Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

14.01.2014

Srečanje urada s predstavniki kolektivnih organizacij

Privatno in drugo lastno reproduciranje

Na pobudo Urada RS za intelektualno lastnino so se predstavniki urada dne 10. 1. 2014 sestali s predstavniki vseh kolektivnih organizacij. Tema pogovora je bilo kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe (privatno in drugo lastno reproduciranje). Urad je izrazil zaskrbljenost, ker od 31. 12. 2009 dalje, ko je Zavodu IPF prenehalo začasno dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do tega nadomestila, nihče ne zbira teh nadomestil in jih upravičenci ne prejemajo.

V preteklih letih je urad večkrat odločal o različnih zahtevah za pridobitev dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do tega nadomestila. Ker je bilo v zvezi z odločitvami urada o teh zahtevah sproženih več sodnih sporov, se je o več vprašanjih že izoblikovala sodna praksa, ki jo je urad predstavil na sestanku.

Sodišča so med drugim zavzela naslednja stališča:

  • pravica do tega nadomestila pripada skupno raznovrstnim upravičencem, zato ni mogoče podeliti dovoljenja za pobiranje nadomestila zgolj za eno kategorijo upravičencev (npr. za avtorje); nadomestilo je enotno za vse upravičence;

  • pravico do nadomestila lahko učinkovito upravlja samo tista kolektivna organizacija, v katero so vključene vse raznovrstne kategorije upravičencev; nujno je, da so v kolektivno organizacijo, ki upravlja to nadomestilo, združene že obstoječe kolektivne organizacije, ki zastopajo posamezne upravičence do nadomestila, ali posamezni upravičenci neposredno;

  • ustanovitev kolektivne organizacije in pridobitev dovoljenja urada je ključni materialni pogoj za uresničitev pravice do pravičnega nadomestila; dovoljenje urada je konstitutiven element kolektivne organizacije oziroma pričetek opravljanja dejavnosti, in sicer v mejah izdanega dovoljenja; zmotno je stališče, da je uveljavljanje pravice do nadomestila omejeno samo z zastaranjem in da je pridobitev dovoljenja le administrativni pogoj za uveljavljanje nadomestil;

  • dogovor o delitvi nadomestila med posamezne upravičence (delitveni ključ oziroma delitveno razmerje) je pogoj, brez katerega ni mogoče izdati stalnega ali začasnega dovoljenja; za pridobitev stalnega dovoljenja morajo biti pravila delitve vsebovana v statutu kolektivne organizacije; za pridobitev začasnega dovoljenja je nujen sporazum vseh upravičencev glede delitve nadomestila, tudi za tiste, ki jih vložnik ne zastopa oziroma mu upravičenci niso dali pooblastila,

  • za dosego dogovora o delitvi si morajo poleg upravičencev do nadomestila prizadevati tudi kolektivne organizacije, ki zastopajo posamezne upravičence do nadomestila.

Iz dosedanje sodne prakse jasno izhaja, da je za pridobitev stalnega ali začasnega dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje nujno sodelovanje med upravičenci do nadomestila oziroma njihovimi kolektivnimi organizacijami.

Predstavniki vseh kolektivnih organizacij so uradu zagotovili, da bodo kolektivne organizacije v dobri veri in konstruktivno storile vse potrebne korake, da bodo lahko avtorji in drugi upravičenci v Sloveniji ponovno prejemali nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
september (4)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki