Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

16.02.2007

Mnenje URSIL v zvezi s spremembami tarif SAZAS

Nove tarife v Pravilniku o javni priobčitvi glasbenih del Združenja SAZAS

1. Združenje SAZAS je v Uradnem listu RS št. 138/06 z dne 28.12.2006 objavilo nov Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (v nadaljevanju: pravilnik ali tarife 06), ki naj bi začel veljati 1.1.2007. V njegovem uvodu je navedeno, je razlog za nov pravilnik pretvorba tolarskih vrednosti v evrske, iz vsebina pa je jasno razvidno, da gre hkrati za občutno povišanje avtorskih honorarjev.

2. Pravilnik je bil sprejet 21.12.2006, torej še v času veljavnosti Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 44/06, ZASP-UPB2). Ta je v drugem odstavku 157. člena določal, da kolikor so sklenjeni skupni sporazumi iz 156. člena ZASP, velja tam dogovorjeno nadomestilo kot tarifa. V prehodnih določbah ZASP-B je v četrtem odstavku 26. člena določeno, da se tarife kolektivnih organizacij, ki veljajo na dan uveljavitve tega zakona, obravnavajo kot veljavni skupni sporazumi o tarifi po določbah tega zakona. Tarife Združenje SAZAS objavljene v Uradnem situ RS, št. 29/98 (v nadaljevanju: tarife 98), imajo v skladu s to določbo status skupnega sporazuma o tarifi. Kolektivna organizacija je po četrtem odstavku 157. člena ZASP-UPB2 lahko zahtevala nadomestila, ki jih je sama določila, vendar le do podpisa sporazuma. V primeru Združenja SAZAS ta določba ni prišla v poštev, saj imajo njegove tarife 98 status sporazuma, tega pa ni mogoče spreminjati enostransko. Glede na navedeno UIL meni, da tarife 06 niso veljavne.

3. V skladu s 158. členom ZASP-UPB2 lahko uporabnik del iz repertoarja Združenja SAZAS kadarkoli zahteva sklenitev pogodbe o neizključnem prenosu pravic za uporabo teh del v skladu z veljavno tarifo (tarifo 98). Če pogodba o neizključnem prenosu pravic za uporabo varovanih del ni sklenjena, se šteje, da je ustrezna pravica prenesena, če uporabnik položi na račun Združenja SAZAS ali pri sodišču oziroma notarju znesek, ki ga po tarifi zaračunava Združenje SAZAS (po tarifi 98).

4. Če bo Združenje SAZAS želelo spremeniti veljavni skupni sporazum (tarifo 98), bo moralo upoštevati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 139/06, v nadaljevanju: ZASP-D), ki je spremenil 156. in 157. člen ZASP-UPB2 ter na novo določil postopek sprejemanja tarif. Do sprejetja skupnega sporazuma po mnenju UIL velja tarifa 98.

5. Po novem 156. členu se tarifa določi s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov ali, če to ni mogoče, z odločbo Sveta za avtorsko pravo. Novi 157. člen ZASP-D med drugim določa, da skupni sporazum v pisni obliki skleneta kolektivna organizacija in reprezentativno združenje uporabnikov avtorskih del iz repertoarja kolektivne organizacije. Kolektivna organizacija mora prvo povabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma objaviti v Uradnem listu RS. Če po štirih mesecih od začetka pogajanj ne sklenejo skupnega sporazuma, lahko kolektivna organizacija ali reprezentativno združenje zahteva, da Svet določi primerno tarifo ali odloči o drugem spornem vprašanju v zvezi s skupnim sporazumom (157.a člen ZASP-D).


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
oktober (7)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki