Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

11.06.2007

Mnenje URSIL v zvezi z imenovanjem Sveta za avtorsko pravo

Mnenje v zvezi z imenovanjem Sveta za avtorsko pravo (ZASP-D, UL RS, št. 139/06 - člen 157.a, e in f)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP-D (Uradni list RS, št. 139/06) je konec lanskega leta uvedel nov organ za reševanje določenih sporov na področju kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic – Svet za avtorsko pravo (Svet). Kmalu po začetku veljavnosti novele so se začela pojavljati vprašanja glede njegovega delovanja in sestave oziroma natančneje, ali deluje Svet v stalni ali začasni sestavi.

Mnenje Urada RS za intelektualno lastnino je, da Svet odloča v stalni sestavi petih članov in njegova sestava ni odvisna od posameznega spora ali njegovih udeležencev. V prid takšni razlagi govorijo določbe Zakona o avtorski in sorodnih (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZASP), ki urejajo njegovo delovanje, organizacijo ter imenovanje predsednika in članov. 157.e člen določa, da je Svet strokovni, neodvisni in nepristranski organ, ki ga v skladu s 157.f členom sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednika in člane imenuje minister, pristojen za gospodarstvo, in sicer člane na predlog kolektivnih organizacij in reprezentativnih združenj uporabnikov (vsi lahko predlagajo po dva člana), predsednika pa na predlog pristojnega organa (Urad RS za intelektualno lastnino). V skladu s prehodno določbo ZASP-D imenuje minister, pristojen za gospodarstvo, predsednika in člane Sveta v devetih mesecih od uveljavitve tega zakona. ZASP predvideva, da je Svet ustanovljen že preden se postopek pred njim sproži. Na takšno razlago napotuje tudi tretji odstavek 157.a člena ZASP, ki določa vsebino zahteve za začetek postopka, vanjo pa ne vključuje predloga za imenovanje člana Sveta. Četrti odstavek istega člena nadalje določa, da Svet pošlje zahtevo nasprotni stranki, kar pomeni, da mora biti ob prejetju zahteve že aktiven in ne, da se ga takrat šele ustanavlja. ZASP celo izrecno določa, do kdaj morajo biti člani in predsednik sveta imenovani (v devetih mesecih od uveljavitve sprememb ZASP), kar po mnenju urada povsem jasno kaže na to, da je bil namen ZASP ustanovitev stalnega organa in ne organa, ki bi bil sklican za vsak primer posebej. Če bi zakonodajalec želel uzakoniti začasno sestavo sveta, bi moral v ZASP vključiti vsaj določbe, ki bi urejale postopek predlaganja in imenovanja članov za vsak konkreten primer posebej, ali predvideti, da se takšen postopek uredi v podzakonskem pravnem aktu, veljavne določbe pa ustrezno prilagoditi.

Zakonske določbe, kot že rečeno, ne dopuščajo nobenega dvoma o tem, da mora biti Svet strokoven, neodvisen in nepristranski. Če bi v Svetu kot član sodelovala oseba, ki bi zastopala interese ene izmed vpletenih strani, bi bilo kršeno zakonsko načelo o neodvisnosti in nepristranskosti. Zato morajo biti osebe, ki jih za člane Sveta predlagajo kolektivne organizacije in reprezentativna združenja, strokovnjaki, ki so neodvisni in nepristranski, ne pa npr. osebe, ki so člani predlagatelja ali njegov pravni zastopnik. Praktično to za imenovanje članov pomeni, da kolektivne organizacije in reprezentativna združenja uporabnikov predlagajo po dva člana, ki morata biti strokovna, neodvisna in nepristranska ter morata izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 157.f člena ZASP, minister, pristojen za gospodarstvo, pa na podlagi teh predlogov imenuje toliko članov Sveta, kot jih določa ZASP, se pravi dva člana na predlog kolektivnih organizacij in dva na predlog reprezentativnih združenj uporabnikov. Skupaj torej štiri člane in predsednika, ki ga predlaga pristojni organ. Tako sestavljen Svet odloča o vseh zahtevah, ki jih prejme, ne glede na področje uporabe varovanih del ali vrste pravic.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
avgust (7)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki