Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

02.06.2015

Vesna Stanković Juričić zaključila mandat direktorice URSIL

Pregled opravljenega dela

Vesna Stanković Juričić je z 31. 5. 2015 zaključila mandat direktorice Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL). V času mandata Vesne Stanković Juričić je urad izpeljal številne aktivnosti  in postopke ter sprejel posamezne ukrepe, s katerimi je povečal svoj ugled in prepoznavnost v domači in mednarodni javnosti.

Urad je okrepil svojo vlogo pri izvajanju nadzora nad delom kolektivnih organizacij, ki kolektivno upravljajo avtorsko in sorodne pravice, in je v tem času intenziviral postopke ugotavljanja kršitev zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Pri tem je sodeloval tudi z drugimi državnimi institucijami. Z matičnim Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo je urad tesno sodeloval pri pripravi zakonodaje na področju avtorske in sorodnih pravic. V okviru ozaveščanja o pomenu in vlogi avtorske pravice in kolektivnega upravljanja je oktobra 2014 Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) skupaj z uradom pripravila odmevno dvodnevno mednarodno konferenco o učinkovitem in odgovornem upravljanju kolektivnih organizacij, na kateri je WIPO prvič javno predstavil svoj načrt regulacije kolektivnih organizacij v obliki pobude »TAG of Excellence (Transparency, Accountability, Governance)«. Konferenca je bila tudi prvi poizkus poenotenja standardov nadzorstvenih aktivnosti regulatornih organov, ki nadzirajo delovanje kolektivnih organizacij v Evropi, kar bo po odzivih udeleženih regulatornih organov postalo stalna praksa. Novembra 2014 je urad sprejel tudi Priporočila za dobro upravljanje kolektivnih organizacij v Republiki Sloveniji in na ta način prvič sistematsko podal vsebinske smernice kolektivnim organizacijam, kako naj organizirajo sisteme vodenja in upravljanja, ki bodo zagotavljali optimalno delovanje kolektivnih organizacij in predvsem večjo odgovornost in preglednost sprejemanja njihovih odločitev.

Urad si je v tem mandatu vseskozi prizadeval za večjo informiranost vseh deležnikov o aktivnostih urada in sprejetih odločitvah, zato je tudi vodil proaktivno politiko informiranja javnosti o svojem delu.

Poleg rednih nalog je bila ena izmed prednostnih nalog urada tudi izboljšanje storitev z dvigom kakovosti in pravočasnosti. Urad razen na področju za zakonodajo intelektualne lastnine, izdajo dovoljenj in nadzor nad kolektivnimi organizacijami ne beleži večjih upravnih zaostankov. Odločitve urada večinoma prestanejo sodni preizkus, kar kaže na strokovnost odločitev urada.

S ciljem izboljšati uporabniško izkušnjo in skrajšati trajanje postopkov registracije pravic industrijske lastnine je urad novembra 2014 vzpostavil in februarja 2015 še nadgradil sistem za elektronsko oddajo vlog in s tem naredil pomemben korak k posodobitvi poslovanja in k postopnemu prehodu na elektronsko poslovanje. Spletna aplikacija za e-vloge zaenkrat omogoča oddajo zahtevkov v zvezi z registracijo in vzdrževanjem znamke ali modela, a njena zasnova omogoča, da bo na isti platformi urad v prihodnje vzpostavil tudi oddajo e-vlog na področju patentov in druge storitve e-poslovanja.

Urad je tudi pod vodstvom Vesne Stanković Juričić skrbel za aktivno izmenjavo informacij in podatkov med pristojnimi organi in sam aktivno sodeloval pri oblikovanju novih politik uveljavljanja pravic. S tem namenom je aprila 2015 v počastitev svetovnega dneva intelektualne lastnine javno predstavil ugotovitve analize ključnih odločb slovenskih sodišč v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine v zadnjih 10 letih.

Urad se je v tem mandatu intenzivno ukvarjal tudi s posledicami in učinki uvedbe unitarnega patenta in je zato v sodelovanju z Evropsko patentno organizacijo in ob podpori GZS junija 2014 organiziral Seminar o unitarnem patentu za uporabnike z namenom, da prihajajoče spremembe čim bolj približa uporabnikom in pridobi njihove poglede. To je bil prvi večji javni dogodek o tem v Sloveniji in tudi v Evropi. Udeležili so se ga predstavniki raznovrstnih sektorjev gospodarstva in podjetij zelo različnih profilov ter predstavniki javnega sektorja, predvsem javne raziskovalne organizacije, katerih R&R je lahko pomemben vir inovacijskega potenciala za slovensko gospodarstvo in s tem relevanten uporabnik evropskega patentnega sistema. Ob predvidenih pozitivnih in žal tudi nekaterih negativnih učinkih uvedbe novega sistema, o katerih je v javnosti pogosto slišati, je bilo treba strokovno spregovoriti ter osvetliti dileme in odprta vprašanja z različnih zornih kotov. Svoj mandat je Vesna Stanković Juričić zaključila s podpisom pogodbe o izvedbi analize učinkov uvedbe evropskega unitarnega patenta na slovensko gospodarstvo, ki jo bo izvedla Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in rezultati katere bodo potrdili ali ovrgli že pred leti sprejeto politično odločitev Republike Slovenije o podpori uvedbe enotnega evropskega patentnega sistema.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
oktober (9)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki