Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

21.02.2017

Pravnomočnost sklepa urada o odpravi kršitve Zavoda AIPA

Zavrnjena tožba Zavoda AIPA

Upravno sodišče RS je s sodbo št. I U 958/2015-8 z dne 17. 1. 2017 zavrnilo tožbo Zavoda AIPA zoper sklep Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: urad) št. 31227-14/2014-11/105 z dne 29. 5. 2015 (v nadaljevanju: sklep), ki je tako postal pravnomočen.

S tem sklepom je urad v okviru opravljanja nadzora nad delovanjem kolektivne organizacije Zavodu AIPA odredil odpravo kršitve 7. točke prvega odstavka 146. člena in drugega odstavka 153. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP), saj delitve avtorskih honorarjev za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del za leto 2012 v skupni višini 380.000 eurov Zavod AIPA ni opravil v skladu z vnaprej določenimi pravili delitve.

Upravno sodišče navaja, da je treba določbo 7. točke prvega odstavka 146. člena ZASP, po kateri se morajo zbrana sredstva za avtorske honorarje imetnikom pravic deliti v skladu s pravili delitve, ki so določena vnaprej, razlagati v pomenu, da se pravila delitve zbranih sredstev ne nanašajo samo na višino zneska, ki ga prejme posamezni upravičenec, pač pa tudi na sam postopek delitve sredstev. Ta mora biti vnaprej določen tako, da so izključene nejasnosti oziroma da je za naslovnike način izplačevanja sredstev pregleden, pričakovan. Ker tudi izplačilo avansov predstavlja delitev (avtorskih honorarjev), to pa za leto 2012 ni bilo določeno ne v ZASP ne v internih aktih Zavoda AIPA, slednji torej delitve avtorskih honorarjev za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del za leto 2012 v višini 380.000 eurov ni opravil v skladu z vnaprej določenimi pravili delitve.

Sodišče je prav tako potrdilo pravilnost druge točke sklepa, v kateri je urad Zavodu AIPA odredil odpravo kršitve tako, da v roku šestih mesecev od vročitve sklepa delitev avtorskih honorarjev za leto 2012 v skupni višini 380.000 eurov opravi v skladu s Pravilnikom Zavoda AIPA o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev z dne 21. 12. 2011, o tem obvesti urad in mu predloži ustrezne dokaze. Pri tem namreč ne gre za ponovno delitev sredstev, pač pa za odpravo ugotovljene kršitve (prvi odstavek 162.a člena ZASP).


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
julij (4)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki