Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

27.10.2014

Zavod IPF nezakonito odvajal del zbranih nadomestil v promocijski oz. poseben sklad

Urad je naložil Zavodu IPF odpravo ugotovljene kršitve določb ZASP

Urad je dne 6. 10. 2014 izdal sklep, s katerim je ugotovil, da je Zavod IPF kršil prvi odstavek 153. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) s tem, ko je po 11. 5. 2005 do vključno 31. 12. 2011 v promocijski oz. poseben sklad odvajal del zbranih nadomestil brez izrecnega soglasja imetnikov sorodnih pravic, katerih pravice je Zavod IPF kolektivno upravljal v tem obdobju, čeprav bi moral prihodek iz svoje dejavnosti nameniti le za nadomestila članov in za pokrivanje stroškov poslovanja, v skladu z letnim načrtom, ki ga sprejme skupščina kolektivne organizacije.

Urad je Zavodu IPF naložil, da v roku 12 mesecev od vročitve sklepa odpravi ugotovljeno kršitev tako, da:

  • znesek 48.238,50 EUR, odveden leta 2007 v promocijski oziroma poseben sklad, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil le-ta odveden v promocijski oziroma poseben sklad, razdeli med tiste imetnike pravic, ki so bili v letu 2007 upravičeni do prejema nadomestila,
  • znesek 79.329,00 EUR, odveden leta 2008 v promocijski oziroma poseben sklad, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil le-ta odveden v promocijski oziroma poseben sklad, razdeli med tiste imetnike pravic, ki so bili v letu 2008 upravičeni do prejema nadomestila,
  • znesek 86.780,00 EUR, odveden leta 2009 v promocijski oziroma poseben sklad, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil le-ta odveden v promocijski oziroma poseben sklad, razdeli med tiste imetnike pravic, ki so bili v letu 2009 upravičeni do prejema nadomestila,
  • znesek 10.200,00 EUR, odveden leta 2010 v promocijski oziroma poseben sklad, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil le-ta odveden v promocijski oziroma poseben sklad, razdeli med tiste imetnike pravic, ki so bili v letu 2010 upravičeni do prejema nadomestila,
  • znesek 85.140,32 EUR, odveden leta 2011 v promocijski oziroma poseben sklad, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil le-ta odveden v promocijski oziroma poseben sklad, razdeli med tiste imetnike pravic, ki so bili v letu 2011 upravičeni do prejema nadomestila,

in sicer tako, da bo vsak posamezni imetnik pravice poleg zneska, ki ga je že prejel po izvedeni delitvi za posamezno poslovno leto, prejel še preostali del nadomestila, ki mu za posamezno leto pripada in bi ga prejel, če v 1. točki izreka predmetnega sklepa ugotovljena višina dela zbranih nadomestil ne bi bila pred oblikovanjem delitvenega sklada proizvajalcev fonogramov in delitvenega sklada izvajalcev odvedena v promocijski oziroma poseben sklad, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Zavod IPF mora v roku 7 dni od izteka roka za odpravo kršitve uradu predložiti dokaze o odpravi ugotovljene kršitve.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki