Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

12.11.2014

Sklep urada o nezakonitem odvajanju avtorskih honorarjev v promocijski sklad je pravnomočen

Združenje SAZAS mora odpraviti kršitve

Upravno sodišče RS je s sodbo št. I U 387/2014-29 z dne 28. 10. 2014 zavrnilo tožbo Združenja SAZAS zoper sklep Urada RS za intelektualno lastnino (urad) št. 31221-29/2011-22 z dne 27. 1. 2014, ki je tako postal pravnomočen.

S tem sklepom je urad ugotovil, da je Združenje SAZAS kršilo prvi odstavek 153. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) tako, da je od 11. 5. 2005 do vključno z letom 2010 v promocijski ali drug podoben sklad odvajalo del zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil tudi tistih imetnikov avtorskih pravic, ki mu za to niso dali izrecnega soglasja, čeprav bi moralo prihodek iz svoje dejavnosti nameniti le za avtorske honorarje članov in za pokrivanje stroškov poslovanja, v skladu z letnim načrtom, ki ga sprejme skupščina kolektivne organizacije.

Urad je Združenju SAZAS naložil, da v roku 12 mesecev od vročitve sklepa odpravi ugotovljeno kršitev tako, da:

 • del zneska 71.775,94 EUR, ki je bil brez izrecnega soglasja imetnikov pravic odveden v promocijski ali drug sklad v poslovnem letu 2005, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil odveden v promocijski ali drug sklad, razdeli med tiste imetnike pravic od skupno 23.760 prejemnikov avtorskega honorarja v tem letu, ki niso izrecno soglašali, da se del njihovega avtorskega honorarja odvede v promocijski ali podoben sklad,
 • del zneska 430.377,08 EUR, ki je bil brez izrecnega soglasja imetnikov pravic odveden v promocijski ali drug sklad v poslovnem letu 2006, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil odveden v promocijski ali drug sklad, razdeli med tiste imetnike pravic od skupno 23.445 prejemnikov avtorskega honorarja v tem letu, ki niso izrecno soglašali, da se del njihovega avtorskega honorarja odvede v promocijski ali podoben sklad,
 • del zneska 121.050,00 EUR, ki je bil brez izrecnega soglasja imetnikov pravic odveden v promocijski ali drug sklad v poslovnem letu 2007, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil odveden v promocijski ali drug sklad, razdeli med tiste imetnike pravic od skupno 22.289 prejemnikov avtorskega honorarja v tem letu, ki niso izrecno soglašali, da se del njihovega avtorskega honorarja odvede v promocijski ali podoben sklad,
 • del zneska 134.719,42 EUR, ki je bil brez izrecnega soglasja imetnikov pravic odveden v promocijski ali drug sklad v poslovnem letu 2008, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil odveden v promocijski ali drug sklad, razdeli med tiste imetnike pravic od skupno 20.802 prejemnikov avtorskega honorarja v tem letu, ki niso izrecno soglašali, da se del njihovega avtorskega honorarja odvede v promocijski ali podoben sklad,
 • del zneska 143.627,81 EUR, ki je bil brez izrecnega soglasja imetnikov pravic odveden v promocijski ali drug sklad v poslovnem letu 2009, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil odveden v promocijski ali drug sklad, razdeli med tiste imetnike pravic od skupno 34.549 prejemnikov avtorskega honorarja v tem letu, ki niso izrecno soglašali, da se del njihovega avtorskega honorarja odvede v promocijski ali podoben sklad,
 • del zneska 133.573,69 EUR, ki je bil brez izrecnega soglasja imetnikov pravic odveden v promocijski ali drug sklad v poslovnem letu 2010, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil odveden v promocijski ali drug sklad, razdeli med tiste imetnike pravic od skupno 42.707 prejemnikov avtorskega honorarja v tem letu, ki niso izrecno soglašali, da se del njihovega avtorskega honorarja odvede v promocijski ali podoben sklad,
 • in sicer tako, da bo vsak posamezni imetnik pravic poleg zneska, ki ga je že prejel po izvedeni delitvi za posamezno leto, prejel še preostali del avtorskega honorarja, ki mu za posamezno leto pripada in bi ga prejel, če del avtorskega honorarja ne bi bil odveden v promocijski ali podoben sklad, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Združenje SAZAS mora v roku 8 dni od izteka roka za odpravo kršitve uradu predložiti dokaze o odpravi ugotovljene kršitve.

Upravno sodišče je med drugim ugotovilo:

 • Organ – urad – je pristojen ne samo za izvajanje nadzora nad vsebino internih aktov kolektivnih organizacij, ki določajo (tudi) pravila delitve, temveč tudi, ali se delitev honorarjev izvaja v skladu z zakonom oziroma internimi akti, ki morajo biti usklajeni z zakonom oziroma ne smejo biti v nasprotju z njim.
 • V 2. in 3. točki izreka odrejena odprava ugotovljene kršitve iz 1. točke izreka tudi po presoji sodišča ne presega okvira pristojnosti urada kot nadzornega organa. Za izrek takega ukrepa organ ni potreboval izrecnega zakonskega pooblastila v ZASP, saj organu določba 162.a člena ZASP daje pristojnosti za odpravo vseh ugotovljenih kršitev zakona, ki jih pri opravljanju svojega nadzorstva ugotovi.
 • Izrek izpodbijanega sklepa je določljiv in zato tudi izvršljiv.
 • Sodišče se v celoti strinja z razlogovanjem organa o vprašanju, kdaj se šteje, da je podano izrecno soglasje posameznega imetnika avtorskih pravic.
 • Nadzor pristojnega organa nad zakonitostjo delovanja kolektivne organizacije nedvomno ne more biti časovno omejen, saj bi bili v nasprotnem primeru lahko prizadeti interesi imetnikov pravic, torej tistih oseb, katerih interese oziroma pravice naj bi kolektivna organizacija varovala.
 • Tudi po presoji sodišča je pravno sklepanje organa, da določba 153. člena ZASP ne omogoča drugačne delitve prihodka, razen ob izkazanem izrecnem soglasju posameznega imetnika pravic.

Združenje SAZAS mora ugotovljeno kršitev odpraviti do 28. 1. 2015.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki