Republika Slovenija
Iskanje:

Javne objave

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada; objave prostih delovnih mest; oddaje javnih naročil in povabil ...

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada

V skladu s tretjim odstavkom 96. člena Zakona o splošnem upravnem postopku velja vročitev za opravljeno po izteku 15 dni* od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski in spletnem mestu urada.

Naslovnik Zadeva (št. dokumenta) Datum objave
STARGAST podjetje za gositnski inženiring d.o.o. Spodnji Slemen 6 2352 Selnica ob Dravi 31207-194/1997-9
Opozorilo
21.03.2017
NPS d.o.o. Stegne 21 1000 Ljubljana 31207-39/2007-7
Opozorilo
21.03.2017
dr. Halina MALINA Axanton Technology GmbH Wagistr. 21 8952 Schlieren Švica 31203-1743/2008-5
Sklep o podaljšanju roka
13.03.2017
Zdešar Aljaž Šujica 3 1356 Dobrova 31207-1068/2013-6
Odločba o registraciji znamke
10.03.2017
Okorn Pavel Jaka Platiše 9 4000 Kranj 31207-138/1997-13
Opozorilo
10.03.2017

* Pojasnilo glede 15 dnevnega roka: v štetje roka se ne všteje dan objave na oglasni deski, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje, prazniki ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali dela prost dan v RS, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika (določila 100. in 101. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007).

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki