Republika Slovenija
Iskanje:

Novice

14.10.2013

40 let Evropske patentne konvencije (EPK)

Slovenija podpisnica od leta 2002, z EPO pa sodeluje že 20 let

5. oktobra 2013 je minilo 40 let od podpisa Konvencije o podeljevanju evropskih patentov oziroma Evropske patentne konvencije (EPK), ki je leta 1973 položila temelj tistega, kar danes imenujemo evropski patentni sistem. EPK je večstranska pogodba, ki vzpostavlja avtonomen pravni sistem, na podlagi katerega Evropski patentni urad podeljuje evropske patente (EP), ki veljajo v državah pogodbenicah in polnopravnih članicah Evropske patentne organizacije (EPO).

Republika Slovenija je postala polnopravna članica EPO leta 2002 z ratifikacijo EPK, čeravno je k izvajanju njenih določil praktično pristopila že pred 20 leti. Leta 1993 je namreč z EPO vzpostavila posebno obliko sodelovanja, s katerim so prijavitelji EP dobili možnost razširitve veljavnosti svojih patentov tudi v Sloveniji še pred njenim polnopravnim članstvom. Tako imenovani Razširitveni sporazum o sodelovanju med EPO in Republiko Slovenijo je nato postal vzorčni model sodelovanja še za druge države v regiji, ki so želele na enak način pristopiti k EPK.

Pristop k izvajanju EPK in nato članstvo v EPO pomeni pomemben mejnik v razvoju sistema varstva intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji, predvsem integracijo nacionalnega sistema v širši mednarodni okvir (EPO je mednarodna organizacija, ki presega meje Evropske unije). Polnopravno članstvo omogoča sodelovanje Republike Slovenije v organih odločanja EPO in s tem možnost aktivnega sodelovanja pri upravljanju in razvoju patentnega sistema v Evropi, predvsem pa lažji dostopnost tega sistema za slovenske prijavitelje, dostop do informacij in do materialno-tehnične pomoči, ki jo EPO nudi državam članicam prek nacionalnih uradov, kar vse skupaj prispeva tudi k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ki se odraža v naraščajočem številu prijav slovenskih prijaviteljev EP, kakor tudi zahtev tujih prijaviteljev za vpis EP v slovenski register.

Kljub podelitvi EP s strani EPO je za njegovo uveljavitev v posamezni državi članici treba v vsaki državi posebej sprožiti ustrezen upravni postopek pred nacionalnim uradom, kar pogosto vključuje ustrezen prevod patenta in plačilo pristojbin. EPK in z njo EPO sta tako v času svojega jubileja na razvojni prelomnici, ki jo prinaša napovedana vzpostavitev evropskega patenta z enotnim učinkom ali unitarnega patenta, ki bo z eno samo prijavo omogočil varstvo patenta v skoraj vseh državah članicah EU (za izjeme in podrobnosti gl. novico URSIL o unitarnem patentu) in bo pomembno vplival na nadaljnji razvoj patentnega sistema tako na evropski kot na nacionalni ravni, ne nazadnje pa tudi na skupni evropski gospodarski prostor.

EPO je v počastitev obletnice podpisa letos organiziral več dogodkov, med drugim tudi natečaj EPO Innovation Contest za tržno najbolj obetaven raziskovalen študentski projekt, v katerem se za nagrado poteguje tudi slovenski projekt. Rezultate bodo objavili na zaključni slovesnosti, ki bo 17. oktobra v Münchnu. Več o 40-letnici EPK in dogodku je na voljo na http://www.epo.org/learning-events/40epc.html.


E-novice

Prijavljam se na e-novice:


Se želite odjaviti?

Arhiv

2021
april (7)  marec (8)  februar (12)  januar (8) 
2020
december (12)  november (9)  oktober (14)  september (9)  avgust (10)  julij (11)  junij (13)  maj (11)  april (15)  marec (16)  februar (6)  januar (7) 
2019
december (9)  november (9)  oktober (9)  september (6)  avgust (6)  julij (6)  junij (12)  maj (11)  april (14)  marec (14)  februar (10)  januar (5) 
2018
december (9)  november (8)  oktober (5)  september (7)  avgust (4)  julij (4)  junij (5)  maj (6)  april (5)  marec (9)  februar (6)  januar (7) 
2017
december (11)  november (2)  oktober (8)  september (9)  avgust (6)  julij (4)  junij (3)  maj (6)  april (7)  marec (8)  februar (4)  januar (4) 
2016
december (7)  november (3)  oktober (5)  september (7)  avgust (1)  julij (5)  junij (4)  maj (4)  april (8)  marec (3)  februar (3)  januar (3) 
2015
december (8)  november (4)  oktober (4)  september (7)  avgust (6)  julij (7)  junij (7)  maj (13)  april (10)  marec (8)  februar (6)  januar (2) 
2014
december (5)  november (7)  oktober (10)  september (5)  avgust (7)  julij (10)  junij (13)  maj (9)  april (5)  marec (10)  februar (14)  januar (12) 
2013
december (9)  november (5)  oktober (9)  september (5)  avgust (2)  julij (4)  junij (3)  maj (2)  april (6)  marec (6)  februar (1)  januar (3) 
2012
december (2)  november (3)  oktober (7)  september (4)  avgust (1)  julij (1)  junij (5)  maj (5)  april (4)  marec (6)  februar (1)  januar (2) 
2011
december (9)  november (1)  oktober (6)  september (5)  avgust (3)  julij (10)  junij (12)  maj (8)  april (8)  marec (12)  februar (10)  januar (6) 
2010
december (6)  november (8)  oktober (11)  september (3)  avgust (2)  julij (10)  junij (12)  maj (9)  april (13)  marec (11)  februar (5)  januar (9) 
2009
december (8)  november (7)  oktober (9)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (6)  maj (7)  april (7)  marec (5)  februar (5)  januar (6) 
2008
december (6)  november (6)  oktober (10)  september (7)  avgust (9)  julij (4)  junij (4)  maj (6)  april (5)  marec (3)  februar (4)  januar (8) 
2007
december (8)  november (3)  oktober (6)  september (6)  avgust (3)  julij (2)  junij (4)  maj (2)  april (4)  marec (1)  februar (6)  januar (1) 
2006
december (6)  november (4)  oktober (12)  september (3)  avgust (3)  julij (5)  junij (7)  maj (5)  april (5)  marec (4)  februar (6) 
2005
december (4)  oktober (5)  september (1)  avgust (1)  julij (2)  junij (3)  maj (2)  april (1) 
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki