Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

02.12.2013

Upravno sodišče kot pravilni in zakoniti potrdilo odločbi urada o zavrnitvi zahtev za izdajo dovoljenja

Upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP

V javnosti se pojavljajo očitki, da urad neutemeljeno ne izda dovoljenja oziroma začasnega dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za tonsko in vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Urad kot odgovor na te očitke objavlja pravnomočni sodbi, s katerima je Upravno sodišče Republike Slovenije potrdilo kot pravilni in zakoniti dve delni odločbi urada o zavrnitvi zahtev Združenja SAZAS za izdajo dovoljenja oziroma začasnega dovoljenja. Gre za sodbo opr. št. I U 1183/2012-13 z dne 3. 7. 2012 in sodbo opr. št. I U 152/2013-15 z dne 12. 11. 2013.

Obrazložitev:

Upravno sodišče je s sodbo opr. št. I U 1183/2012-13 zavrnilo tožbo Združenja SAZAS zoper delno odločbo urada št. 31221-19/2010-33/103, s katero je urad zavrnil zahtevo Združenja SAZAS za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko in vizualno snemanje varovanih del, ki se izvršijo pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP. Po mnenju sodišča mora za izdajo (rednega) dovoljenja vložnik izkazati, da združuje vse raznovrstne upravičence do nadomestila. Prav tako je nujno, da se v pravilih delitve nadomestila (ki morajo biti vsebovana v statutu kolektivne organizacije) določijo natančnejša merila za delitev nadomestila med posamezne upravičence. Enako stališče je zavzelo upravno sodišče že v predhodno izdanih sodbah (opr. št. I U 1080/2010 in I U 1111/2010). Je pa upravno sodišče v predmetni sodbi pritrdilo uradu še glede enega pomembnega vprašanja, tj. konkretizacije pravil delitve v statutu kolektivnih organizacij. Urad meni, sodišče pa mu pritrjuje, da določbe tretjega odstavka 153. člena ZASP (ki predpisuje, da so načela delitve določena v statutu kolektivne organizacije in morajo izključevati vsako arbitrarnost) ni mogoče razumeti zgolj kot vrednostnih meril, ki usmerjajo vsebinsko opredeljevanje konkretnejših pravnih pravil (stran 7 predmetne sodbe).

S sodbo opr. št. I U 152/2013-15 je upravno sodišče zavrnilo tožbo Združenja SAZAS in potrdilo delno odločbo urada št. 31221-19/2010-52/103, s katero je slednji zavrnil vlogo tožnika za izdajo začasnega dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko in vizualno snemanje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP. Pri izdaji začasnega dovoljenja je sodišče zavzelo enako stališče kot v svojih predhodnih sodbah (opr. št. I U 1080/2010 in I U 1150/2010), in sicer da mora vložnik nujno predložiti sklenjeni dogovor vseh upravičencev do predmetnega nadomestila o delitvi nadomestila. Sodišče je pritrdilo navedbam urada, da urad sam ključa delitve ne more določiti, saj bi to preseglo njegove pristojnosti, hkrati pa bi bila določitev arbitrarna. Kot v obeh predhodno izdanih sodbah je tudi tokrat sodišče opomnilo kolektivne organizacije, da je smisel delovanja slednjih – glede na svojo nepridobitno naravo – v zadovoljevanju potreb svojih članov, da niso same sebi namen in končno, da je irelevantno, katera kolektivna organizacija bo upravljala predmetno pravico do pravičnega nadomestila. Pomembno je le, da se nadomestilo od zavezancev uspešno pobere ter pravično razdeli med upravičence (stran 6 dotične sodbe).


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
september (3)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki