Republika Slovenija
Iskanje:

Javne objave

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada; objave prostih delovnih mest; oddaje javnih naročil in povabil ...

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada

V skladu s tretjim odstavkom 96. člena Zakona o splošnem upravnem postopku velja vročitev za opravljeno po izteku 15 dni* od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski in spletnem mestu urada.

Naslovnik Zadeva (št. dokumenta) Datum objave
FORVVARD d.o.o. Tolstojeva 63 1000 Ljubljana 31207-289/2009-7
Opozorilo
19.04.2019
FORVVARD d.o.o. Tolstojeva 63 1000 Ljubljana 31207-290/2009-7
Opozorilo
19.04.2019
Sakelšek Boris Dolenjska cesta 156/b 1000 Ljubljana 31200-64/2016-15
Opozorilo
18.04.2019
Swiss Outdoor Lifestyle GmbH Tardiddtrasse 20a 7302 Landquart Švica 31207-276/1999-13
Opozorilo
08.04.2019
Dompe' farmaceutici S.p.A. Via S. Martino della Battaglia 12 I-20122 Milano (MI) Italia 31203-337/2004-19
Opozorilo
03.04.2019

* Pojasnilo glede 15 dnevnega roka: v štetje roka se ne všteje dan objave na oglasni deski, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje, prazniki ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali dela prost dan v RS, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika (določila 100. in 101. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007).

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki