Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

19.02.2014

Okrožno sodišče v Ljubljani zavrnilo tožbo Zavoda IPF zoper urad za plačilo odškodnine

Razsodba v tožbi Zavoda IPF zaradi plačila odškodnine v višini 3.212.211,96 EUR skupaj z obrestmi zaradi nepotrditve splošne tarife

Zavod IPF je zoper urad vložil tožbo, s katero je zahteval plačilo odškodnine v višini 3.212.211,96 EUR skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi ter tudi plačilo njegovih pravdnih stroškov. Zavod IPF je namreč zahteval povrnitev škode, ki naj bi mu nastala s tem, da urad v obdobju od vključno leta 2000 do 11. 5. 2004 ni odobril splošne tarife za uporabo fonogramov. Zaradi tega – tako je zatrjeval Zavod IPF – ni imel podlage za uveljavljanje nadomestil za uporabo avtorskih del, uporabniki pa jih zato niso bili dolžni plačevati.

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sodbo opr. št. VIII Pg 2725/2013 tožbo zavrnilo, saj tožniku (Zavod IPF) ni uspelo dokazati predpostavke obstoja škode oziroma vzročne zveze. Sodišče je ugotovilo, da pridobi kolektivna organizacija status »kolektivne organizacije« z izdanim dovoljenjem urada. Tako postane kolektivna organizacija kolektivni zastopnik neposredno na podlagi zakona. Ker uporabnik avtorskih (sorodnih) pravic ne more uporabljati brezplačno, ugotavlja sodišče, da tudi v primeru neobstoja potrjene tarife, uporabnik avtorskih pravic ne more uporabljati brezplačno. Ob pogoju neobstoja tarife je namreč višino običajnega plačila mogoče uspešno dokazovati tudi z drugimi dokaznimi sredstvi. Redno sodišče bi o višini tarife (v primeru, da uporabniki za uporabo del ne bi plačali nadomestila, kolektivna organizacija pa bi vložila tožbo zaradi neopravičene obogatitve) lahko odločalo za vsak konkretni primer kot o predhodnem vprašanju. Nadalje je sodišče ugotavljalo, da obstoj ali neobstoj potrjene ali nepotrjene tarife nima nobenega vpliva na sam temelj zahtevka za plačilo uporabe varovanih del, vplivalo bi morda le na zahtevnost pogajanj, nikakor pa ne bi smel Zavod IPF dopustiti, da bi zahtevnost pogajanj morda vplivala na višino pogodbeno dogovorjenega plačila ali pa celo na obveznost Zavoda IPF, da vloži zahtevek pred sodišče. Sodišče v sodbi tako ugotavlja, da dejstvo, da urad ni potrdil tarife, in dejstvo, da Zavod IPF ni izterjal plačil, nista v vzročni zvezi. Ker Zavodu IPF ni uspelo dokazati dveh pogojev odškodninskega delikta, s tožbo ni uspel.

V drugi točki izreka te sodbe je sodišče naredilo očitno napako (ki je v nasprotju z obrazložitvijo na strani 10 in 11), in sicer je plačilo pravdnih stroškov naložilo toženi stranki (Republiki Sloveniji) namesto tožniku (Zavodu IPF). Ker se o stroških postopka odloča po načelu uspeha v pravdi, toženka pa je v tem postopku v celoti uspela, pravdnih stroškov Zavoda IPF ni dolžna nositi. Še več, Zavod IPF mora Republiki Sloveniji plačati njene pravdne stroške. Državno pravobranilstvo je že vložilo zahtevek za sklep o popravi očitne pomote predmetnega sklepa o stroških postopka.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
september (4)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki