Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

21.10.2014

Sklep urada o nezakonitosti Začasne tarife Združenja SAZAS za kabelsko retransmisijo avtorskih del s področja glasbe je pravnomočen

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Združenja SAZAS zoper sklep URSIL

Upravno sodišče RS je s sodbo št. I U 362/2014-13 z dne 7. 10. 2014 zavrnilo tožbo Združenja SAZAS zoper sklep Urada RS za intelektualno lastnino (urad) št. 31221-7/2013-4 z dne 21. 1. 2014.
 
S tem sklepom je urad ugotovil, da je Združenje SAZAS kršilo četrti odstavek 156. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ker je dne 4. 7. 2012 določilo Začasno tarifo v primeru kabelske retransmisije avtorskih del s področja glasbe in jo objavilo v Uradnem listu RS št. 51/12 z dne 6. 7. 2012, čeprav je bila tarifa za kabelsko retransmisijo avtorskih del s področja glasbe že prej določena v Tarifi za javno priobčitev glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/98).

Urad je v sklepu zavzel stališče, da lahko kolektivna organizacija enostransko določi začasno tarifo le, če za neko vrsto uporabe avtorskih (ali drugih varovanih) del tarifa še nikoli ni bila določena. Določitev začasne tarife je izjema od splošnega pravila za določitev tarife, urejenega v drugem odstavku 156. člena ZASP, in jo je treba razlagati ozko. Splošno pravilo je, da se tarifa določi s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov ali z odločbo Sveta za avtorsko pravo.

Upravno sodišče je v sodbi pritrdilo stališču urada.

Upravno sodišče je enako kot v sodbi št. I U 344/2014-17 z dne 9. 9. 2014  pojasnilo tudi, da določba 162. člena ZASP, po kateri urad nadzoruje, ali kolektivna organizacija izvaja naloge v skladu s tem zakonom, daje podlago za razlago, da je urad pristojen za nadzor skladnosti opravljanja nalog z zakonom in ne zgolj za nadzor, ali kolektivne organizacije sploh opravljajo naloge, ki jih določa 146. člen ZASP.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki