Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

16.06.2010

Sodišče zavrnilo tožbo Združenja SAZAS zoper sklep URSIL

Združenje SAZAS mora izpolniti odrejene obveznosti

Upravno sodišče RS je 25.5.2010 zavrnilo tožbo Združenja SAZAS zoper sklep Urada RS za intelektualno lastnino (urad) št. 31221-21/2007-11 z dne 26.10.2007, s katerim je urad odredil odpravo kršitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Sodišče je ocenilo, da je sklep urada pravilen in zakonit ter da urad ni presegel svojih pooblastil, kot je v tožbi zatrjevalo Združenje SAZAS. Sodba Upravnega sodišča je pravnomočna, izpodbijati pa jo je mogoče le še z izrednimi pravnimi sredstvi.

Sklep urada, ki je sedaj pravnomočen, se nanaša na skupščino Združenja SAZAS, ki je bila leta 2007 in na kateri so bila obravnavana gradiva, povezana z delovanjem Združenja SAZAS v letu 2006, vključno z delitvijo sredstev, zbranih v letu 2006.

Urad je med drugim odredil, da mora skupščina Združenja SAZAS obravnavati več gradiv, ki morajo biti pripravljena tako, da bo mogoče jasno ugotoviti, koliko sredstev je bilo v letu 2006 dejansko zbranih in razdeljenih med vse imetnike pravic, koliko med domače in koliko med tuje ter tudi kakšen je dejanski znesek promocijskega sklada, ki je bil porabljen v letu 2006, saj v nobenem dokumentu ni pojasnjeno, komu in po kakšnih merila so se delila sredstva iz tega sklada. Med drugim mora skupščina obravnavati splošni obračun, ki ga na predlog Odbora za zaščito avtorskih pravic potrdi Upravni odbor, saj je to temeljni dokument za delitev avtorskih honorarjev in dejansko predstavlja poročilo o načinu oblikovanja delilne mase.

Združenje SAZAS bo tako svojim članom moralo omogočiti vpogled v dokumente, na podlagi katerih se delijo zbrana sredstva, vključno s podatki o zbranih in porabljenih sredstvih promocijskega sklada. Šele po seznanitvi s temi podatki lahko člani Združenja SAZAS tvorno sodelujejo v skupščini in odločajo o celotnem poslovanju Združenja SAZAS.

Skupščina mora obravnavati tudi mnenja organov upravljanja in nadzora o revizijskem poročilu in mnenju pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja, sprejeti ukrepe za odpravo nepravilnosti pri delitvi sredstev, ki jih je ugotovil pooblaščeni revizor, in ostala gradiva, določena s sklepom urada.

Po sklepu mora Združenje SAZAS tudi uradu poslati splošni obračun za leto 2006, seznam rednih članov in skupne sporazume z združenji uporabnikov.

Urad pričakuje, da bo Združenje SAZAS ravnalo v skladu s pravnomočnim sklepom urada in da bo samo odpravilo tudi morebitne istovrstne kršitve ZASP, ki so nastale po izdaji navedenega sklepa urada. Urad bo namreč zahteval, da ista pravila veljajo za vse skupščine.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2022
januar (5) 
2021
december (9)  november (12)  oktober (9)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki