Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

10.07.2014

EU Observatorij - Aktivnosti in publikacije s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine

Opazovalni urad EU za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine v zadnjem četrtletju

Evropska komisija vse bolj spodbuja povezovanje in sodelovanje vseh akterjev, ki so vključeni v uveljavljavljanje pravic intelektualne lastnine znotraj EU. S tem namenom je bil ustanovljen Opazovalni urad EU za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine (EU Observatorij), ki od leta 2009 deluje pri OHIM. Njegove ključne naloge so:

  1. zagotavljanje ustreznih podatkov za oblikovanje enotne politike EU glede uveljavljanja pravic IL ter podore inovativnosti in ustvarjalnosti;
  2. zagotavljanje podatkov, orodij in baz, ki podpirajo boj zoper kršitve pravic IL;
  3. zagotavljanje programov izobraževanja in usposabljanja za organe uveljavljanja pravic IL, podjetja, zastopnike in odvetnike;
  4. razvoj pobud za pomoč inovatorjem, oblikovalcem in podjetjem (še posebej malim in srednje velikim podjetjem) pri zaščiti njihovih pravic IL
  5. oblikovanje kampanj ozaveščanja o pomembnosti IL in negativnih učinkih njihovih kršitev.

Observatorij je v letih 2012-2013 začel izvajati več programov in projektov, katerih namen je analiza stanja v državah članicah EU, predvsem pa se je osredotočil na krepitev koordinacije različnih akterjev znotraj posameznih držav članic, med državami članicami in na gradnjo enotnih platform, v okviru katerih bi sodelovali tako javni, kakor tudi zasebni deležniki uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Eden ključnih ciljev pa je prav oblikovanje vseevropske mreže za boj proti ponarejanju in piratstvu. Pri svojem delu je EU observatorij že dosegel konkretne uspehe, med katere sodita tudi:

  • Enforcement database - je namenjena organom, ki so vključeni v uveljavljanje pravic IL, predvsem pri prepoznavanju ponarejenih dobrin, saj je baza presek različnih baz in registrov pravic, hkrati pa omogoča lastnikom pravic, da opozorijo oblasti na pojav ponaredkov.
  • ACIST - je baza, v kateri so vključena poročila o zaseženem blagu in je dostopna samo državnim organom.

Več o projektih EU Observatorija na https://oami.europa.eu/ohimportal/sl/web/observatory/tools-systems-and-resources.

EU Observatorij je začel tudi s pripravo vrste publikacij s konkretnimi nasveti in priporočili uporabnikom, kako ravnati s svojo IL in predvsem uveljavljanjem pravic IL v tretjih državah. Tako so bili pravkar izdani t. i. vodiči za varstvo pravic intelektualne lastnine v Braziliji, Ruski federaciji, na Kitajskem in v Turčiji (dostopno na https://oami.europa.eu/ohimportal/sl/web/observatory/observatory-publications). Poleg tega pa EU Observatorij organizira vrsto dogodkov na temi uveljavljanja pravic IL bodisi za organe ali zasebni sektor oziroma skupne dogodke za obe vrsti akterjev.

Observatorij je začel decembra 2013 izdajati tudi svoj spletni novičnik, s katerim javnost obvešča o svojih aktivnostih. Izhaja vsako četrtletje in je na voljo na https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-newsletter.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
oktober (13)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki