Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

23.12.2016

Uveljavljanje pravice do nadomestila za privatno in lastno reproduciranje

Pojasnilo Urada RS za intelektualno lastnino

V zvezi z javnim pozivom slovenskih kolektivnih organizacij k čimprejšnji podelitvi dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje (nadomestilo) pojasnjujemo:

Nadomestilo pripada skupno avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov in filmskim producentom. Pravica do nadomestila se lahko upravlja le prek kolektivne organizacije. Čeprav imajo avtorji in drugi upravičenci pravico do nadomestila že od uveljavitve Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v letu 1995, še vedno nimajo svoje kolektivne organizacije.

Urad RS za intelektualno lastnino (urad)  si že več let prizadeva, da bi upravičenci imeli kolektivno organizacijo in da bi se nadomestilo pobiralo od zavezancev za plačilo tega nadomestila ter delilo med upravičence:

  • Ker ustrezna kolektivna organizacija ni bila ustanovljena, je urad na podlagi ZASP leta 1997 Avtorski agenciji za Slovenijo, kot pravni osebi, ki ni izpolnjevala pogojev za pridobitev dovoljenja za kolektivno upravljanje te pravice, izdal začasno dovoljenje, ki se je nanašalo samo na pobiranje nadomestil, razdeljevanje nadomestil pa je bilo v pristojnosti posameznih upravičenih kolektivnih organizacij in reprezentativnih združenj. Začasno dovoljenje je prenehalo veljati dne 1.7.2006, ker so se kolektivne organizacije odločile, da bodo same poskrbele za upravljanje pravice do nadomestila.
  • Urad je na podlagi ZASP leta 2007 izdal novo začasno dovoljenje Zavodu IPF, kot pravni osebi, ki ni izpolnjevala pogojev za pridobitev dovoljenja za kolektivno upravljanje te pravice. To začasno dovoljenje je veljalo do 31.12.2009, ker so kolektivne organizacije dale Zavodu IPF soglasje za upravljanje pravice do nadomestila le za dve leti. Od 31.12.2009 dalje nobena kolektivna organizacija ne pobira tega nadomestila.
  • Predloga urada, da se začasno dovoljenje Zavodu IPF podaljša za določen čas 6 mesecev oziroma do začetka veljavnosti novega dovoljenja, če bo to izdano prej, kolektivne organizacije niso sprejele.
  • Urad je večkrat pozval kolektivne organizacije, naj ustrezno uredijo medsebojna razmerja tako, da bodo izpolnjeni pogoji po ZASP za izdajo rednega dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila, ali vsaj za izdajo začasnega dovoljenja (http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/kolektivno-upravljanje-pravice-do-pravicnega-nadomestila-za-tonsko-in-vizualno-snemanje-varovanih-d/).
  • Urad je kolektivnim organizacijam predstavil sodno prakso glede pogojev, ki jih je potrebno izpolniti za izdajo rednega ali začasnega dovoljenja po ZASP (http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/srecanje-urada-s-predstavniki-kolektivnih-organizacij/). Urad je namreč zavrnil več vlog za izdajo dovoljenja, ker te niso izpolnjevale pogojev po ZASP, sodišča pa so v celoti potrdila stališča urada.
  • Urad je jeseni letos ponovno predstavil možne rešitve za izdajo dovoljenja. Predstavil  je tudi možno rešitev, da se na podlagi ZASP pravni osebi, ki ne izpolnjuje pogojev za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila, izda začasno dovoljenje za zbiranje nadomestil. Takšna rešitev bi omogočila začasno zbiranje nadomestil, delitev med upravičence pa bi se izvedla, ko bi upravičenci ustanovili kolektivno organizacijo. Po informacijah, s katerimi razpolaga urad, so štiri kolektivne organizacije soglašale s takšno rešitvijo. Zaradi razlogov, ki niso na strani urada, urad takšnega začasnega dovoljenja ni izdal.

Od uveljavitve Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) dalje mora pravna oseba za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravic izpolniti vse pogoje, ki jih določa ZKUASP, začasnega dovoljenja, kot ga je določal ZASP, pa ni več mogoče izdati.

Urad izda dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa ZKUASP. Za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila se morajo upravičenci do nadomestila (avtorji raznovrstnih avtorskih del, npr. avtorji glasbe, literarnih del, avdiovizualnih del, fotografij, likovnih del.., izvajalci, npr. igralci, pevci, glasbeniki, plesalci…, proizvajalci fonogramov in filmski producenti) organizirati v pravno osebo, ta pravna oseba pa mora pri uradu vložiti vlogo, ki izpolnjuje pogoje iz ZKUASP.

V javnem interesu je, da se kolektivno upravljanje pravice do nadomestila izvaja v skladu z ZKUASP. Urad bo zato še naprej osveščal upravičence in kolektivne organizacije o ureditvi pravice do nadomestila ter pogojih, ki jih je treba izpolniti po ZKUASP za izdajo dovoljenja, in si v skladu s svojimi pristojnostmi prizadeval, da se to področje čimprej uredi.

Urad RS za intelektualno lastnino


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
oktober (7)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki