Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

24.04.2015

Upravno sodišče potrdilo stališče urada glede zahtevanih dokumentov pri izvajanju nadzora nad kolektivnimi organizacijami

Zavrnjena tožba Zavoda AIPA

Upravno sodišče RS je s sodbo št. I U 543/2014-22 z dne 16. 4. 2015 zavrnilo tožbo Zavoda AIPA zoper sklep Urada RS za intelektualno lastnino (urad) št. 31227-19/2012-13/440 z dne 18. 3. 2014, ki je tako postal pravnomočen.

S tem sklepom je urad Zavodu AIPA odredil posredovanje poročil o poslovnih zadevah in drugih poslovnih dokumentov, ki jih urad potrebuje za izvajanje nadzora nad delovanjem kolektivnih organizacij na podlagi drugega odstavka 162. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

V zvezi z vprašanjem, katere dokumente lahko urad zahteva od kolektivne organizacije, je Upravno sodišče RS zavzelo stališče, da je treba določbo četrtega odstavka 162. člena ZASP razlagati v povezavi s prvim in drugim odstavkom tega člena v pomenu, da pristojni organ zaradi izvajanja nadzora nad tem, ali kolektivna organizacija izvaja naloge v skladu z ZASP, lahko od kolektivne organizacije zahteva v potrebnem obsegu in na podlagi obrazložene in natančne pisne zahteve tudi posredovanje drugih poročil o poslovnih zadevah in poslovnih dokumentov, ki niso izrecno navedeni v četrtem odstavku tega člena. V pisni zahtevi urada mora biti obrazloženo, kaj urad nadzoruje in s katerimi podatki mora biti seznanjen. Zahteva urada mora biti podana zaradi potreb izvajanja nadzora, ali kolektivna organizacija opravlja svoje naloge v okviru ZASP.

Upravno sodišče navaja, da urad lahko izvaja nadzor nad tem, kako kolektivne organizacije delijo zbrana nadomestila ter kako porabljajo dohodke iz svoje dejavnosti, saj gre pri tem za nadzor nad tem, ali kolektivna organizacija izvaja naloge v skladu z ZASP, kar je v skladu s prvim odstavkom 162. člena ZASP predmet nadzora (s strani urada kot pristojnega organa).

Urad lahko od kolektivne organizacije zahteva tudi poslovna poročila in poslovno dokumentacijo, ki vsebuje podatke zaupne narave oz. osebne podatke, čeprav bi taka posredovana poslovna informacija oziroma dokumentacija lahko predstavljala informacijo javnega značaja. Če bi prišlo do zahteve za dostop do informacije javnega značaja, ki vključuje zgoraj omenjene osebne podatke ali podatke zaupne narave, bi urad v skladu s 6. členom Zakona o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ) dostop do teh podatkov zavrnil.

Sodba kaže na vzpostavitev enotne sodne prakse, saj se je Upravno sodišče v tej sodbi oprlo na svoje že zavzeto stališče v sodbi U 2468/2007, kateremu je sledilo tudi Vrhovno sodišče RS v svoji sodbi X Ips 334/2010.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
oktober (13)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki