Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

13.05.2014

Obvestilo o načinu izračuna obdobja trajanja DVC

Urad je na podlagi sodbe Upravnega sodišča spremenil prakso

Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: urad) vodi postopke podelitve dodatnih varstvenih certifikatov (DVC) na podlagi Uredbe (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 5. 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (kodificirana različica) (v nadaljevanju: Uredba 469/2009) in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1610/96 z dne 23. 7. 1996 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva (v nadaljevanju: Uredba št. 1610/96) ter Uredbe Vlade RS o izvajanju uredb Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 56/05). Dodatni varstveni certifikat (v nadaljevanju: DVC) začne veljati s koncem zakonitega trajanja osnovnega patenta za obdobje, ki je enako obdobju, ki je poteklo med datumom, ko je bila vložena prijava za osnovni patent, in datumom prvega dovoljenja za dajanje v promet v Skupnosti, skrajšano za dobo petih let (člen 13 Uredbe 1610/96 in člen 13 Uredbe 469/2009).

Urad je vse do sodbe Upravnega sodišča RS opr. št. 846/2012-8 z dne 4. 6. 2013 trajanje DVC določal na enak način in sicer tako, da je kot datum prvega dovoljenja za dajanje v promet štel datum izdaje dovoljenja za dajanje v promet v Skupnosti. Takšna je tudi ustaljena praksa številnih patentnih uradov v drugih državah članicah.  

Upravno sodišče Republike Slovenije je v upravnem sporu zoper odločbo urada o podelitvi DVC s sodbo opr. št. 846/2012-8 razsodilo, da je urad napačno uporabil materialno pravo v primeru, ko je kot relevantni datum prvega dovoljenja v smislu določbe člena 13 Uredbe 469/2009/ES štel datum izdaje dovoljenja. Po presoji sodišča je kot datum prvega dovoljenja za dajanje v promet v Skupnosti treba upoštevati datum, ko je dovoljenje za dajanje v promet v Skupnosti pričelo veljati, to je z datumom obvestila o sklepu, s katerim je Evropska komisija naslovnika obvestila o izdanem dovoljenju. Sodba temelji na razlagi, da je dovoljenje za dajanje zdravila v promet, pridobljeno po centraliziranem postopku v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (v nadaljevanju: Uredba 726/2004) izvedbeni sklep Evropske komisije, torej akt institucije EU, ki v skladu s tretjim odstavkom 2. točke 297. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije začne učinkovati od dne, ko so o njih obveščeni njegovi naslovljenci, v konkretnem primeru imetnik konkretnega dovoljenja za dajanje v promet. Dovoljenje je pričelo veljati z dnem obvestila in ne z dnem izdaje dovoljenja, zato je za pravilen izračun trajanja certifikata treba upoštevati datum obvestila o dovoljenju in ne datum izdaje dovoljenja za dajanje v promet.   

Na podlagi razlage sodišča v navedeni sodbi je urad spremenil svojo prakso v zvezi z izračunom trajanja DVC. Urad tako v primerih, kadar prvo dovoljenje za dajanje v promet v Skupnosti predstavlja dovoljenje, pridobljeno po centraliziranem postopku v skladu z Uredbo št. 726/2004, za datum prve odobritve šteje datum obvestila, kakor je v zvezi z dovoljenjem za dajanje v promet naveden v Uradnem listu Evropske unije.

Hkrati podajamo pojasnilo, da na podlagi spremenjene prakse urada ni mogoče zahtevati popravkov tistih odločb o podelitvi DVC, ki so že pravnomočne.  


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki