Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

04.11.2014

Sodišče zavrnilo tožbo Zavoda IPF zoper delni sklep urada o ugotovljeni kršitvi določbe drugega odstavka 162. člena ZASP – neposredovanje poročil o poslovnih zadevah

Zavod IPF ni uspel v upravnem sporu – delni sklep urada pravnomočen

Urad je z delnim sklepom št. 31223-13/2013-5 z dne 8. 1. 2014 kolektivni organizaciji Zavodu IPF odredil odpravo ugotovljene kršitve drugega odstavka 162. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) na način, da uradu posreduje kot poročilo o poslovnih zadevah sledeče podatke:

  • stanje sredstev v promocijskem skladu Zavoda IPF na dan 31. 12. 2004, 31. 12. 2005, 31. 12. 2006, 31. 12. 2007, 31. 12. 2008, 31. 12. 2009 in 31. 12. 2010 ter
  • višina sredstev, ki so bila odvedena v promocijski sklad Zavoda IPF vsako posamezno  poslovno leto v obdobju 2005-2010, pri čemer mora biti višina sredstev prikazana ločeno za vsako posamezno poslovno leto.

Zoper delni sklep je Zavod IPF vložil tožbo v upravnem sporu. V njej je:

  • izpostavil vprašanje pravočasnosti zahteve organa, ker je urad zahteval podatke tudi za dan 31. 12. 2004, pri čemer terjatve iz gospodarskih pogodb zastarajo v 3 letih;
  • navedel, da ker je obseg delilne mase na dan 31. 12. še neznan, ni jasno koliko sredstev se za posamezno koledarsko leto lahko steče v posebne sklade, zato Zavod IPF skupščinam predlaga samo obravnavanje porabe na račun tega sklada, ki pa je veliko nižja kot potencialna sredstva tega sklada v koledarskem letu. V nadaljevanju tožbe pa še navaja, da se v sklad ne odvaja več, kot je v tekočem koledarskem letu namenjeno porabi;
  • zatrdil, da ni kršil ZASP, saj je uradu posredoval vse zahtevane podatke, prav tako vse listine;
  • argumentiral, da urad ne more zahtevati listin, ki jih akti Zavoda IPF ne predvidevajo.

Upravno sodišče RS je na svoji seji dne 21. 10. 2014 tožbo Zavoda IPF zavrnilo kot neutemeljeno ter pritrdilo delnemu sklepu urada, s čimer je slednji postal tudi pravnomočen.

Po presoji sodišča je bila odločitev urada v delnem sklepu pravilna, zakonita ter je bila sprejeta na podlagi utemeljenih razlogov, na katere pa se sklicuje tudi sodišče samo. Sodišče je pritrdilo uradu, da obstaja dolžnost kolektivne organizacije na pisno in obrazloženo zahtevo urada posredovati mu zahtevane podatke v obliki poročila o poslovnih zadevah.  

Iz sodbe izpostavljamo mnenje sodišča o dolžnosti evidentiranja odvedenih sredstev v promocijski sklad:

»Če pa je tožnik določen del zbranih nadomestil odvajal v promocijski sklad (pri čemer ni pomembno, kdaj je s tem pričel, je pa to počel, kar je nesporno med strankam), pa mora biti to nedvomno evidentirano na transparenten in preverljiv način, zlasti ob upoštevanju namena ustanovitve kolektivne organizacije, ki je (med drugim) v tem, da na podlagi dovoljenja pristojnega organa nepridobitno in kot edino dejavnost na podlagi pooblastil avtorja oziroma tega zakona v svojem imenu in za račun avtorjev (med drugim) izterjuje plačila nadomestil in avtorskih honorarjev ter deli zbrana sredstva imetnikom pravic v skladu z vnaprej določenimi pravili delitve (146. člen ZASP).«

Ugovoru Zavoda IPF o absolutnem zastaranju zahteve urada za posredovanje podatkov sodišče ni sledilo, kar je argumentiralo s tem, da za odločanje v upravnem postopku po določbah ZASP, ki ne predpisuje postopkov urada v določenih časovnih omejitvah, roka iz 349. člena Obligacijskega zakonika ni moč upoštevati (urad je namreč zahteval podatke in ni uveljavlja zoper Zavod IPF materialnopravnega zahtevka na podlagi med njima morebiti sklenjene gospodarske pogodbe).

Glede očitka Zavoda IPF, da zaradi načina delovanja njegovega sistema, podatkov na točno določeni dan ne more imeti, sodišče pritrdi uradu, ko ugotovi, da ta argument ni relevanten, pri čemer »gre za podatke, ki bi jih tožnik moral imeti že zbrane v celoti glede na datum njihovega nastanka in glede na uvedbo postopka nadzora in zahtevo po njihovem posredovanju.«

Na srčico pravnega in dejanskega vprašanja predmetnega postopka pa sodišče odgovori:

»Tožnik pa zato tudi ne more z uspehom zatrjevati, da ni kršil ZASP ter da je ravnal, kot naloženo, ker to ne drži. Tožnik je namreč ZASP kršil že s tem, ko na obrazloženo natančno in pisno zahtevo organu ni posredoval zahtevanih podatkov po zgoraj citiranih materialnopravnih določbah (vsaj ne do izdaje sklepa), kar pa med strankama niti ni sporno.«
(opomba: »tožnik« je v predmetnem upravnem sporu Zavod IPF, beseda »organ« pa se nanaša na urad).


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki