Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

20.10.2008

Resolucija o celovitem načrtu EU za preprečevanje ponarejanja in piratstva

Resolucija Sveta EU z dne 25.9.2008

Svet EU je sprejel Resolucijo Sveta z dne 25. septembra 2008 o celovitem evropskem načrtu za preprečevanje ponarejanja in piratstva (UL C 253, 4.10.2008, str. 1)

Resolucija sledi Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru - Strategija pravic industrijske lastnine za Evropo, zlasti na področju boja proti ponarejanju in piratstvu.

Svet v tej resoluciji med drugim poziva Komisijo, da:

  • vzpostavi evropski observatorij za ponarejanje in piratstvo, ki naj bi s pomočjo podatkov, ki jih bosta prostovoljno posredovala javni in zasebni sektor, omogočal redno ocenjevanje razsežnosti ponarejanja in piratstva ter podrobnejšo analizo teh pojavov,
  • obvešča, zlasti prek interneta, o primerih ponarejanja in piratstva tiste, ki sodelujejo v boju proti obema pojavoma/si prizadevajo za preprečevanje obeh pojavov,
  • oblikuje ukrepe za večjo ozaveščenost in komuniciranje s tistimi, ki so vključeni v boj proti ponarejanju in piratstvu/si prizadevajo za preprečevanje ponarejanja in piratstva, ter s potrošniki, vključno z najmlajšimi potrošniki, in sicer tudi z dejavnostmi ob evropskem dnevu ozaveščenosti o nevarnostih ponarejanja in s pripravo operativnih navodil;

Komisijo in države članice pa poziva, naj v okviru svojih zadevnih pristojnosti zagotovijo za to primerna sredstva in naj predvsem:

  • predložijo načrt carine za preprečevanje piratstva za obdobje 2009–2012, ki daje prednost izmenjavi informacij z uporabo elektronskih sistemov (v celoti), razvoju sodelovanja med zadevnimi organi, zlasti na mejah, v prvi vrsti med carinskimi organi, ter razvijanju sodelovanja z imetniki pravic; pregledajo carinsko zakonodajo in ocenijo, katere izboljšave v zakonodajnem okviru so potrebne za boljše ukrepanje proti ponarejanju potrošnikom nevarnih izdelkov in dvig ozaveščenosti o nevarnostih tega pojava,
  • vzpostavijo mrežo za hitro izmenjavo informacij o ponarejenih izdelkih in storitvah, predvsem z okrepitvijo čezmejnega upravnega sodelovanja ter ob podpori nacionalnih kontaktnih točk in sodobnih orodij za izmenjavo informacij,
  • spodbudijo usklajevanje med institucijami, ki si prizadevajo za preprečevanje ponarejanja in piratstva, zlasti z izmenjavo dobrih praks med nacionalnimi upravami,
  • preučijo učinkovitost pravnega okvira za uveljavitev pravic intelektualne lastnine,
  • predložijo ustrezne predloge, s katerimi bi spodbujali partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem pri preprečevanju ponarejanja in piratstva, priporočijo dobre prakse, predvsem v zvezi z internetno prodajo, in spodbujajo sodelovanje med strokovnjaki,
  • okrepijo varovanje pravic intelektualne lastnine na mednarodni ravni; pri sklepanju dvostranskih in večstranskih sporazumov med Evropsko unijo in tretjimi državami ter pri ukrepih sodelovanja s tretjimi državami spodbujajo vključitev določb o pravicah intelektualne lastnine upoštevajoč pravni red Skupnosti ter prispevajo k izvajanju teh določb.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki