Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

09.12.2016

Pravnomočnost odločbe o zavrnitvi začasnega dovoljenja SAZOR GIZ

Zavrnjeni tožbi Združenja SAZAS in SAZOR GIZ

Upravno sodišče RS je s sodbo in sklepom št. I U 948/2015-21 z dne 18. 10. 2016 zavrnilo tožbi Združenja SAZAS in SAZOR GIZ zoper odločbo Urada RS za intelektualno lastnino št. 31225-2/2012-71/102 z dne 28. 5. 2015, ki je tako postala pravnomočna.

Z navedeno odločbo je urad zavrnil vlogo SAZOR GIZ za izdajo začasnega dovoljenja za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ker je ugotovil, da SAZOR GIZ ni izkazal, da bo učinkovito izvajal kolektivno upravljanje te pravice.

Upravno sodišče je pritrdilo stališču urada glede obeh razlogov za zavrnitev izdaje začasnega dovoljenja.

Prvi razlog za zavrnitev se nanaša na administrativno tehnične posle, ki jih lahko kolektivna organizacija - imetnica dovoljenja na podlagi drugega odstavka 146. člena ZASP s pogodbo zaupa drugi kolektivni organizaciji ali gospodarski družbi. Sodišče med drugim navaja, da je tudi pravilno (učinkovito) opravljanje administrativno tehničnih poslov materialni pogoj za izdajo dovoljenja in je njegovo podanost stranka morala izkazati.

Drugi razlog se nanaša na delilni ključ. Sodišče je sledilo stališču urada, da mora biti delilni ključ podan (v skladu z ZASP) pred izdajo odločbe ter da je pravilen delilni ključ materialni pogoj, ki ga mora stranka izkazati za ugoditev zahtevku. Delilni ključ je po svoji pravni naravi sporazum, ki ureja medsebojna razmerja med različnimi skupinami upravičencev do nadomestila, ki jih zastopajo kolektivne organizacije, pri čemer morajo le-ti upoštevati tudi upravičence, ki nimajo svoje kolektivne organizacije. Po svoji pravni naravi gre torej za pogodbo, ki ureja razmerja med kolektivnimi organizacijami glede delitve nadomestila. S sporazumom oz. delilnim ključem morajo kolektivne organizacije z določitvijo deležev zavarovati interese svojih upravičencev (ki jih zastopajo), kot tudi določiti delež nadomestila tistih upravičencev, ki še niso ustanovili svoje kolektivne organizacije. Da morajo biti v delilni ključ vključeni tudi upravičenci, ki še niso organizirani v kolektivno organizacijo, izhaja iz določbe prvega odstavka 39. člena ZASP, ki določa, da je nadomestilo skupno vsem upravičencem.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
oktober (7)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki