Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

13.07.2015

Pravnomočno zavržena tožba Zavoda AIPA zoper sklep urada o popravi pisne pomote

Poprava pisne pomote v sklepu o odpravi ugotovljene kršitve ZASP

Urad RS za intelektualno lastnino (urad) je s sklepom št. 31227-19/2012-14/440 z dne 31. 3. 2014 popravil očitno pisno pomoto pri navedbi številke člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) v 1. točki izreka sklepa št. 31227-19/2014-13/440 z dne 18. 3. 2014, tako da se ta pravilno glasi "drugi odstavek 162. člena ZASP" in ne "drugi odstavek 153. člena ZASP". S sklepom št. 31227-19/2014-13/440 je urad Zavodu AIPA odredil, da mu v določenem roku posreduje poročila o poslovnih zadevah in drugih poslovnih dokumentov, ki jih urad potrebuje za izvajanje nadzora nad delovanjem Zavoda AIPA.
 
Upravno sodišče RS je s sklepom št. I U 768/2014-8 z dne 13. 1. 2015 zavrglo tožbo Zavoda AIPA zoper sklep št. 31227-19/2012-14/440 o popravi pisne pomote. Sodišče je pritrdilo uradu, da se je s sklepom o popravi pomote popravil le napačen zapis številke člena ZASP pri ugotovitvi očitane kršitve Zavoda AIPA v sklepu št. 31227-19/2014-13/440 z dne 18. 3. 2014.

Zavod AIPA je zoper navedeni sklep Upravnega sodišča RS vložil pritožbo, ki jo je Vrhovno sodišče RS zavrnilo s sklepom št. I Up 40/2015 z dne 18. 6. 2015. Vrhovno sodišče RS je namreč ugotovilo, da sklep o popravi pisne pomote ni akt, ki bi se lahko izpodbijal na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), saj gre za procesni sklep, s katerim postopek odločanja o izdaji upravnega akta ni obnovljen, ustavljen ali končan. Obravanavani sklep o popravi pomote tudi ni akt iz 2. člena ZUS-1, ker z njim ni poseženo v tožnikov pravni položaj. Vrhovno sodišče RS je pritrdilo Upravnemu sodišču RS, da je s popravnim sklepom le popravljena številka člena v izreku osnovnega sklepa z dne 18. 3. 2014 in je s tem doseženo soglasje med vsebino tega člena, ki je v izreku osnovnega sklepa povzeta, in številko člena ZASP, ki to vsebino ureja.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
september (4)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki