Republika Slovenija
Iskanje:

Javne objave

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada; objave prostih delovnih mest; oddaje javnih naročil in povabil ...

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada

V skladu s tretjim odstavkom 96. člena Zakona o splošnem upravnem postopku velja vročitev za opravljeno po izteku 15 dni* od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski in spletnem mestu urada.

Naslovnik Zadeva (št. dokumenta) Datum objave
Radolič Igor s.p. Radvanjska cesta 64 2000 Maribor 31207-567/2008-10
Opozorilo
14.06.2018
Active Pages - Spletni inženiring in posredništvo Klavdija Jantelj s.p. Vestovškova ulica 4 2000 Maribor 31207-457/2008-7
Opozorilo
14.06.2018
Luka Ogrič Tržaška Ljubljana 31207-586/2018-2
Poziv za dopolnitev prijave
14.06.2018
Luka Ogric Ljubljana 31207-608/2018-2
Poziv za dopolnitev prijave
14.06.2018

* Pojasnilo glede 15 dnevnega roka: v štetje roka se ne všteje dan objave na oglasni deski, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje, prazniki ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali dela prost dan v RS, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika (določila 100. in 101. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007).

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki