Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

06.10.2014

Regionalna konferenca o dobrem upravljanju in učinkovitem delovanju kolektivnih organizacij

8. in 9. 10. 2014 – URSIL organizira v sodelovanju z WIPO

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino v sodelovanju s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO) 8. in 9. oktobra organizira v Cankarjevem domu v Ljubljani (dvorana M1) dvodnevno regionalno konferenco o dobrem upravljanju in učinkovitejšem delovanju kolektivnih organizacij za kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic.

Dobro upravljanje in večja preglednost delovanja kolektivnih organizacij v družbi zagotavlja trdno osnovo za boljše razumevanje pomena avtorske in sorodnih pravic in s tem nasploh pomena in vrednosti ustvarjalnosti v Republiki Sloveniji. Učinkovite in pregledno delujoče kolektivne organizacije so zato eden od temeljev nacionalne infrastrukture na področju intelektualne lastnine.

Kolektivne organizacije v regiji so v veliki večini (z izjemo srbskega SOKOJ) še mlad institut na področju avtorskega prava, vendar pa v regiji že beležijo pomembne jubileje. Zato je razmislek o tem, kaj je bilo doseženo, kje se nahajajo v primerjavi s sorodnimi organizacijami in kako nadaljevati, zelo pomemben, še posebej v času uvajanja nove mednarodne regulative. Kolektivne organizacije so posrednik med avtorji in imetniki pravic na eni strani ter uporabniki na drugi, ki enim in drugim znižujejo transakcijske stroške. So v svoji osnovi velik računovodski servis, ki upravlja z denarjem avtorjev in imetnikov ter njihovimi premoženjskimi interesi. A so hkrati tudi mnogo več – poleg tega povsem ekonomskega vidika imajo kolektivne organizacije v dobro delujočih sistemih pomembno kulturno in družbeno dimenzijo, saj so njihove baze podatkov pomembna evidenca ustvarjalnosti, hkrati pa so promotor mladih neuveljavljenih avtorjev, zagotavljajo socialni korektiv avtorjem ter pomagajo osmišljati nove modele ustvarjanja v pogojih, ko meja ni več in je svet en sam.

V zadnjih letih se v Sloveniji postopno zvišujejo standardi opravljanja dejavnosti kolektivnega upravljanja, nadzor države tako Urada RS za intelektualno lastnino kot Agencije za varstvo konkurence je sistematičen in se dejansko izvaja, o čemer priča veliko število izdanih odločb in drugih aktivnosti ozaveščanja o pomenu avtorske in sorodnih pravic, med katere sodi tudi ta dogodek. Želimo si, da bi to služilo kot spodbuda kolektivnim organizacijam k premisleku o nekaterih poslovnih praksah ter vzpostavilo nove, višje standarde njihovega poslovanja, vse seveda z namenom zagotoviti ustvarjalcem ustrezne pogoje za njihovo ustvarjanje.

V tem oziru je poglaviten cilj dogodka zagotoviti objektivno, mednarodno primerljivo platformo, ki bo kolektivnim organizacijam in njihovim upravičencem v regiji omogočila vpogled v mednarodne standarde upravljanja in dobro prakso na področju kolektivnega upravljanja. Rezultat primerjave bo seveda tudi ocena o njihovem lastnem položaju. Same bodo lahko ocenile, ali so lahko za zgled ali pa so nova mednarodna pravila na področju kolektivnega upravljanja vzpodbuda k premisleku in ovrednotenju, kako nadaljevati poslovanje tako, da se avtorjem in imetnikom pravic zagotovi nediskriminatorne, ustrezno visoke in bolj pravične avtorske honorarje in nadomestila ter uporabnikom pravno in tudi finančno predvidljiv okvir uporabe del, varovanih za avtorsko ali sorodno pravico.

Drugi, enako pomemben cilj pa je začetek strokovnega in na mednarodne standarde oprtega diskurza v regiji, ki naj preseže današnje predvsem nestrokovne razprave in včasih tudi senzacionalistična pisanja o kolektivnih organizacijah. Kolektivne organizacije zaradi okoliščin, v katerih poslujejo, neučinkovitega posredovanja države v preteklosti ter nestrpnosti in nerazumevanja med posameznimi akterji na področju kolektivnega upravljanja ustvarjajo slabo javno podobo. Ta slaba javna podoba se odraža tudi na javni podobi avtorskega prava in ustvarjanja nasploh.

Kolektivne organizacije zaradi narave svojega dela porajajo zanimanje tako regulatornih organov na področju intelektualne lastnine kot organov za preprečevanje omejevanja konkurence. Kolektivne organizacije poslujejo v zakonskih ali dejanskih monopolih in zato je pogled na njihovo poslovanje s tega vidika izredno pomemben, saj lahko pomembno prispevajo k vzpostavitvi ali nevzpostavitvi poštenih pogojev na trgu tako z vidika avtorjev in drugih imetnikov pravic kot uporabnikov.

Prvi dan regionalne konference, ki bo v angleškem jeziku in je odprta za javnost, se osredotoča na preglednost, odgovornost in skrbnost upravljanja kolektivnih organizacij in je namenjena med drugim tudi različnim skupinam avtorjev in imetnikov pravic ter organiziranim združenjem uporabnikov varovanih del (glej program konference).

Poleg strokovnjakov iz različnih regulatornih organov na področju intelektualne lastnine iz Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Kosova in Moldavije, ki bodo predstavili dobre prakse poslovanja kolektivnih organizacij, bo aktivnosti na tem področju predstavil strokovnjak Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), direktor sektorja za kolektivne organizacije David Uwemedimo. Pravna strokovnjakinja za področje avtorskega prava iz Evropske komisije Agata Gerba bo predstavila februarja letos objavljeno Direktivo 2014/26/EU o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju večozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu, ki za delovanje kolektivnih organizacij v EU prinaša strožje pogoje, kolektivno upravljanje pa obravnava tudi z vidika konkurenčnega prava EU. Dobro prakso sodelovanja regulatornega organa in kolektivnih organizacij na nacionalni ravni bosta predstavila Nadia Vally iz Britanskega urada za intelektualno lastnino in Owen Atkinson iz britanske kolektivne organizacije ACLS.

Prvi dan konference se bo zaključil z okroglo mizo, na kateri bodo sodelujoči lahko izrazili mnenja in stališča ter izmenjali poglede o temah iz razprave. Uvodoma bodo svoja razmišljanja predstavili filmski ustvarjalec Martin Srebotnjak, glasbenik Primož Grašič, glasbeni založnik Boštjan Menart, slovenska strokovnjakinja za področje avtorskega prava dr. Maja Jančič Bogataj ter predstavniki mednarodnih združenj filmskih producentov AGICOA in avtorjev CISAC (glej informacijo o govorcih).

Drugi dan konference bo za javnost zaprt, saj je namenjen nacionalnim regijskim regulatornim organom s področja intelektualne lastnine in preprečevanja omejevanja konkurence. Obravnaval bo dobre prakse učinkovitega nadzora nad delovanjem kolektivnih organizacij, načine in metodologije nadzora nad delovanjem kolektivnih organizacij, omogočil izmenjavo izkušenj in pregled možnosti sodelovanja.

Vabljeni!

Konferenca bo potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani, v konferenčni dvorani M1. Udeležba je brezplačna.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki