Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

18.05.2015

Pojasnilo urada glede teka roka za odpravo kršitev določb ZASP

Rok, v katerem mora kolektivna organizacija odpraviti ugotovljeno kršitev ZASP

Zavod AIPA je v svojem sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani https://www.aipa.si/novice.aspx, ter v oddaji Epilog na POP TV dne 14. 5. 2015 navedel informacije, ki po mnenju Urada RS za intelektualno lastnino ne odražajo dejanskega stanja glede rokov odprave ugotovljenih kršitev določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Urad vodi postopke nadzora nad zakonitim delovanjem kolektivnih organizacij v skladu s svojimi pristojnostmi po ZASP. Po 162.a členu ZASP urad s sklepom odredi kolektivni organizaciji, da v določenem roku odpravi ugotovljene kršitve določb ZASP.

Rok za odpravo ugotovljene kršitve začne teči, kot je določeno v vsakem sklepu posebej, v več sklepih urada pa je bilo določeno, da začne rok teči od vročitve sklepa kolektivni organizaciji. Z vročitvijo sklepa kolektivni organizaciji postane ta sklep dokončen in izvršljiv, kar pomeni, da mora kolektivna organizacija po prejemu sklepa začeti aktivnosti za odpravo ugotovljenih kršitev ZASP in jih odpraviti v tistem roku, ki je določen v izdanem sklepu.

Kolektivna organizacija zoper sklep urada o ugotovljeni kršitvi ZASP in odreditvi njene odprave ne more vložiti pritožbe, ker ta po ZASP ni dovoljena. Lahko pa kolektivna organizacija, če meni, da sklep urada ni zakonit, v 30 dneh, odkar ji je bil vročen, vloži tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani in z njo izpodbija sklep urada. Vendar pa tožba v upravnem sporu ne zadrži izvršitve sklepa urada, ki je izpodbijan s tožbo (prvi odstavek 32. člena Zakona o upravnem sporu), zato kljub vloženi tožbi teče rok za izvršitev sklepa neprekinjeno naprej. Izvršitev sklepa urada se odloži do izdaje pravnomočne odločbe sodišča le, če sodišče na zahtevo tožnika odloži izvršitev sklepa urada do izdaje pravnomočne odločbe (drugi odstavek 32. člena Zakona o upravnem sporu).

Če torej sodišče v upravnem sporu na zahtevo tožnika ne odloži izvršitve sklepa urada, teče rok za izvršitev sklepa urada brez prekinitve.

  • s sklepom urada št. 3122-35/2013-26 z dne 27. 6. 2014 je urad Zavodu AIPA za odpravo ugotovljenih kršitev določil rok 8 (osmih) mesecev od vročitve sklepa; sklep je bil Zavodu AIPA vročen dne 2. 7. 2014, rok za odpravo ugotovljenih kršitev je potekel dne 2. 3. 2015 in ne kot navaja AIPA (“Rok za izvedbo te odločitve sodišča se izteče šele novembra 2015.”);
  • s sklepom urada št. 31227-15/2013-6 z dne 3. 3. 2014 je urad Zavodu AIPA za odpravo ugotovljenih kršitev določil rok 9 (devetih) mesecev od vročitve sklepa; sklep je bil Zavodu AIPA vročen dne 10. 3. 2014, rok za odpravo ugotovljene kršitve je potekel dne 10. 12. 2014;
  • s sklepom urada št. 31227-2/2014-33 z dne 5. 9. 2014 je urad Zavodu AIPA za odpravo ugotovljenih kršitev določil rok 5 (petih) dni od vročitve sklepa; sklep je bil Zavodu AIPA vročen dne 8. 9. 2014, rok za odpravo ugotovljenih kršitev je potekel dne 15. 9. 2014;
  • s sklepom urada št. 31227-19/2012-13 z dne 18. 3. 2014 je urad Zavodu AIPA za odpravo ugotovljenih kršitev določil rok 5 (petih) dni od vročitve sklepa; sklep je bil Zavodu AIPA vročen dne 24. 3. 2014, rok za odpravo ugotovljenih kršitev je potekel dne 31. 3. 2014.

Navedeni sklepi urada so pravnomočni.

V nobenem od navedenih primerov sodišče ni odložilo izvršitve sklepa urada do pravnomočne odločbe sodišča.

Urad pričakuje, da organi kolektivne organizacije s svojim delovanjem zagotavljajo skrbno in zakonito poslovanje kolektivne organizacije v korist vseh imetnikov, katerih pravice kolektivno upravljajo, zlasti v sistemu obveznega kolektivnega upravljanja pravic, v katerem posamezni imetnik svojih pravic ne more sam upravljati. Pomemben del poslovanja kolektivne organizacije je tudi ustrezno podajanje popolnih informacij imetnikom pravic, saj je le tako imetnikom pravic omogočeno, da sprejemajo ustrezne odločitve o poslovanju svoje kolektivne organizacije.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki