Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

07.05.2015

Pravnomočnost sklepa urada o neskladnosti 53. člena statuta Zavoda IPF z ZASP

Zavrnjena tožba Zavoda IPF

Upravno sodišče RS je s sodbo št. I U 697/2014-8 z dne 21. 4. 2015 zavrnilo tožbo Zavoda IPF zoper sklep Urada RS za intelektualno lastnino št. 31223-19/2011-14 z dne 18. 3. 2014, ki je tako postal pravnomočen.

S tem sklepom je urad Zavodu IPF odredil, naj odpravi kršitvi prvega in tretjega odstavka 153. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki ju je storil z določbo 53. člena Statuta Zavoda IPF z dne 9.8.2013, ki ureja promocijski sklad.

Upravno sodišče je pritrdilo stališču urada, da v sodnem postopku izterjana nadomestila pripadajo imetnikom pravic enako kot nadomestila, ki jih uporabniki plačajo prostovoljno, usodo nadomestil si delijo tudi v sodnih postopkih priznane civilne kazni. Pravdni stroški štejejo med stroške poslovanja kolektivne organizacije, izterjana nadomestila skupaj s sredstvi iz naslova civilne kazni pa je treba nameniti delitvi avtorskih honorarjev oziroma nadomestil upravičencem, pri čemer odpovedi upravičencev do tega dela nadomestil ne more nadomestiti sporna določba statuta.

Upravno sodišče navaja, da se nadomestila neznanih upravičencev proizvajalcev fonogramov ne delijo v skladu z ZASP, s tem da se na podlagi sporne določbe statuta odvedejo v promocijski sklad že po preteku treh let in se nato ne namenijo delitvi nadomestil med imetnike pravic, čeprav ne gre za zastarane terjatve. Razlikovanje med rokom zastaranja terjatev izvajalcev in rokom zastaranja proizvajalcev fonogramov v razmerju do Zavoda IPF, ki temelji na pravnoorganizacijski obliki imetnika pravic, po presoji upravnega sodišča nima pravne podlage.

Upravno sodišče pritrjuje stališču urada, da izplačila sredstev zbranih nadomestil iz naslova pravic, ki jih kolektivna organizacija upravlja na podlagi zakona, brez pooblastila imetnikov pravic ni dopustno pogojevati s podpisom pooblastila ali podpisom pogodbe z drugo kolektivno organizacijo, in jih ni dopustno odvesti v promocijski sklad, pač pa jih mora kolektivna organizacija nameniti za izplačilo avtorskih honorarjev oziroma nadomestil njihovim upravičencem.

ZASP v 153. členu določa pravila o delitvi dohodka, ki jih mora spoštovati kolektivna organizacija, kar po mnenju upravnega sodišča pomeni, da nadzor nad tem opravlja urad v okviru nadzora nad tem, ali kolektivna organizacija izvaja naloge v skladu z ZASP.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki