Republika Slovenija
Iskanje:

Javne objave

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada; objave prostih delovnih mest; oddaje javnih naročil in povabil ...

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada

V skladu s tretjim odstavkom 96. člena Zakona o splošnem upravnem postopku velja vročitev za opravljeno po izteku 15 dni* od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski in spletnem mestu urada.

Naslovnik Zadeva (št. dokumenta) Datum objave
Grabenšek Simona Zelena pot 16 A 1000 Ljubljana 31200-125/2020-3
Poziv za dopolnitev prijave
10.08.2020
Grabenšek Simona Zelena pot 16 A 1000 Ljubljana 31200-125/2020-2
Potrdilo o prejemu prijave
10.08.2020
SILAN, podjetje za promet z nepremičninami d.o.o., Ljubljana Vodovodna cesta 100 1000 Ljubljana 31207-534/2000-16
Opozorilo
06.08.2020
Tomaž Vuk Breg pri Litiji 41 1270 Litija 31207-1344/2019-4
Obvestilo o pravnih posledicah zamude
06.08.2020
Tomaž Vuk Breg pri Litiji 41 1270 Litija 31207-1346/2019-4
Obvestilo o pravnih posledicah zamude
06.08.2020
Maja Lavrič Cesta v Prod 1 1290 Ljubljana 31205-35/2010-7
Opozorilo
30.07.2020
Diverzija d.o.o. Trubarjeva cesta 41a 1000 Ljubljana 31207-889/2010-7
Opozorilo
30.07.2020
KOMPAS DESIGN D.O.O. ŠMARTINSKA 106 1000 LJUBLJANA 31207-900/2010-13
Opozorilo
30.07.2020
AMS D.O.O. ZALOŠKA 167 1000 LJUBLJANA 31207-993/2000-13
Opozorilo
30.07.2020
QUICK RESTAURANTS (QUICK) avenue Louise 65 boite 11 1050 Bruxelles, Belgija 31207-942/2000-19
Obvestilo - nima več zastopnika
27.07.2020

* Pojasnilo glede 15 dnevnega roka: v štetje roka se ne všteje dan objave na oglasni deski, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje, prazniki ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali dela prost dan v RS, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika (določila 100. in 101. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007).

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki