Republika Slovenija
Iskanje:

Sistem vodenja kakovosti

Urad RS za intelektualno lastnino je prvi certifikat kakovosti prejel leta 1997, leta 2006 pa je sistem vodenja kakovosti obnovil. Odtlej ga ustrezno vzdržuje in nenehno izboljšuje, kar dokazujejo tudi certifikati iz let 2009, 2012 in 2015.

Vodenje kakovosti po standardu ISO

Urad RS za intelektualno lastnino se je kakovosti zavezal že leta 1992, ko je začel delovati v polnem obsegu, in to zavezanost leta 1997 potrdil s pridobitvijo certifikata za sisteme vodenja kakovosti po standardu ISO 9002:1994, ki ga je podelil nemški certifikacijski organ TÜV Cert. Po vsej verjetnosti je bil v svetovnem merilu prva tovrstna ustanova s takim potrdilom, vsekakor pa prvi med slovenskimi državnimi organi.

Leta 2005 je prizadevanja za dvig kakovost ponovno okrepil in leta 2006 pridobil certifikat po ISO 9001:2000, ki ga je podelil Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). S tem je urad končal prvo stopnjo uvajanja obvladljivega sistema kakovosti in prešel na naslednjo stopnjo – ustrezno izvajanje, vzdrževanje in razvoj (nenehno izboljševanje) tega sistema in storitev.

Dokaz, da mu to uspeva, so vse doslej uspešno prestane obnovitvene in certifikacijske presoje izpolnjevanja zahtev standarda in certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja, ki jih redno izvaja SIQ. Tako je certifikacijske presoje uspešno prestal v letih 2009, 2012, 2015 in 2018. Sistem kakovosti ostaja tako še naprej podlaga za pripravo meril uspešnosti vodenja procesov in njihove učinkovitosti.

V skladu s prizadevanji za nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja redno spremljamo tudi odziv deležnikov (zadovoljstvo strank). Njihovi predlogi in analiza vprašalnikov so naše vodilo pri izvajanju preventivnih in korektivnih ukrepov, s katerimi izboljšujemo delovanje urada na ravni posameznika, organizacijske enote, procesov in urada kot celote. Urad sicer deluje v okviru zakonsko določenih pristojnosti, vendar si prizadevamo zakonska določila izvajati na čimbolj pregleden in strankam prijazen način. Naš cilj je hitrejše in ustreznejše odzivanje na njihove potrebe, zato poskušamo v najvišji možni meri poenostaviti postopke pridobivanja pravic in potrebnih informacij. S takim delovanjem urad uresničuje svoje poslanstvo, tj. podpora učinkovitemu in mednarodno primerljivemu inovacijskemu okolju.

Certifikacijski znak SIQ
Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki