Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

24.06.2010

Vabilo avtorjem in imetnikom avtorskih pravic na popoldan odprtih vrat URSIL

28. 6. ob 16. uri na URSIL o postopkih izvajanja nadzora nad delovanjem kolektivnih organizacij

Spoštovani avtorji in imetniki avtorskih pravic,

naloga in zakonska dolžnost Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) je, da vodi ustrezne postopke z namenom zagotavljanja in spodbujanja varstva avtorske in sorodnih pravic za vse avtorje in imetnike teh pravic, kot to določa Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Urad vodi vse postopke in sprejema odločitve izključno s tem namenom.

 1. Kaj konkretno pomeni in kakšne posledice ima sodba Upravnega sodišča, ki je 25.5.2010 zavrnilo tožbo Združenja SAZAS zoper sklep Urada RS za intelektualno lastnino št. 31221-21/2007-11 z dne 26.10.2007, s katerim je urad odredil odpravo kršitev ZASP?
 2. Kaj konkretno pomeni in kakšne posledice ima poziv urada Združenju SAZAS z dne 28.5.2010, da spremeni več določb statuta Združenja SAZAS in odpravi ugotovljene kršitve ZASP, kar pa lahko stori le skupščina? 
 3. Katere postopke še vodi urad ob izvajanju nadzora nad kolektivnimi organizacijami in kaj je namen izvajanja posameznih postopkov?

Urad ob številnih vprašanjih ugotavlja, da je zaradi slabe informiranosti in napačnega razumevanja posameznih strokovnih vprašanj v javnosti podanih mnogo napačnih interpretacij o delu urada. Da bi odpravili napačno razumevanje ter odgovorili na vaša vprašanja, vas vljudno vabimo, da se 28. junija 2010 ob 16. uri srečamo v prostorih urada, kjer vam bomo poskusili odgovoriti na vsa vprašanja v zvezi z varstvom avtorskih pravic, delovanjem kolektivnih organizacij in nadzorom nad njimi ter na morebitna drugai odprta vprašanja. Za vas si bomo vzeli čas do 18. ure, tako da bo na voljo dovolj časa za številna vprašanja in odgovore.

Naj morda za uvod odgovorimo na tri najbolj pogosta vprašanja, ki smo jih dobivali do sedaj:

 1. Ali je res, da so kakršnikoli skladi prepovedani?

  Temu ni tako, res pa je, da nikogar ni moč prisiliti, da del svojih sredstev odvaja v sklad, če tega ne določa ZASP, in da obvezno odvajanje sredstev tudi ne more biti pogoj za članstvo v kolektivni organizaciji ali izvajanje nalog kolektivne organizacije. Tudi sicer se ne more nihče namesto vas odpovedati delu ali celoti sredstev, ki vam po ZASP pripadajo glede na dejansko uporabo del. Urad je sicer večkrat opozoril, ponovno tudi v zadnjem pozivu, da so takšni skladi zelo dobrodošli, vendar pa morajo biti, kadar obstajajo, ustanovljeni in financirani v skladu z ZASP. To velja za vse sklade katerekoli kolektivne organizacije.

 2. Ali je res, da morajo imeti vsi volilno pravico?

  Urad ugotavlja, da je v Sloveniji nekaj tisoč avtorjev in imetnikov avtorskih pravic. Osnovna zahteva ZASP je, da mora vsak dobiti plačilo v primerih, kadar je bilo uporabljeno njegovo delo, in da se mu mora zagotoviti tudi ustrezen nadzor nad tem. Urad v skladu z ZASP in drugimi predpisi zahteva torej tudi volilno pravico vseh avtorjev in imetnikov avtorskih pravic, sámo izvedbo te zahteve oziroma določitve volilne pravice pa samostojno urejajo kolektivne organizacije. Zahteva urada je le, da se zagotovi enakopravnost in možnost sodelovanja vsem avtorjem. Znotraj tega pa je možnih zelo veliko rešitev. Pogosta vprašanja o teži glasov posameznih avtorjev in o dovoljenosti teh ne vplivajo in ne morejo vplivati na način delitve sredstev. Urad ne zahteva enake teže vseh glasov, vendar pa hkrati opozarja, da skupščina ne more odločati o delitvi sredstev izven obsega in na način, ki bi nekomu odvzel sredstva, ki mu pripadajo na podlagi uporabe njegovega dela, in sredstva nakazati drugim. Tudi stroški se morajo obravnavati za vse avtorje in imetnike avtorskih pravic v identičnih primerih popolnoma enako. V vsakem primeru pa morajo imeti vsi avtorji in imetniki avtorskih pravic možnost enakopravno sodelovati pri delu kolektivne organizacije, torej tudi na sami skupščini in imeti pravico do soodločanja o vseh vprašanjih iz pristojnosti kolektivne organizacije.

 3. Ali bo urad izdal dovoljenje za zbiranje nadomestil iz naslova tonskega ali vizualnega snemanja, ki se izvrši pod pogoji privatne in druge lastne uporabe?

  Urad bo izdal navedeno dovoljenje, če bodo izpolnjeni z ZASP predpisani pogoji. V tem trenutku še tečeta dva postopka za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic iz tega naslova. Do danes v Republiki Sloveniji še ni bila ustanovljena nobena kolektivna organizacija, ki bi združevala vse upravičence do tega nadomestila.

Za odgovore na ostala vprašanja vam bomo na voljo v ponedeljek.

Zaradi prostorskih omejitev urada, ki v svoji veliki sejni sobi razpolaga zgolj s 50 sedeži, so prijave za udeležbo mogoče le do zapolnitve vseh mest. Prijave sprejemamo v času uradnih ur (poslovni čas) na T: 01 620 31 35.

Dr. Jurij Žurej
Direktor


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
julij (9)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki