Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

17.07.2015

Uspešna podjetja se zavedajo vrednosti svoje intelektualne lastnine

2. študija OHIM in EU Observatorija o prispevku intelektualne lastnine v EU – tokrat na ravni podjetij

Podjetja v EU, ki varujejo svoje pravice intelektualne lastnine, imajo na splošno za 29 % večje prihodke na zaposlenega, približno 6-krat več zaposlenih in do 20 % višje plače od podjetij brez pravic intelektualne lastnine. Podjetja, ki so lastniki pravic intelektualne lastnine, so torej gospodarsko uspešnejša od konkurentov brez pravic intelektualne lastnine, potrjuje študija Pravice intelektualne lastnine in uspešnost podjetij v Evropi: ekonomska analiza, ki jo je naročil Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine (EU Observatorij), ki deluje pri OHIM – Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli).

V študijo, ki temelji na javno dostopnih finančnih podatkih za več kot 2,3 milijona evropskih podjetij, so bila vključena podjetja, ki varujejo pravice intelektualne lastnine na nacionalni ravni in ravni Evropske unije (EU).

Ena od ključnih ugotovitev študije je, da ima le majhen delež malih in srednje velikih podjetij (MSP) v EU v lasti patente, blagovne znamke ali modele. Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo tista MSP, ki imajo take pravice, za skoraj 32 % večje prihodke na zaposlenega in so gospodarsko precej uspešnejša, torej lastništvo pravic intelektualne lastnine prinaša dolgoročne koristi in pomeni gospodarsko prednost. Kot MSP so bila opredeljena podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi in katerih letni prihodki ne presegajo 50 milijonov EUR.

V Sloveniji podjetja, ki uporabljajo pravice intelektualne lastnine, ustvarjajo 29,9 % vseh zaposlitev in 39 % BDP. V obdobju 2008–2010 je bilo v Sloveniji ustvarjenih 23,4 % delovnih mest v industrijskih panogah, ki so intenzivno uporabljale intelektualno lastnino. V istem obdobju je primerljivo povprečje v EU znašalo 25,9 %.

Gospodarske panoge, v katerih se uporabljajo pravice intelektualne lastnine, bistveno prispevajo h gospodarski uspešnosti in zaposlenosti v EU, saj takšne gospodarske panoge ustvarijo približno 40 % celotne gospodarske dejavnosti v EU (približno 4,7 bilijona EUR letno), približno 35 % vseh zaposlitev v EU (77 milijonov delovnih mest) pa neposredno ali posredno ustvarijo gospodarske panoge, v katerih se pravice intelektualne lastnine nadpovprečno pogosto uporabljajo.

Nedavno objavljena študija Pravice intelektualne lastnine in uspešnost podjetij v Evropi: ekonomska analiza (junij 2015), ki proučuje prispevek pravic intelektualne lastnine v EU na ravni podjetja, je nadaljevanje prve študije z naslovom Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine: prispevek h gospodarski uspešnosti in zaposlenosti v Evropski uniji (september 2013), ki je ugotavljala, kako gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine, prispevajo h gospodarski uspešnosti in zaposlenosti v EU.

Več o obeh študijah na https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
november (8)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki