Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

07.12.2010

Kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko in vizualno snemanje varovanih del

Stališče Urada RS za intelektualno lastnino

Urad ugotavlja, da se od prenehanja začasnega dovoljenja 31. 12. 2009 pravica do nadomestila za tonsko in vizualno snemanje varovanih del ne upravlja. Takšno stanje je neugodno za imetnike pravic, saj ne dobijo nobenih nadomestil, in tudi za zavezance za plačilo, saj so v negotovosti glede svojih obveznosti.

Iniciativa urada, da bi se podaljšala veljavnost začasnega dovoljenja Zavodu IPF, med kolektivnimi organizacijami ni bila sprejeta. Urad tudi ni mogel izdati novega začasnega dovoljenja ali »rednega« dovoljenja Zavodu IPF ali Združenju SAZAS, saj za to niso bili izpolnjeni pogoji.

Urad poudarja, da lahko začasno dovoljenje v skladu s 189. členom zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) podeli takrat, ko niso izpolnjeni pogoji za izdajo stalnega dovoljenja, pri čemer ZASP izdajo začasnega dovoljenje zgolj omogoča, ne pa tudi zapoveduje. To pomeni, da se urad, ob upoštevanju vseh okoliščin primera, samostojno in po prosti presoji odloči, če in pod kakšnimi pogoji bo začasno dovoljenje izdal.

Urad zagovarja stališče, da lahko pravico do nadomestila upravljajo le vsi upravičenci skupaj, ker tudi nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje pripada vsem upravičencem skupaj. Eden od načinov, kako je to mogoče zagotoviti, je ustanovitev skupne kolektivne organizacije, lahko pa tudi kako drugače.

Iz prvega odstavka 39. člena ZASP namreč jasno izhaja, da zbrana nadomestila iz naslova privatnega in drugega lastnega reproduciranja pripadajo vsem upravičencem skupno, torej vsem avtorjem, izvajalcem, proizvajalcem fonogramov, filmskim producentom in založnikom skupaj. To izhaja tudi iz prvega in drugega odstavka 154. člena ZASP, ki določa poseben primer delitve, ki pa predstavlja delitveno razmerje zgolj na prvi, osnovni ravni, nadaljnja pravila delitve oziroma ključ delitve med npr. avtorje različnih avtorskih del ali med različne izvajalce, ali ključ delitve med filmskimi producenti in proizvajalci fonogramov pa morajo določiti upravičenci sami.

Izdaja začasnega dovoljenja je začasna rešitev. Pogoj, da urad izda začasno dovoljenje, je, da tisti, ki za dovoljenje zaprosi, predloži pooblastila vseh ali vsaj večine imetnikov pravice do pravičnega nadomestila za tonsko in vizualno snemanje varovanih del, ki so organizirani v ustrezni kolektivni organizaciji in sporazum, v katerem so imetniki pravice vsa medsebojna razmerja sporazumno uredili.

Sporazum mora urejati medsebojna razmerja različnih upravičencev, v njem mora biti natančno določeno delitveno razmerje. Na podlagi prvega in drugega odstavka 154. člena ZASP je namreč določeno le delitveno razmerje na prvi, osnovni ravni, nadaljnja pravila delitve oziroma ključ delitve med npr. avtorje različnih avtorskih del ali različne izvajalce, ali ključ delitve med filmskimi producenti in proizvajalci fonogramov pa morajo določiti upravičenci sami. Pri določitvi ključa delitve je potrebno predhodno ugotoviti, kdo so potencialni upravičenci do nadomestila za tonsko in vizualno snemanje. V primeru, da gre za upravičence, ki še nimajo svoje kolektivne organizacije, je zanje potrebno ustvariti ustrezne rezervacije, ki morajo temeljiti na preverljivih dejstvih. V primeru, da se posamezna skupina imetnikov pravic, kot jih določa prvi odstavek 154. člen ZASP (avtorji, izvajalci, proizvajalci fonogramov oziroma filmski producenti) in ki imajo svojo kolektivno organizacijo, ne more sporazumeti o medsebojnem ključu delitve, se tisti del nadomestil, ki tej skupini upravičencev pripada, ne deli, dokler sporazum ni dosežen


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
september (5)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki