Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

12.12.2014

Delo Medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem

S poročilom o delu in nadaljnjimi koraki seznanjena tudi vlada

Medresorsko delovno skupino za enotni patentni sistem (Medresorska skupina), katere temeljna naloga je priprava in uskladitev strokovnih podlag za aktivno sodelovanje predstavnikov RS v okviru pripravljalnih aktivnosti za uvedbo enotnega patentnega sistema, je Vlada RS ustanovila 4. 7. 2013. Medresorska skupina, ki jo vodi direktorica Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL), o svojem delu enkrat letno poroča vladi.

Okvir pravnega delovanja Medresorske skupine določa t. i. patentni sveženj, ki ga sestavljajo:

 • Uredba (EU) št. 1257/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva,
 • Uredba (EU) št. 1260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2012 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva v zvezi z veljavno ureditvijo prevajanja in
 • Sporazum o enotnem sodišču za patente, objavljen v Uradnem listu Evropske unije 20. 6. 2013.

Obe uredbi sta veljavni in se bosta začeli uporabljati z dnevom začetka veljavnosti Sporazuma o enotnem patentnem sodišču (ratificirati ga mora 13 držav, vključno z Nemčijo, Francijo in Združenim kraljestvom. Sporazum je v okviru okrepljenega sodelovanja podpisalo 25 držav Evropske unije, Španija, Poljska in Hrvaška k Sporazumu še niso pristopile.

Za pripravo na uveljavitev enotnega patenta sta bila na ravni t. i. okrepljenega sodelovanja ustanovljena Pripravljalni odbor (Preparatory Committee) Enotnega patentnega sodišča in Ožji odbor (Select Committee) Upravnega sveta Evropske patentne organizacije (EPO). Predstavniki Republike Slovenije, ki so člani Medresorske skupine, sodelujejo v obeh odborih. Zasedanj Pripravljalnega odbora se udeležujejo predstavniki Ministrstva RS za pravosodje (odbor se je doslej sestal sedemkrat ter po štirikrat pravna skupina in skupina za arbitražo in mediacijo, ki podobno kot ostale skupine odbora obravnavajo specifična področja sistema), zasedanj Ožjega odbora pa predstavniki Urada RS za intelektualno lastnino (ta odbor se je doslej sestal desetkrat).

Medresorska delovna skupina se je v letu 2013 sestala petkrat. Urad RS za intelektualno lastnino je kot nosilec dela Medresorske delovne skupine v letu 2013 organiziral dvostranski sestanek med predstavniki Republike Slovenije in Portugalske o dejavnostih povezanih z ustanovitvijo Centra za mediacijo in arbitražo, ki ima sedeža v Ljubljani in Lizboni, in katerega rezultat je dogovor o predhodnem usklajevanju stališč in promocijski politiki znotraj pristojnih EU organov.

V letu 2014 se je medresorska delovna skupina do 3. novembra 2014 sestala petkrat (predvideno je še dodatno srečanje v decembru 2014), poleg tega pa je bil organiziran tristranski ekspertni sestanek na temo ustanovitve regionalne enote unitarnega patentnega sodišča (UPC) s predstavniki Madžarske in Hrvaške in v sodelovanju URSIL in EPO 3. junija 2014 tudi seminar o unitarnem patentu za predstavnike gospodarstva ter strokovne in zainteresirane javnosti.

Glavne aktivnosti delovanja Medresorske skupine:

 • priprava gradiva za ratifikacijo mednarodnega Sporazuma o enotnem patentnem sodišču;
 • aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo regionalne enote Enotnega patentnega sodišča,
 • vzpostavitev pogojev za začetek delovanja Centra za mediacijo in arbitražo, ki je del Enotnega patentnega sodišča,
 • priprava in sodelovanje v Pripravljalnem odboru Enotnega patentnega sodišča,
 • priprava na in sodelovanje v Ožjem odboru Upravnega sveta Evropske patentne organizacije ter
 • aktivnosti ozaveščanja gospodarskih in javnih raziskovalnih organizacij o spremembi patentnega sistema v Evropi in o posledicah uvedbe le-tega za Slovenijo.

Predvideni naslednji koraki v delovanju Medresorske skupine so:

 • izvedba študije o vplivu UP(C) na slovensko gospodarstvo z namenom osvetliti pomen in ozavestiti prednosti in slabosti unitarnega patentnega sistema za slovensko gospodarstvo, še posebej za mala in srednja podjetja;
 • natančneje finančno ovrednotiti vpliv vzpostavitve regionalne enote in Centra za mediacijo in arbitražo in potrebna proračunska sredstva. Tega do sedaj ni bilo mogoče storiti zaradi nedefiniranih pogojev delovanja regionalne enote in Centra za mediacijo in arbitražo
 • nadaljnja aktivna participacija predstavnikov Republike Slovenije v okviru Pripravljalnega in Ožjega odbora, aktivnosti na oblikovanju Regionalne enote UPC ter aktivnosti na ratifikaciji Sporazuma.


S prvim poročilom medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem se je na svoji redni seji 11. decembra 2014 seznanila tudi Vlada RS.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2020
september (3)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (10)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki