Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

19.04.2010

Izjava Združenja SAZAS v zvezi s posebnim obvestilom urada z dne 16.04.2010

Odgovor URSIL na navedbe Združenja SAZAS

Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: urad) želi opozoriti, da je po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah Združenje SAZAS dolžno skrbeti za vse imetnike avtorske pravice, ne glede na to, ali je prejelo pooblastilo posameznega avtorja ali ne. Urad mora zagotavljati varstvo vseh imetnikov avtorskih pravic in v primeru prijav, ki jih je prejel, preveriti vsa dejstva in okoliščine, da zaščiti interese tistih, ki so jim bile morda kršene njihove pravice. Urad izvaja svoje naloge na podlagi meril in kriterijev, ki jih določa zakon, in urad je tudi tisti, ki presoja zakonitost ali nezakonitost posameznih ravnanj kolektivnih organizacij, nad katerimi izvaja nadzor v skladu z zakonom.

Spoštovanje zakonodaje in način zagotavljanja spoštovanja le-te preverjajo ustrezni državni organi v skladu s postopki in pravili, ki zagotavljajo razjasnitev vseh dejstev in okoliščin in na podlagi katerih se kasneje sprejemajo ustrezni sklepi.

Spoštovanje zakonov ni stvar pogajanj in v primeru nestrinjanja z ravnanjem ali odločitvami organov obstajajo ustrezni postopki, ki jih bo Združenje SAZAS lahko uporabilo v primeru ukrepov, ki bi jih morebiti izrekel urad.

Urad ob tem opozarja, da morajo biti vse odločitve Združenja SAZAS v skladu z veljavno zakonodajo in da  interna pravila interesnih združenj, četudi mednarodnih, ne morejo razveljaviti slovenske zakonodaje.

Urad tudi opozarja na pomembno vlogo, ki jo ta združenja imajo pri zagotavljanju in varovanju avtorske in sorodnih pravic, kar urad toplo pozdravlja in spodbuja.

Urad v tem trenutku še ni izrekel nobenega ukrepa, vendar pa preverja dejstva in okoliščine, na katere je bil opozorjen in na podlagi katerih bo odločil v skladu z veljavno zakonodajo. Ob tem Združenje SAZAS vljudno opozarja, da bi bilo korektno, da preden  poda Združenje SAZAS zahtevek za popravek pri medijih, v katerem popravlja navedbe urada, v prihodnje preveri njegovo dejansko izjavo in ne odgovarja na trditve, ki jih urad ni podal, temveč so jih podali novinarji, ki so pri svojem delu avtonomni. Celotna in uradna izjava urada je objavljena na njegovi spletni strani.

Urad do sedaj ni podal v svoji izjavi nikakršnih komentarjev glede višine cenzusa, višine izplačil posameznim članom, višine sejnin in nagrad za delo v delovnih telesih, zakonitosti najrazličnejših skladov in zakonitosti statuta. Vsa navedena vprašanja so sicer predmet obravnave in bo tako Združenje SAZAS kakor tudi javnost, ko bodo zbrana in obravnavana vsa dejstva o rezultatih in morebitnih ukrepih, pravočasno obveščena. Združenje SAZAS pa lahko vedno že pred tem omogoči transparentno vse podatke vsem imetnikom pravic, katerih pravice upravlja na podlagi dovoljenja urad, in jim omogoči sodelovanje pri odločanju o njihovih pravicah, kar bo urad toplo pozdravil. Urad namreč verjame, da je nujno konstruktivno sodelovanje kolektivnih organizacij z uradom, predvsem pa z imetniki pravic, ki jih kolektivne organizacije zastopajo. Urad verjame, da so kolektivne organizacije same sposobne razrešiti vse morebitne težave, ki to so ali pa niso,  znotraj svojih organizacij in ob sodelovanju vseh imetnikov pravic. Nadzor urada je potreben zgolj v izjemnih primerih, ko se težave niso razrešile znotraj kolektivnih organizacij, ki jim je bilo zaupano, da bodo znale ustrezno varovati interese vseh imetnikov pravic, katerih pravice so jim bile zaupane v varstvo, in da bodo le-te delovale v skladu z veljavno zakonodajo in dovoljenjem urada.

Ob tem urad ponovno izkorišča možnost in ponovno dodatno vabi vse imetnike pravic, da mu posredujejo vse podatke o domnevnih kršitvah Združenja SAZAS v zvezi s kolektivnim upravljanjem avtorskih pravic, za katere ima Združenje SAZAS dovoljenje urada. Urad bo v primeru ugotovljenih kršitev zoper kršitelje sprožil ustrezne postopke in v skladu z zakonskimi pooblastili v okviru svojih pristojnosti zagotovil ustrezno odpravo morebitnih kršitev.

Urad se hkrati zahvaljuje vsem, ki so se že odzvali na vabilo urada.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2022
april (3)  marec (4)  februar (7)  januar (6) 
2021
december (9)  november (12)  oktober (9)  september (15)  avgust (12)  julij (10)  junij (11)  maj (10)  april (20)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki