Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

13.08.2014

Imenovanje članov Poravnalnega sveta za reševanje sporov med delodajalci in delojemalci v zvezi z izumi, ustvarjenimi v delovnem razmerju

31. 7. 2014 sta bila imenovana predsednica in namestnik predsednice sveta

Obveščamo, da sta bila na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o izumih iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 15/07) s sklepom št. 3125-1/2014-3/004 dne 31. 7. 2014 imenovana člana Poravnalnega sveta:

  • dr. Maja Ovčak Kos, predsednica Poravnalnega sveta,
  • Gregor Maček, namestnik predsednice.

Poravnalni svet pri Uradu RS za intelektualno lastnino deluje že od leta 1995 dalje (urad zanj opravlja administrativno-tehnične naloge). Je izvensodno telo, ki si prizadeva za mirno rešitev spora, ki nastane med delodajalcem in delavcem v zvezi z izumom, ustvarjenim v delovnem razmerju. Sodno varstvo pravic v zvezi s takšnim sporom je dovoljeno le, če je bil pred tem sprožen postopek pred Poravnalnim svetom, pa ta ni bil uspešen.

Poravnalni svet sestavljajo predsednik, namestnik in štirje člani. Predsednika in njegovega namestnika imenuje za dobo treh let na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o izumih iz delovnega razmerja (ZPILDR) minister, pristojen za področje industrijske lastnine, in sta lahko ponovno imenovana. Za predsednika in njegovega namestnika je lahko imenovana le oseba, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Po dva člana za vsak spor posebej imenuje direktor Urada RS za intelektualno lastnino izmed oseb, vpisanih v register zastopnikov pri uradu (vsaj en član mora imeti strokovne izkušnje na področju tehnike, na katerega se izum nanaša) za vsak posamezen spor, po enega člana pa vsaka stranka v postopku.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki