Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

23.06.2010

Prijava Komisiji za preprečevanje korupcije

URSIL vložil prijavo zoper eno od kolektivnih organizacij

Urad RS za intelektualno lastnino je v zadnjih dneh prejel večje število vprašanj avtorjev, imetnikov avtorske pravice, zainteresirane javnosti in novinarjev o številnih vprašanjih iz pristojnosti urada in postopkih, ki jih trenutno vodi.

Urad obvešča javnost, da trenutno preverja poslovanje vseh kolektivnih organizacij v Sloveniji za obdobje večjega števila let in v okviru svojih pristojnosti nadzira zakonitost njihovega delovanja. Tudi sicer se v okviru svojih pristojnosti ukvarja z nalogami, ki naj bi zagotovile spoštovanje avtorske in sorodnih pravic, ustrezen položaj in varstvo vseh imetnikov avtorske in sorodnih pravic ter zakonito delovanje kolektivnih organizacij. Pri svojem delovanju v skladu s pooblastili sodeluje s številnimi organi in zainteresirano javnostjo.

Urad ob tem obvešča, da je na podlagi prejetih pritožb, dokumentov in informacij v zvezi z eno od kolektivnih organizacij in povezanimi subjekti predložil prijavo skupaj z vsemi dokazili Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je eden od organov, pristojnih za presojo utemeljenosti vsebine pritožb in s katero urad že dalj časa uspešno sodeluje.

Prijava urada je bila vložena zaradi domnevnih nepravilnosti, ki jih izkazujejo zbrani podatki:

1. Nasprotje interesov: Urad je prejel večje število dokumentov, ki kažejo na konflikt interesov oseb, ki opravljajo znotraj istih ali različnih pravnih oseb različne funkcije, in katerih pooblastila in naloge po mnenju urada izkazujejo sum nedovoljenega nasprotja interesov. Prejel je tudi večje število podatkov, ki kažejo na nasprotje interesov povezanih oseb in odgovornih oseb znotraj kolektivne organizacije. Prejel pa je tudi prijave v zvezi z vsebino, obsegom in izvajalci posameznih storitev, ki se izvajajo za kolektivno organizacijo, in zahtevo po pregledu kapitalskih in lastniških povezav, za kar pa urad ni pristojen.

2. Sum nepravilnega izpolnjevanja davčnih obveznosti: Urad je prejel dokumente in informacije, iz katerih v večjem številu primerov izhaja sum kršitve davčne zakonodaje s strani večjega števila pravnih in fizičnih oseb.

3. Urad je prejel pritožbe in dokumente, iz katerih izhaja sum zlorabe prevladujočega položaja in določanje poslovnih pogojev, ki niso povezani z dovoljenjem za kolektivno upravljanje pravic.

4. Urad je prejel dokumente različnih kolektivnih organizacij in gospodarskih subjektov, s katerimi ti poslujejo, in z katerih izhaja, da so bili predloženi iz istega naslova različni podatki in različni zneski.

5. Urad je prejel večje število pritožb in navedb o sredstvih, ki se delijo iz najrazličnejših skladov in ki izkazujejo konflikt interesov med prejemniki teh sredstev, ali osebami, ki se jim ta sredstva naknadno podelijo, in osebami, ki odločajo ali soodločajo o njihovem prejemu.

6. Obstaja pa tudi sum delitve premoženja med člane kolektivne organizacije v nasprotju z drugimi predpisi.

Urad bo navedene podatke posredoval tudi drugim pristojnim organom.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
julij (4)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki