Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

28.06.2013

Sprejeta Marakeška pogodba o olajšanem dostopu do književnih del za osebe s težavami z branjem

Uspešen zaključek dolgotrajnih usklajevanj na diplomatski konferenci WIPO v Marakešu

Tudi Slovenija v Marakešu podpisala zaključni akt diplomatske konference o mednarodnem aktu o omejitvah in izjemah za osebe s težavami z branjem pod okriljem Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO)

Republika Slovenija je 28. junija skupaj še s prek 180 državami podpisala zaključni akt diplomatske konference o mednarodnem aktu o omejitvah in izjemah za osebe s težavami z branjem, ki je potekala med 17. in 28. junijem pod okriljem Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) v Marakešu v Maroku.

Diplomatska konferenca je 27. junija 2013 sprejela Marakeško pogodbo o olajšanem dostopu do književnih del za slepe, slabovidne ali osebe z drugimi težavami z branjem (v nadaljevanju Marakeška pogodba).

Marakeška pogodba je prva pogodba, ki zadeva intelektualno lastnino, sklenjena na afriški celini, in hkrati prva mednarodna pogodba, ki zadeva omejitve in izjeme avtorske in sorodnih pravic sploh.

Marakeška pogodba ne odpravlja obstoječih obveznosti in ne vpliva na pravice, ki jih imajo pogodbenice druga do druge po katerikoli drugi mednarodni pogodbi (Bernski konvenciji, sporazumu TRIPS in Pogodbe WIPO o avtorski pravici) ter vsebuje tristopenjski test o izjemah in omejitvah avtorske in sorodnih pravic, ki ga vsebujejo tudi vse tri omenjene pogodbe. Tristopenjski test dovoljuje izjeme in omejitve reprodukcije v posebnih primerih, pod pogojem, da uporaba avtorskega dela ni v nasprotju z običajno uporabo avtorskega dela in ne posega bistveno v upravičeno izkoriščanje avtorskega dela s strani imetnika pravic.

V času, ko je globalni svet soočen z vedno bolj izrazitimi zahtevami na področju avtorskih pravic tako s strani imetnikov kot uporabnikov, je Marakeška pogodba velik multilateralen dosežek in resničen mejnik v spirali ravnotežja med učinkovitim varovanjem avtorskih del ter nediskriminatornim dostopom do znanja in razvoja, kot ga narekuje univerzalnost človekovih pravic.

Marakeška pogodba upravičenim osebam (slepim, slabovidnim in osebam z drugimi težavami z branjem) brez predhodnega dovoljenja imetnikov avtorskih pravic prek pooblaščenih subjektov (tistih, ki jih vlada pooblasti ali prizna za nepridobitno opravljanje določenih storitev v korist upravičenih oseb) omogoča dostop do prilagojenih formatov, s katerimi lahko slepi in slabovidni dostopajo do književnih del (Braille, velika pisava, zvočne knjige). Pooblaščenim organizacijam je tako odobrena izjema do pravice reproduciranja, distribuiranja in dajanja na voljo javnosti (neobvezno, v skladu z nacionalno zakonodajo, tudi do javnega izvajanja) književnih del, še posebej v primerih, ko ta dela niso v dostopni obliki razpoložljiva na trgu.

Marakeška pogodba obenem dovoljuje čezmejno izmenjavo omenjenih del, pri čemer imajo pooblaščene osebe pravico do izvoza in uvoza kniževnih del v dostopnih formatih, vendar pod pogojem, da jih distribuirajo izključno pooblaščenim subjektom ali upravičenim osebam.

Veliko naporov je bilo na konferenci vloženih tudi v pogajanja o izjemi do pravice do prevoda v jezik države pogodbenice, ko ta v dostopni obliki še ni razpoložljiv na trgu, pri čemer je prišlo do dogovora, da je uveljavitev izjeme do te pravice v skladu z določbami Bernske konvencije, torej tudi s tristopenjskim testom.

Prav tako je bilo na konferenci veliko razprave o pogoju razpoložljivosti dostopnih del na trgu (kar bi pomenilo, da pogodbenica lahko prepove distribuiranje ali dajanje na voljo, kadar je pooblaščeni subjekt izvoznik, preden je dal izvod na voljo, vedel, da se izvod v dostopni obliki že dobi po običajnih distribucijskih poteh po razumni ceni), pri čemer je bil nazadnje dosežen dogovor, da je odločitev o tem pogoju neobvezna ter s tem stvar nacionalnih zakonov.

V praksi Marakeška pogodba pomeni, da bo lahko pooblaščeni subjekt reproduciral in distribuiral knjižno delo v dostopni obliki, ki vključuje tudi zvočne knjige (če bo nacionalno pravo to zahtevalo, bo v primeru dostopnosti dela v takem formatu na trgu moral uporabiti slednjega), pod pogojem, da ima zakonit dostop do omenjenega dela, ga daje na voljo izključno upravičenim osebam in deluje nepridobitno.

Delo v dostopni obliki lahko tudi izvozi pooblaščenemu subjektu ali neposredno upravičeni osebi v drugi državi pogodbenici, ta pa ga lahko prav tako distribuira upravičenim osebam, in sicer brez dovoljenja imetnika avtorskih pravic, torej avtorja ali založnika. Ali bo takšno reproduciranje in distribucija podvrženo plačevanju avtorskih pravic, bo stvar nacionalnih zakonodaj.

Prav tako je bil dosežen dogovor o tehničnih varstvenih ukrepih za varovanje del, ki so predmet izjem. Marakeška pogodba določa, da lahko pogodbenice take ukrepe sprejmejo ter zanje zagotovijo ustrezno pravno varstvo, vendar pa to ne sme preprečevati upravičenim osebam, da uživajo izjeme po tej pogodbi.

Na svetu naj bi bilo med 300 do 400 milijonov upravičenih oseb, večinoma v manj razvitih državah, zato predstavlja sprejem takšne pogodbe velik uspeh sodelovanja med politiko, stroko, civilno družbo in številnimi deležniki. Predstavniki upravičenih oseb poudarjajo zgodovinskost dogodka in se zahvaljujejo za kooperativnost vseh udeležencev in deležnikov, v tem primeru predvsem založnikom in pisateljem, ki so delovali enoglasno in v "duhu Marakeša" dosegli uravnotežen sporazum, ki napoveduje novo ero v zgodovini intelektualne lastnine.

Republika Slovenija je v okviru skupine EU aktivno sodelovala v različnih delovnih telesih konference ter v regionalnem delovnem telesu držav Srednje Evrope in Baltika (CEBS) v okviru WIPO ter s svojim konstruktivnim pristopom pripomogla k učinkovitemu razvoju konference in sprejetju dogovora.

Podpis zaključnega akta Republike Slovenije pravno še v ničemer ne zavezuje, določa pa, da je bila Republika Slovenija med sodelujočimi državami, ki so dosegle dogovor glede mednarodnega akta na konferenci. Pogodba bo na voljo za podpis leto dni po zaključku konference na sedežu WIPO v Ženevi. Marakeška pogodba bo stopila v veljavo, ko jo bo ratificiralo dvajset držav podpisnic. Zaključni akt in pogodbo je na dan sprejema podpisalo prek 50 držav, sam zaključni akt pa prek 180 držav.

Republiko Slovenijo je na diplomatski konferenci zastopal direktor Urada RS za intelektualno lastnino Luka Novak.

>> Več o konferenci na spletišču WIPO


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
december (1)  november (12)  oktober (9)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki