Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

20.07.2015

Novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Državni zbor Republike Slovenije je dne 15. 7. 2015 na svoji 10. seji sprejel novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Državni zbor Republike Slovenije je dne 15. 7. 2015 na svoji 10. seji sprejel novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (http://imss.dz-rs.si/imis/b95c244c5e94cac254be.pdf; v nadaljevanju: novela). Z novelo se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2012/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (UL L št. 299 z dne 27. 10. 2012, str. 5, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32012L0028).

Osirotela dela so tista varovana dela, katerih imetnik pravic ni znan ali ga ni mogoče najti. Ker pri osirotelih delih ni mogoče pridobiti predhodnega soglasja za njihovo reproduciranje in dajanje na voljo javnosti, je v korist določenih javnih ustanov, ki delujejo v javnem interesu, treba določiti izjeme od izključne pravice reproduciranja in dajanja na voljo javnosti ter tako omogočiti tem ustanovam uporabo varovanih del. Zakon ureja, katera dela so osirotela dela, pogoje za njihovo uporabo, izvedbo skrbnega iskanja, dolžnost vodenja evidence skrbnih iskanj, možnost prekinitve statusa osirotelega dela ter pravico avtorja osirotelega dela zahtevati pravično nadomestilo. Način izračuna višine pravičnega nadomestila in način plačila določi Vlada Republike Slovenije z uredbo, ki jo sprejeme v enem mesecu po začetku veljavnosti novele, in sicer na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo.

Novela uvaja tudi dve izjemi od izključne narave avtorske pravice. Ena je uzakonjena v korist invalidnih oseb, druga pa v korist javno dostopnih knjižnic, muzejev, arhivov in izobraževalnih ustanov. S sprejemom teh dveh izjem je Republika Slovenija izbrala možnosti, ki ju omogoča Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L št. 167 z dne 22. 6. 2001, str. 10).

Novela, ki še ni objavljena, bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
september (5)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki