Republika Slovenija
Iskanje:

Javne objave

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada; objave prostih delovnih mest; oddaje javnih naročil in povabil ...

Objave sklepov, odločb in drugih dokumentov urada

V skladu s tretjim odstavkom 96. člena Zakona o splošnem upravnem postopku velja vročitev za opravljeno po izteku 15 dni* od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski in spletnem mestu urada.

Naslovnik Zadeva (št. dokumenta) Datum objave
Energ+d.o.o. Ferrarska ulica 30 6000 Koper 31207-675/2017-6
Obvestilo o pravnih posledicah zamude
21.11.2017
Energ+d.o.o. Ferrarska ulica 30 6000 Koper 31207-676/2017-6
Obvestilo o pravnih posledicah zamude
21.11.2017
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK)IP Limited 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 6GS Združeno kraljestvo 31207-1470/1997-16
Opozorilo
10.11.2017
TRIGON d.o.o. s t.d. Resljeva 1 1000 Ljubljana 31207-1232/2007-7
Opozorilo
07.11.2017
Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto California 94303 ZDA 31207-1191/1997-12
Opozorilo
06.11.2017

* Pojasnilo glede 15 dnevnega roka: v štetje roka se ne všteje dan objave na oglasni deski, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje, prazniki ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. Če je zadnji dan roka nedelja, praznik ali dela prost dan v RS, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika (določila 100. in 101. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007).

Naslovnica | O uradu | O intelektualni lastnini | Priročnik za izumitelje | Za novinarje | Kontakt in podatki