Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

31.08.2007

Nadzor nad kolektivnimi organizacijami

Sporočilo URSIL v zvezi z nadzorom nad kolektivnimi organizacijami

1. Nadzor nad finančnim poslovanjem kolektivne organizacije

Urad na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) nadzoruje, ali kolektivna organizacija izvaja naloge v skladu s tem zakonom. Obseg nadzora, ukrepi za njegovo uresničevanje in obveznosti kolektivne organizacije do urada so določeni v ZASP.

Urad lahko npr. od kolektivne organizacije zahteva poročila o poslovnih zadevah kakor tudi vpogled v poslovne knjige in druge poslovne dokumente v potrebnem obsegu na podlagi obrazložene in natančne pisne zahteve za pregled predmeta, določenega v zahtevi.

Kolektivna organizacija pa mora zakonsko določene dokumente posredovati uradu tudi brez njegove zahteve, npr. sklepe skupščine ter letna poročila in poročilo revizijske gospodarske družbe skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti kolektivne organizacije in sporazumi, ki jih je kolektivna organizacija sklenila z drugimi. 

Našteti dokumentni so ključnega pomena za samo kolektivno organizacijo, zato jih mora sprejeti njen najvišji organ.. Rok za sprejem je v skladu z ZASP šest mesecev po zaključku poslovnega leta. Sprejeti dokumentni so tudi podlaga za ocenjevanje uspešnosti delovanja kolektivne organizacije, zato jih je ta dolžna posredovati uradu.

Nadzor nad finančnim poslovanjem pa ZASP izrecno omogoča članom kolektivne organizacije. Vsak član lahko zahteva, da v roku, določenem v statutu, dobi na vpogled letno finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Ključnega pomena pa je določba ZASP, da najmanj desetina rednih članov lahko zahteva, da eden ali več neodvisnih izvedencev na stroške kolektivne organizacije pregleda njeno poslovanje.

2. Nadzor nad pravili delitve

Urad nima neposrednega vpliva na pravila delitve, ki jih sprejme kolektivna organizacija sama. ZASP glede tega določa, da morajo načela delitve, ki so določena v statutu kolektivne organizacije, izključevati vsako arbitrarnost. Urad ne more ugotavljati, ali je član kolektivne organizacije prejel ustrezen znesek, lahko ugotavlja le, ali so pravila delitve arbitrarna.

Na pravila delitve in na samo delitev imajo največ vpliva člani kolektivne organizacije. Pravila delitve v skladu z internimi akti sprejmejo organi kolektivne organizacije, v katerih odločajo tisti člani kolektivne organizacije, ki so bili izvoljeni neposredno. Najvišji organ kolektivne organizacije (npr. skupščina, v kateri neposredno z glasovanjem odločajo člani) tudi sprejme letni načrt, v skladu s katerim se določi višina sredstev, namenjena za avtorske honorarje in stroške poslovanja.

Kolektivna organizacija je zaradi narave svoje dejavnosti in temeljnega namena delovanja dolžna svojim članom vedno pojasniti izračun njihovih avtorskih honorarjev.

Če član ni zadovoljen s poslovanjem svoje kolektivne organizacije ali dvomi v pravilnost njenega delovanja, lahko – kot že pojasnjeno pod točko 1, zahteva vpogled v letno finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora, najmanj desetina rednih članov pa lahko zahteva, da eden ali več neodvisnih izvedencev na stroške kolektivne organizacije pregleda njeno poslovanje.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
oktober (7)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki