Republika Slovenija
Iskanje:

Koledar dogodkov

16.4.2015
Predstavitev pravne analize ključnih odločitev slovenskih sodišč v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine
Ljubljana - obeležitev Dneva intelektualne lastnine

V počastitev svetovnega dneva intelektualne lastnine, ki ga 26. aprila praznujejo vse države članice Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO), med katerimi je tudi Republika Slovenija, želi Urad RS za intelektualno lastnino (URSIL) letos pomen inovativnosti in ustvarjalnosti za gospodarski in družbeni razvoj osvetliti z vidika spoštovanja pravic intelektualne lastnine, in sicer z analizo, kako civilna, gospodarska, kazenska in upravna sodišča v Sloveniji obravnavajo in rešujejo zahtevke strank v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine.

Brez učinkovitih sredstev za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine pa je učinek inovativnosti in ustvarjalnost omejen. Tudi v Sloveniji pogosto slišimo očitek, da varstvo pravic intelektualne lastnine peša in da sistem ne zagotavlja potrebnega obsega varstva v primeru kršitev teh pravic.

Kot del odgovora na ta očitek bo urad 16. aprila 2015 ob 11.30 uri v svojih prostorih (Kotnikova 6, Ljubljana) predstavil ugotovitve pravne analize ključnih odločitev slovenskih sodišč v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine v obdobju 2006–2014. Ugotovitve bosta predstavili strokovnjakinji dr. Maja Ovčak Kos in doc. dr. Špelca Mežnar z Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, ki sta analizo tudi izvedli.

Analiza ključnih odločitev slovenskih sodišč v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine podaja prvi kvalitativni odgovor, ali so z zakonodajo predvidena sredstva, ki so na voljo imetnikom pravic intelektualne lastnine za njihovo uveljavljanje, poštena in pravična ter ali so postopki uveljavljanja po nepotrebnem zapleteni in dragi oziroma ali vsebujejo nerazumne časovne roke in neupravičene zamude.

Analiza je nastala kot pilotni projekt v sklopu mednarodnega sodelovanja URSIL z OHIM – Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) oziroma z Evropskim observatorijem, katerega namen je v državah članicah EU preveriti ustreznost veljavne Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. 4. 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine oziroma preveriti, ali v njej predvidena sredstva za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine še predstavljajo primeren okvir za njihovo učinkovito in vzdržno uveljavljanje.

Za potrebe analize je bila najprej pregledana večina vseh sodnih odločb v Republiki Sloveniji, ki so se v zadnjih desetih letih (2006–2014) ukvarjale z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine (odločbe Vrhovnega sodišča, Upravnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani), za pravno oceno stanja na tem področju pa so bile prepoznane in analizirane le ključne odločbe, to je tiste odločbe sodišč, ki vsebujejo pomembne odločitve v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine.

Urad bo predstavil tudi aktivnosti in projekte, ki jih na področju uveljavljenja pravic izvaja Evropski opazovalni urad za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine ali kratko Observatorij, ki od leta 2009 deluje pri OHIM. Njegove ključne naloge so:

  • zagotavljanje ustreznih podatkov za oblikovanje enotne politike EU glede uveljavljanja pravic intelektualne lastnine ter podore inovativnosti in ustvarjalnosti;
  • zagotavljanje podatkov, orodij in baz, ki podpirajo boj zoper kršitve pravic intelektualne lastnine;
  • zagotavljanje programov izobraževanja in usposabljanja za organe uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, podjetja, zastopnike in odvetnike;
  • razvoj pobud za pomoč inovatorjem, oblikovalcem in podjetjem (še posebej malim in srednje velikim podjetjem) pri zaščiti njihovih pravic intelektualne lastnine;
  • ozaveščanje o pomembnosti pravic intelektualne lastnine in negativnih učinkih njihovih kršitev.

Vljudno vabljeni!

Zaradi omejenih prostorskih kapacitet prosimo, da interes za udeležbo sporočite na naslov b.jazbec(at)uil-sipo.si do konca delovnega dne 15. 4. 2015.


 

<< Nazaj na koledar

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki