Republika Slovenija
Iskanje:

Naloge in pristojnosti

Urad je pristojen za opravljanje nalog s področja intelektualne lastnine, ki vključuje področje avtorskega prava in prava industrijske lastnine.

Njegove glavne naloge so:

  • vodenje postopkov za podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov za zdravila in fitofarmacevtska sredstva ter postopkov za registracijo znamk, modelov, topografij polprevodniških vezij in geografskih označb, z izjemo tistih, ki se nanašajo na kmetijske pridelke, živila ter vina in druge proizvode iz grozdja in vina;

  • vodenje registrov pravic industrijske lastnine;

  • pripravo zakonskih predpisov s področja intelektualne lastnine;
  • opravljanje informacijskih storitev v zvezi s pravicami industrijske lastnine;

  • izdajanje dovoljenj organizacijam avtorjev in imetnikov sorodnih pravic za kolektivno upravljanje pravic in nadzor nad delovanjem teh organizacij;

  • zastopanje Republike Slovenije pri tujih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju intelektualne lastnine, na podlagi pooblastil vlade RS;

  • izdajanje Biltena za industrijsko lastnino;

  • opravljanje administrativno-tehničnih nalog za poravnalni svet, ki deluje pri uradu na podlagi zakona o izumih iz delovnega razmerja in s katerim naj bi se reševali spori med delodajalci in delojemalci v zvezi z izumi, ustvarjenimi v delovnem razmerju;

  • administrativna pomoč svetu za avtorsko pravo in mediatorjem pri reševanju sporov med kolektivnimi organizacijami avtorjev in reprezentativnimi združenji uporabnikov varovanih del.
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki