Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

02.02.2007

Zavrnitev predloga za sprejem avtentične razlage

Državni zbor zavrnil predlog Državnega sveta za sprejem avtentične razlage člena ZASP

Državni zbor 1.2.2007 ni sprejel predloga Državnega sveta za sprejem avtentične razlage 1. točke 1. odstavka 49. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki se nanaša na eno od omejitev avtorske pravice - javno izvajanje objavljenih del v obliki neposrednega pouka v ustanovah, ki ne opravljajo šolske dejavnosti.

Širša informacija:

Državni svet RS je decembra 2006, da bi razrešil spor med kolektivno organizacijo ZAMP in splošnimi knjižnicami, ki prirejajo bralne večere in opravljajo drugo bibliopedagoško delo, predlagal sprejetje avtentične razlage prve točke prvega odstavka 49. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB2, Uradni list RS, št. 44/06) v naslednjem besedilu:

"Prva točka prvega odstavka 49. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah se razume tako, da se javno izvajanje objavljenih del v obliki neposrednega pouka v ustanovah, ki ne opravljajo šolske dejavnosti, ne šteje za prosto uporabo v smislu prve točke prvega odstavka 49. člena ZASP."

Vlada RS je decembra 2006 sprejela mnenje, da nasprotuje sprejetju predlagane avtentične razlage, ker je omenjena določba jasna in je ni potrebno dodatno razložiti. Poleg tega besedilo avtentične razlage ne ustreza razlogom, ki jih je v obrazložitvi navajal predlagatelj, in ne rešuje problema, na katerega je ta opozoril.

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah v 49. členu določa eno izmed vsebinskih omejitev avtorske pravice, torej enega izmed primerov, ko se lahko avtorsko delo uporabi brez dovoljenja avtorja in ko avtorju za uporabo njegovega dela ni potrebno plačati nadomestila. V 1. točki 49. člena je jasno določeno, da se lahko neko avtorsko delo prosto uporabi za namene pouka, in sicer tako, da se javno izvaja v obliki neposrednega pouka. To npr. pomeni, da se lahko za poučevanje pri učni uri v šoli prebere odlomek iz knjige, ki je varovana z avtorsko pravico, ne da bi bilo treba za to prej dobiti dovoljenje avtorja in ne da bi bilo treba avtorju plačati kakšno nadomestilo. Ker pomeni ta določba poseg v avtorsko pravico, jo je treba razlagati ozko, saj so omejitve pravic dovoljene le v izjemnih primerih. Omejitev pravice se zato nanaša le na primere neposrednega pouka (pouka v živo) in ne tudi na druge oblike izobraževanja, npr. bibliopedagoško delo, ki ga izvajajo splošne knjižnice (pri npr. bralnih večerih, s katerimi želijo vzpodbuditi bralno kulturo).

Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora RS je menila, da je določba 1. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah jasna in da je ni potrebno dodatno razložiti.

Odbor Državnega zbora RS za gospodarstvo je sledil mnenjema Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS in Vlade RS. Državnemu zboru RS je predlagal, naj ne sprejme predloga za sprejetje predlagane avtentične razlage. Državni zbor RS je na svoji 24. seji, 1.2.2007, ta sklep sprejel.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
oktober (7)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki