilo: odgovori na vprašanja o avtorski in sorodnih pravicah so zgolj informativne narave in ne pomenijo pravnega nasveta, zato zanje Urad RS za intelektualno lastnino odškodninsko ne odgovarja. Pravne nasvete lahko dajejo odvetniki, odvetniške družbe in drugi, ki so registrirani za opravljanje tovrstnih storitev. Odgovori temeljijo na predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Pravila avtorskega prava se v drugih državah lahko razlikujejo od slovenskih.

Avtorica portreta je Danica Lešnjak.


<< <- Nazaj na: Novice

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki