Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

29.05.2015

Analiza učinkov unitarnega patenta na slovensko gospodarstvo

Izvedla jo bo raziskovalna skupina Ekonomske fakultete UL

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino z raziskovalno skupino Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani podpisal pogodbo o izvedbi analize učinkov uvedbe evropskega unitarnega patenta na slovensko gospodarstvo.

Republika Slovenija je marca 2013 pristopila k Sporazumu o enotnem evropskem patentnem sodišču (Sporazum), ki je podlaga za oblikovanje sistema evropskega patenta z unitarnim učinkom (unitarni patent) v državah podpisnicah sporazuma. Sporazum je podpisalo 25 držav članic EU z izjemo Italije, Španije in Hrvaške, pri čemer določila Sporazuma stopijo v veljavo, ko jih ratificira najmanj 13 držav podpisnic, med katerimi morajo biti Nemčija, Francija in Velika Britanija.

Cilj uvedbe unitarnega patenta je poenostaviti in poceniti postopke pridobitve patentnega varstva v državah podpisnicah Sporazuma, olajšati in povečati dostopnost patentnega varstva za mala in srednja podjetja (MSP) ter v prihodnosti okrepiti globalno konkurenčnost EU na tem področju. Prijavitelj bo z eno samo prijavo in enim podeljenim patentom, brez drugih postopkov, značilnih za sedanjo ureditev v državah, ki so ratificirale Sporazum, pridobil enotno varstvo svojega izuma. Poenostavljeno bo plačevanje pristojbin za vzdrževanje unitarnega patenta, saj se bo za to plačevala enotna pristojbina pri Evropskem patentnem uradu. Ključen vidik uvedbe unitarnega patenta pa je enotno patentno sodišče, ki bo poenotilo sodno prakso, s čimer bodo lastniki pravic pridobili večjo raven predvidljivosti odločitev in poenotenje sodne prakse. Posledično naj bi se oblikoval tudi enoten EU trg pravic intelektualne lastnine.

Ker gre za eno največjih in najobsežnejših sprememb v nacionalnem in evropskem patentnem sistemu ter nenazadnje tudi v globalni patentni ureditvi po podpisu Evropske patentne konvencije leta 1973 in ker je patentni sistem eden temeljnih dejavnikov industrijske politike ter gospodarstva sodobne države nasploh, se je Urad RS za intelektualno lastnino odločil za izvedbo analize učinkov teh sprememb na slovensko odprto in izvozno usmerjeno gospodarstvo. Na podlagi ugotovitev analize se bodo oblikovali ukrepi, ki bi slovenskemu gospodarstvu, še posebej pa MSP omogočili največjo možno izrabo pozitivnih učinkov uvedbe unitarnega patenta ob hkratni omejitvi negativnih učinkov. Poleg tega pa bodo ugotovitve analize tudi podlaga za nadaljnji razvoj, aktivnosti in delovanje urada, predvsem načrtov morebitnega organizacijskega ter tudi statutarnega preoblikovanja urada. Pri tem ni nepomembno poudariti, da so podobne analize izvedle oziroma so v fazi njihovega izvajanja tudi mnoge patentno razvitejše države podpisnice sporazuma (Finska, Velika Britanija, Poljska idr.).

Nosilec tega projekta na uradu je dr. Klemen Grošelj, vodja Področja za raziskave, poizvedbe in promocijo URSIL.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki