Republika Slovenija
Iskanje:

Javne objave

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada; objave prostih delovnih mest; oddaje javnih naročil in povabil ...

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada

V skladu s tretjim odstavkom 96. člena Zakona o splošnem upravnem postopku velja vročitev za opravljeno po izteku 15 dni* od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski in spletnem mestu urada.

Naslovnik Zadeva (št. dokumenta) Datum objave
RZ Pellets proizvodnja peletov d.o.o. Operkarska cesta 11 1000 Ljubljana 31207-403/2008-11
Odločba o vpisu prenosa pravice v register znamk
21.02.2018
KARIERA D.O.O. VOŠNJAKOVA ULICA 3 1000 LJUBLJANA 31207-824/2017-8
Odločba o registraciji znamke
21.02.2018
Energ+ d.o.o. Ferrarska ulica 30 6000 Koper Slovenija 31207-968/2017-5
Obvestilo o pravnih posledicah zamude
21.02.2018
Energ+ d.o.o. Ferrarska ulica 30 6000 Koper Slovenija 31207-972/2017-5
Obvestilo o pravnih posledicah zamude
21.02.2018
Petrišič Anton Bizeljska vas 20 8259 Bizeljsko 31200-1/2010-15
Opozorilo
16.02.2018
KOLEKTOR SINABIT d.o.o. Puchova ulica 1 1235 Radomlje Slovenija 31200-84/2008-22
Odločba
02.02.2018
Natalija Rehar Šalek 86 3320 Velenje Slovenija 31200-86/2012-21
Odločba
02.02.2018

* Pojasnilo glede 15 dnevnega roka: v štetje roka se ne všteje dan objave na oglasni deski, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje, prazniki ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali dela prost dan v RS, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika (določila 100. in 101. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007).

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki