Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

18.06.2014

Informacija o seminarju o unitarnem patentnem sistemu za uporabnike

Številčna udeležba in živahna razprava

Evropskemu patentnemu sistemu se v kratkem obeta ena največjih sprememb po ustanovitvi Evropske patentne organizacije daljnega leta 1973 – v prihodnjem letu bo namreč predvidoma zaživel t. i. unitarni patent (evropski patent z enotnim učinkom). Po oceni Urada RS za intelektualno lastnino kakor tudi oceni mnogih strokovnjakov in izvedenih analiz gre za korenito spremembo ne samo evropskega patentnega sistema ampak se bo to odražalo tudi v poslovnem okolju v sodelujočih držav članica EU in širše. Unitarni patent ne bo na voljo samo prijaviteljem sodelujočih držav, ampak vsem prijaviteljem v svetu, ki se bodo odločili v evropskem prostoru uporabiti ta novi mehanizem, zato lahko rečemo, da bodo posledice neizbežno tudi globalne.

Da bi prihajajoče spremembe čim bolj približal uporabnikom in hkrati pridobil različne poglede na to tematiko je Urad RS za intelektualno lastnino skupaj z Evropskim patentnim uradom in ob podpori Gospodarske zbornice Slovenije 3. junija 2014 organiziral seminar o unitarnem patentu za uporabnike z naslovom »The Patent package and expected benefits for users«.

Namen dogodka je bil predvsem osvetliti in pridobiti vpogled v pomen unitarnega patenta za slovensko in evropsko gospodarstvo, še posebej v luči intenzivne izvozne narave slovenskega gospodarstva, za katerega je svoboda delovanja na tujih trgih posebnega pomembna. Ob predvidenih pozitivnih in žal tudi nekaterih negativnih učinkih uvedbe novega sistema, o katerih je v javnosti pogosto slišati, je bilo treba strokovno spregovoriti ter osvetliti dileme in odprta vprašanja z različnih zornih kotov. To je bil prvi večji javni dogodek o tej temi v Sloveniji in tudi v Evropi. Pomen dogodka je še večji, ker bo Center za arbitražo in mediacijo v patentnih sporih, ki bo imel sedež v Ljubljani in Lizboni, sestavni del novega patentnega sistema EU.

Na dogodku se je zbralo glede na temo rekordno število udeležencev (prek 120), in sicer so se ga udeležili predstavniki raznovrstnih sektorjev gospodarstva in podjetij zelo različnih profilov ter predstavniki javnega sektorja, predvsem javne raziskovalne organizacije, katerih R&R je lahko pomemben vir inovacijskega potenciala za slovensko gospodarstvo in s tem relevanten uporabnik evropskega patentnega sistema.

Seminar o unitarnem patentu (3. 6. 2014)

(foto: arhiv URSIL)


Dogodek je predstavnikom slovenskega gospodarstva ponudil priložnost, da izrazijo svoje poglede in morebitne pomisleke, vsej zainteresirani slovenski javnosti pa priložnost, da se o novostih, ki jih prinaša unitarni patent in z njim enotno evropsko patentno sodišče, seznanijo neposredno od ključnih strokovnjakov Evropskega patentnega urada in drugih evropskih institucij, ki so in še vedno aktivno sodelujejo v procesih uvajanja tega novega instrumenta v evropsko poslovno okolje
(več informacij v programu dogodka in predstavitvah posameznih govorcev).

V zaključni razpravi so se nam pridružili predstavniki slovenskih podjetij različnih profilov: AJM okna-vrata-senčila d.o.o., BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Krka d.d., Letrika d.d. in Celtra Inc. ter predstavniki pisarne za prenos tehnologije TehnoCenter Univerze v Mariboru, Gospodarske zbornice Slovenije, slovenskih in evropskih patentnih zastopnikov in Direktorata za notranji trg Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 
Iz živahne razprave in številnih vprašanj publike je moč potegniti naslednje bistvene zaključke:

  • Da se prijavitelji se za vložitev patentne zaščite odločajo zaradi zelo različnih razlogov in imajo pri tem zelo različne strategije, zaradi česar je težko oblikovati skupna izhodišča, razen da je želja in potreba vseh, da je patentni sistem kakovosten in učinkovit pri podeljevanju in uveljavljanju pravic.
  • Podjetja in javne raziskovalne organizacije (JRO) se odločajo za vlaganje patentov predvsem na podlagi komercialnega učinka patenta za podjetja oziroma imetnika, pri čemer pa se ti učinki med deležniki zelo različni, kakor so različni tudi cilji patentiranja.  
  • Med drugim je bilo izpostavljeno, da unitarni patent ni priložnost samo za evropske prijavitelje, ampak se bo s tem povečalo tudi število prijav izven območja držav članic sporazuma o unitarnem patentu, kar bo vplivalo na pogoje poslovanja na skupnem trgu EU.    
  • Glede na razpravo je ključno spoznanje, da bo potrebno okrepiti promocijske aktivnosti, obveščanje in tudi izobraževanje uporabnikov v povezavi z uvajanjem unitarnega patenta, kakor tudi o sistemu intelektualne lastnine nasploh. Pri tem bo potrebno aktivnosti ozaveščanja prilagoditi specifičnim potrebam različnih ciljnih skupin (MSP, JRO, velika podjetja, zastopniki, …), saj za vsako od njih uvedba unitarnega patenta ponuja različne priložnosti in izzive. To med drugim zahteva spremembo vloge in položaja urada ter podpornega okolja, ki morata postati bolj aktivna na tem področju.
  • Izpostavljena je bila tudi vloga enotnega patentnega sodišča, kjer je bilo zelo jasno izraženo pričakovanje, da bo Slovenija vzpostavila lokalno ali pa vsaj regionalno izpostavo, saj bo to pomembno vplivalo na stroške in pa tudi jezik postopkov za slovenske uporabnike sistema.  
  • Kot ena izmed prihodnjih aktivnosti je bila izpostavljena tudi ideja o nacionalni analizi učinkov uvedbe unitarnega patenta na nacionalno gospodarstvo oziroma različne deležnike v njem – podobne analize so bile že opravljene v nekaterih evropskih državah.
  • Država naj pri tem predvsem zagotovi zaščito interesov slovenskega gospodarstva (tu je bila izpostavljena lokalna/regionalna izpostava enotnega sodišča) in ažurnih informacij in ozaveščanja uporabnikov oziroma deležnikov o aktualnih dogodkih vezanih na uvedbo unitarnega patentnega sistema.

>> Kratek video zapis o seminarju (produkcija GZS)


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
september (3)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki